zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co přinesl rok 2005 životnímu prostředí?

02.01.2006
Obecné
Co přinesl rok 2005 životnímu prostředí?

PRAHA - Stav životního prostředí v České republice a především pak zákony na jeho ochranu se v roce 2005 zlepšily z velké části díky našemu členství v Evropské unii. Na druhé straně máme co dohánět především v oblasti recyklace odpadů, znečišťování vod, produkci nebezpečných odpadů a vypouštění skleníkových plynů či toxických organických látek. "K nejvýraznějším pozitivním krokům v ochraně životního prostředí v roce 2005 patří schválení Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy, dále fakt, že zatím nedošlo ke schválení výstavby nových vodních děl na dolním Labi a že lidé zabránili výstavbě nové údolní nádrže, která by zatopila Rájecké údolí v Krušných horách. Velice pozitivní je také podpora rozvoje alternativních energetických zdrojů. Výrazně se zlepšilo informování občanů České republiky o toxickém znečištění díky Integrovanému registru znečišťování, který měl svoji premiéru na konci září tohoto roku," shrnul významné změny a události, které se staly v roce 2005 předseda sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík.

 

Životní prostředí v České republice již také znatelně ovlivňuje naše členství v Evropské unii. Díky tomu musely počátkem roku splnit emisní limity pro vypouštění dioxinů a další látek do ovzduší všechny spalovny odpadů. "Používání nebezpečných látek ve výrobcích v celé EU pomůže omezit nové nařízení zkráceně nazývané REACH, které prošlo prvním čtením Evropského parlamentu. Čeští poslanci se při jeho schvalování zrovna nevyznamenali. Polovina z nich byla proti tomuto nařízení a hájila spíše zájmy průmyslu nežli spotřebitelů," komentoval jedno z nejvýznamnějších politických rozhodnutí týkajících se životního prostředí v EU tiskový mluvčí Arniky Marek Jehlička.  Přicházející rok 2006 bude pro schválení REACHe rozhodující. "Toto nařízení je důležité i pro vyloučení takových látek, k jakým patří 4-nonylfenol, který prokázaly v závěru roku Arnikou zveřejněné testy obalů na potraviny z PVC. Naštěstí se podařilo řetězec Ahold a firmu Šetra přesvědčit o nutnosti vyloučit používání obalů z PVC na potraviny, což je jeden z úspěchů Arniky v roce 2005," připomněl Petrlík.

 

"V březnu 2005 přispěly naše aktivity k tomu, že vláda odložila rozhodnutí o výjimce pro plavební stupeň Děčín až po ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Přestože ministerstvo dopravy v roce 2005 stáhlo návrh na stavbu dvou plavebních stupňů na Labi a předložilo nový projekt počítající jen s jedním jezem, nepovažujeme to za úspěch – je až příliš zřejmé, že jde pouze o taktiku, a po případném prosazení jednoho jezu začne boj o další," řekla o vývoji jedné z hlavních kauz, kterou se zabývá, Mgr. Kateřina Hlavatá, vedoucí programu Ochrana přírody sdružení Arnika

 

Členství v EU pomohlo také v ochraně přírody. "Stížnost Evropské komisi na nevyhlášení ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší, kterou jsme podali spolu s Českou společností ornitologickou, přinesla první dílčí úspěchy. Evropská komise zaslala na základě této stížnosti české vládě dopis, který přispěl k obnovení jednání o vyhlášení této ptačí oblasti, která je v rozporu s plánovanou průmyslovou zónou Dolní Lutyně. Stížnost také zřejmě přispěla k tomu, že firma Hyundai, hledající pozemky pro novou automobilku, neuvažuje o umístění tohoto závodu na území Dolní Lutyně," řekla Hlavatá.

 

Další úspěchy i neúspěchy Arniky v roce 2005

 

Program Ochrana přírody

 

Velkým úspěchem skončil  První evropský den koupání v řekách v České republice, který Arnika koordinovala. K akci se připojili místní pořadatelé v 17 městech a obcích, počet účastníků přesáhl  13 000 a vykoupalo se přes 500 osob. Akce měla rovněž mimořádný ohlas v médiích.

 

V srpnu jsme společně s německou organizací BUND uspořádali třídenní “plovoucí konferenci” – netradiční setkání politiků, odborníků, umělců a dalších osobností věnované ochraně Labe, spojené s plavbou na gumových člunech z Ústí nad Labem do Drážďan. Zúčastnilo se ho celkem 38 hostů ze SRN a 18 z ČR, včetně např. poslance EP Milana Horáčka, poslance spolkového sněmu Pettera Hettlicha a tajemníka ministra Ambrozka Dana Vondrouše.

 

Program Toxické látky a odpady

 

Petici Budoucnost bez jedů podepsalo do konce roku 2005 téměř 14 tisíc lidí. Petice pomohla prosadit Národní implementační plán Stockholmské úmluvy a přesvědčit některé poslance Evropského parlamentu, aby hlasovali pro REACH. Přispěla také ke zpřísnění podmínek k nakládání s odpady obsahujícími dioxiny ze spaloven odpadů.

 

Podařilo se prosadit zpřísnění podmínek pro sanace starých ekologických zátěží ve Spolaně Neratovice (stará výroba pesticidů) a ve Spolchemii v Ústí nad Labem (vyčištění zemin kontaminovaných rtutí). Zatím se nepodařilo přimět české chemičky k rychlejší náhradě rtuti v provozech na výrobu chlóru a snížit tak výrazně její úniky do životního prostředí.

 

Evropské a celosvětové aktivity programu Toxické látky a odpady

 

Nepodařilo se prosadit přísnější variantu nového chemického zákona REACH, přestože i to, že vůbec prošel lze považovat za pokrok.

 

Úspěšná byla mezinárodní kampaň "Keep the Promise, Eliminate POPs" (Dodržte slib, eliminujte perzistentní organické látky), kterou Arnika koordinovala jako organizace hostící sekretariát Pracovní skupiny pro dioxiny, PCB a odpady mezinárodní sítě IPEN. Díky této kampani se podařilo zabránit přijetí zmírněného výkladu Stockholmské úmluvy na první schůzce jejích signatářských zemí v Punta del Este v Uruguayi. Naopak se do konce roku 2005 nepodařilo v Evropské unii prosadit dostatečně přísné limity pro obsah perzistentních organických látek v odpadech rovněž v rámci stejnojmenné kampaně koordinované Arnikou.

 

Projekty vedené Arnikou také přispěly ke slibu turecké vlády zahájit ratifikaci Stockholmské úmluvy a pomohly odhalit nelegální spalování odpadů v jedné z uruguayských cementáren.

 

Program Centrum pro podporu občanů

 

Projekt "Zachraňme stromy" pomohl zabránit zbytečnému vykácení několika stovek stromů na různých místech země. Naposledy šlo například o lipovou alej v Lysé nad Labem. Zachráněna před vykácením byly také desítky stromů v Ostravě.

 

Centrum pro podporu občanů pomáhalo během roku 2005 více než třiceti lokálních občanských sdružení a místních samospráv v celé České republice v jejich kampaních za zdravé životní prostředí. Desítku z nich pomohlo Centrum nově založit.

 

Občanskému sdružení Nové Úvaly se ve spolupráci s Centrem pro podporu občanů podařilo zabránit rozšíření lisovny karosérií ESSA Czech v Úvalech u Prahy, která byla postavena díky porušení českých zákonů. Občanské sdružení O nás zastavilo plán na obnovu těžby a výstavbu drtící linky kameniva u obce Předhradí – těžba by poškodila přírodní park Krounky – Novohradky a ohrozila statiku románského hradu. Obci Dolní Kalná se ve spolupráci se sdružením Pod Rovněmi podařilo dosáhnout zamítnutí záměru na těžbu českých granátů, která by poškodila životní prostředí v obci. Občanské sdružení Bylanky a Vrchlice v obci Roztěž prosadilo zmenšení nově projektovaného golfového areálu a zachránilo tak lokality s výskytem chráněných obojživelníků. Obec Plazy pozastavila projekt na výstavbu obřích logistických hal na svém území, které by poškodily krajinný ráz a neúnosně zvýšily dopravu.

 

Tisková zpráva sdružení Arnika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí