zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vláda bude jednat o nakládání s odpady

14.12.2005
Odpady
Vláda bude jednat o nakládání s odpady

Vláda bude dnes projednávat již druhou sadu konkrétních opatření, která mají zajistit plnění cílů Plánu odpadového hospodářství České republiky [1]: 

  • Ministerstvo životního prostředí například navrhuje, aby státní podporu dostávaly především projekty separovaného sběru komunálního odpadu (včetně odvozných systémů)  či zpracování biologicky rozložitelných odpadů (včetně odpadů z kuchyní a stravoven).  
  • Během příštího roku chce resort životního prostředí připravit sadu konkrétních zákonných opatření ke zlepšení separovaného sběru odpadů a zkvalitnění systému vratných nápojových obalů. 
  • Ve spolupráci s dalšími ministerstvy hodlá  MŽP do konce volebního období prosadit zákonné zmocnění a následně připravit vyhlášku o nakládání s bioodpady.
  • MŽP prosazuje také rozšíření stávající nevratné investiční dotace při budování kompostáren nebo bioplynových stanic zpracovávajících bioodpady z obcí a neziskových organizací i na podnikatelské subjekty. Společně s MPO a kraji chce MŽP podpořit vznik sítě zařízení pro recyklaci stavebního  odpadu v jednotlivých regionech.

·        MŽP dále navrhuje zpracovat návrh ekonomických nástrojů na podporu materiálového využití odpadů a rozvoje trhu s recyklovanými výrobky, připravit návrh pokračování poplatku za skládkování (nyní je v zákoně nastaven jeho růst až do roku 2008) a připravit návrh poplatku za ostatní způsoby odstraňování odpadů.

  • Další opatření se týkají využití odpadních olejů, baterií a akumulátorů, odpadů ze zdravotnictví apod.

Poznámky:

[1] První část konkrétních opatření POH schválili ministři letos v lednu. 

POH ČR je zpracován pro období 2003 – 2012 a stanoví řadu zásad a cílů při nakládání s odpady:

- zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000;

- snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného snižování;

- snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen „BRKO“) ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních a výhledově v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995;

- snížit měrnou produkci nebezpečných odpadů o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s předpokladem dalšího snižování;

- dále pro autovraky, elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory, odpadní oleje, stavební odpady ad.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí