zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Obce a životní prostředí

16.12.2005
Voda
Obce a životní prostředí
V zájmu nás součastníků i budoucího pokolení určitě je, aby životnímu prostředí byla věnována patřičná pozornost a péče. Odpovědní činitelé obcí byli vedeni touto potřebou a připravili realizaci kanalizačního sběrače.

Dobrovolný svazek obcí - Severozápadní větev spojil svoje síly, schopnosti i peněžní prostředky a dlouhodobě připravoval výstavbu. Jeho vedení z Žerůtek přes Kravsko, Plenkovice, Mramotice a Kasárna s napojením v Příměticích zajistí odvod splaškových vod do čistírny odpadních vod v Dobšicích.
Ustavující valná hromada se uskutečnila 2. dubna 2003, zvolila svoje orgány a svazek zahájil činnost.
V tuto chvíli je na místě otázka, co to bude stát? A zde je odpověď. Vzhledem k rozsahu se bude realizovat první etapa za 60 mil. Kč. Uvedená stavba řeší odkanalizování výše jmenovaných obcí a městských částí, vybuduje se 17 408 metrů kanalizace včetně výtlaků, gravitace, veřejných částí domovních přípojek a šesti čerpacích stanic.

Tak jako v jiných případech výrazně pomohl stát, respektive Ministerstvo životního prostředí ČR prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Starostové poděkovali dopisem ministru životního prostředí RNDr. Liboru Ambrozkovi za jeho pomoc při řešení této záležitosti. Z výše uvedené částky je 60 % poskytnuto jako účelová nenávratná dotace, 20 % pak jako půjčka splatná za 10 let s úrokovou sazbou 1,5 %. Tento objem bude zajištěn obecním majetkem pomocí zástavní smlouvy, která se v současné době připravuje a bude předložena k projednání zastupitelstvu všech obcí. A zbývající část připadá na členy dobrovolného svazku obcí. Jejich podíl na tomto finančním objemu se rozpočítá v závislosti na počtu obyvatelstva.

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem šest firem s nabídkou na zhotovení stavby. Byla vybrána společnost Inženýrské stavby Znojmo, s.r.o. Projektovou dokumentaci na tuto stavbu zpracovala společnost AQUA PROCON Brno, s.r.o. Práce již byly zahájeny a stavba má být hotova koncem roku 2007.

Popsaným územím protéká potok Žerůtský, Mramotický a Plenkovický s vyústěním do řeky Jevišovky. Pevně věřím tomu, že se kvalita vody v oblasti zlepší tak, že se do těchto vod vrátí raci. Hnízdící čáp černý, volavky a ostatní živočichové se budou cítit daleko lépe.

A moje přání? Včas začít s přípravou druhé etapy. To ale bude podmíněno dostatečným množství peněz nejen v obecních pokladnách.

ing. Ludvík Hekrle
místostarosta města Znojma
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí