zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

O zpětném odběru elektrozařízení a elektroodpadu

21.12.2005
Odpady
O zpětném odběru elektrozařízení a elektroodpadu
Ministerstvo životního prostředí začalo udělovat registrace provozovatelům kolektivních systémů, kteří budují systémy zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu a podle novely zákona o odpadech převezmou veškeré povinnosti výrobců, včetně zajištění bezplatného odběru použitých elektrozařízení od spotřebitelů. Prostřednictvím kolektivního systému, jenž vybírá od výrobce příspěvky na recyklaci, pak budou financovány: zpětný odběr elektrozařízení, přeprava, zpracování i využití odpadů z vyřazených elektrozařízení. Situace na českém odpadovém trhu, vlivem přijaté tzv. elektrošrotové novely zákona o odpadech velmi komplikovaná, by se mohla začít postupně zprůhledňovat a provozovatelé kolektivních systémů budou moci zahájit svoji činnost naplno. Například kolektivní systém Ekolamp, získal registraci pro skupinu 5, může pokračovat v dalším rozšiřování sítě míst zpětného odběru také na obce, a dosáhnout tak předpokládané míry sběru 35 %. (Z ČEHO?)

Provozovatelé kolektivních systémů nabízejí všem zájemcům (účastníkům) - tedy domácím výrobcům, a dovozcům elektrozařízení - na otevřené a nediskriminační bázi společné plnění povinností podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/ 96/ ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Podle zákona musí výrobci po 13. srpnu podle svého podílu na trhu financovat oddělený sběr, zpětný odběr použitých elektrozařízení, ale také přepravu, zpracování a využití odpadů z vyřazených elektrozařízení. Jak se těchto svých povinností zhostí, je ponecháno na každém výrobci. Výrobci ale mohou své povinnosti zpětného odběru historických elektrozařízení přenést na kolektivní systémy. Kolektivní systém je většinou společnost založená výrobci kvůli zajištění všech povinnosti, které výrobcům ukládá zákon o odpadech. Činnost každého kolektivního systému pro financování zpětného odběru historických odpadů přitom podléhá souhlasu i kontrole státních orgánů. Zákon rozděluje elektrozařízení do několika skupin. Například skupiny 1 a 2 jsou velké a malé domácí spotřebiče. Skupinu 3 tvoří zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení, skupina 4 jsou spotřebitelská zařízení. Skupina 5 - osvětlovací zařízení, 7- hračky a vybavení pro volný čas a sport, 8- lékařské přístroje, 10 výherní automaty. Neziskově orientovaná společnost Ekolamp byla zapsána do seznamu, který vede ministerstvo životního prostředí pro skupinu 5. To znamená, že bude zajišťovat sběr osvětlovacích zařízení (zářivek a dalších světelných zdrojů), do této skupiny jsou zařazeny i svítidla určená pro komerční sféru. Podle jednatelky společnosti Evy Směšné je kolektivní systém Ekolamp připraven převzít zodpovědnost za kompletní plnění všech povinností výrobců světelných zdrojů stanovených novelou zákona o odpadech. " Systém sběru použité světelné techniky budeme provozovat bez rozdílu, zda se jedná o historický nebo nový odpad a bez rozdílu zda vznikl v domácnosti nebo jinde. To znamená, že předmětem naší činnosti bude sběr všech použitých světelných zdrojů na území ČR. Počítá se přitom, že nový odpad začne vznikat zhruba za šest let. Životnost zářivek je totiž 5- 10 let a nikdo si je nekupuje do zásoby," konstatuje Směšná. Ekolamp se bude muset postarat o miliony lineárních a úsporných zářivek z domácností a dalších světelných zdrojů z podnikové sféry každoročně uváděných na trh. V počtu kusů představují světelné zdroje a svítidla 80 % ze všech elektrozařízení, hmotnostně ale činí jen jedno procento. Zaměření Ekolampu je proto podle Směšné poměrně úzké a vyžaduje specifický přístup, který v sobě odráží mimo jiné i poměrně vysoký příspěvek na recyklaci. " Kalkulujeme stejné náklady na historický i nový odpad. Občany bude zajímat, že u světelných zdrojů činí příspěvek na recyklaci bez DPH 8 korun a u svítidel pro komerční účely 35 korun za kus. Vysoké jsou náklady na dopravu a náročná je i logistika. Vzhledem k poměru hmotnosti a objemu zářivek se při jejich svozu vlastně veze především vzduch. Pro sběr v obcích uvažujeme o kovových kontejnerech, zvlášť pro klasické (lineární) a úsporné zářivky, které musí dobře mechanicky chránit výrobky," vysvětluje Eva Směšná. Zvláštností světelných zdrojů oproti jiným elektrozařízením podle ní je, že jde o výrobky laciné, řádově za desítky korun. Příspěvek na recyklaci může tedy znamenat až 80procentní navýšení ceny. To už může negativně ovlivnit prodeje. Jednotná " přirážka" (příspěvek - dle prováděcího předpisu zákona) k ceně výrobku bude až do roku 2013 uváděna odděleně vedle ceny výrobku. Tato přirážka má zřetelně označovat výrobek, o který bude kolektivním systémem na konci jeho životnosti postaráno v souladu se zákonem. Spotřebitele by měla motivovat k tomu, aby odevzdal použitý výrobek v prodejně, kde zakoupil nový výrobek nebo na místo zpětného odběru určené obcí. Příspěvky na recyklaci musí být od 13. srpna 2005 uváděny při prodeji nových elektrozařízení a zaplatí je spotřebitel již při nákupu nového výrobku. Přestože jsou příspěvky ve skupině 5 uplatňovány na všech výrobcích, podle stanoviska Ministerstva životního prostředí se povinnosti výrobců podle " elektrošrotové novely" nevztahují na výrobce svítidel pro domácnost. Výrobce ale samozřejmě nemůže určit, kdo si výrobek koupí a zda skončí v podnikatelské sféře nebo v domácnosti. Nejasná definice zatím nechává na výrobci, zda bude své výrobky deklarovat jako svítidla pro domácnost, a to i přesto, že nemůže ovlivnit kdo si je koupí. Touto kličkou se ale některé výrobky, a tedy i jejich výrobci nebo dovozci, dostávají mimo povinnosti zákona. Nejasnosti vyplývající z ministerského stanoviska chce Ekolamp řešit vstřícně. Hlásí se ke sběru všech světelných zdrojů na konci jejich životnosti a chystá celoplošnou sběrnou síť. " Připravili jsme také technická kritéria pro určení co je svítidlo pro domácnost, a čekáme, zda ministerstvo potvrdí, že tato kritéria můžeme používat," konstatovala Evy Směšná.

JAROSLAVA KOČÁRKOVÁ
Zdroj: Technický týdeník
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí