zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ambrozek: Nejdůležitější události v roce 2005

02.01.2006
Obecné
Ambrozek: Nejdůležitější události v roce 2005

Ministr životního prostředí Libor Ambrozek hodnotí tuzemské nejdůležitější události roku 2005 v oblasti životního prostředí slovy:

„I přes problematickou politickou situaci se podařilo dosáhnout celé řady úspěchů. Rozvoj obnovitelných zdrojů energie dostal výrazný impuls v podobě zákona o jejich podpoře. Zákon kombinuje osvědčený systém pevných výkupních cen, ve kterém je provozovatel distribuční soustavy povinen vykoupit veškerou vyrobenou zelenou elektřinu, s tržním systémem zelených bonusů. Měl by přispět nejen k přílivu miliardových investic do výroby čisté energie, ale také k lepšímu využívání zemědělské půdy a zvýšení zaměstnanosti na venkově.

V květnu vláda schválila program na podporu alternativních paliv v dopravě, který stabilizuje spotřební daň na úrovni minimální sazby spotřební daně u zemního plynu do roku 2020. Rozvoj užívání alternativních paliv sníží znečištění z automobilové dopravy, které představuje jeden z nejvážnějších ekologických problémů.

V lednu vláda jednomyslně rozhodla o vzniku už pětadvacáté chráněné krajinné oblasti – Českého lesa. Na tomto úspěchu se velkou měrou podílel i Plzeňský kraj a obce, které vytvoření nového chráněného území jednoznačně podporovaly. Přinese jim zvýšení turistického ruchu i zaměstnanosti. Zkušenosti totiž jasně ukazují, že lze efektivně skloubit ochranu unikátní přírody s potřebným rozvojem území.

Do podobného soudku patří i vyhlášení Českého ráje geoparkem UNESCO. I tady výrazně pomohly aktivity občanských sdružení a obcí, které nominaci prosazovanou resortem životního prostředí od samého počátku výrazně podporovaly.

Podařilo se dosáhnout dohody s ministerstvem dopravy, které upustilo od projektu výstavby dvou jezů na Labi. MD předložilo projekt na výstavbu jednoho jezu. V  současné době probíhá  posouzení vlivů tohoto záměru na životní prostředí a soustavu Natura 2000.

V únoru tohoto roku byl dokončen velmi náročný úkol – čeští zástupci předali Evropské komisi národní seznam 864 evropsky významných lokalit a 38 ptačích oblastí, tedy návrh vymezení soustavy Natura 2000 v České republice.

Evropská komise schválila národní alokační plán pro obchodování s emisemi CO2, který je blízký původní představě MŽP – průmyslové lobby se nepodařilo prosadit neúměrné zvýšení emisí tohoto plynu, nebezpečného pro klimatický systém Země.

Z integrovaného registru znečištění, který vytvořilo  MŽP,  se letos poprvé může každý občan dozvědět, kolik znečištění vytvoří například továrna v jeho sousedství. MŽP také připravilo a zveřejnilo kompletní databázi znečistěných lokalit a tzv. brownfields.

V pořadí již druhou hodnotící zprávu o politice, stavu a vývoji životního prostředí v České republice v říjnu zveřejnila OECD. Jejím hlavním poselstvím je, že ekologická témata nelze vnímat izolovaně. Z porovnání energetické a materiálové náročnosti ekonomiky vyplývá, že Česká republika patří k nejhorším v EU i OECD - energetická náročnost hospodářství je o 80% větší než je průměr bývalé patnáctky členských států EU. Problémem je i vysoká produkce skleníkového plynu oxidu uhličitého na obyvatele a jednotku HDP.

Ve většině případů se podařilo uhájit právo občanů na účast v rozhodovacích procesech, které se týkají životního prostředí. Sněmovnu se ale nepodařilo přesvědčit, aby neomezovala účast veřejnosti v zákoně o geneticky modifikovaných organismech.

Česká republika vstoupila do mezinárodní velrybářské rady a letos měla tak poprvé příležitost přímo se zasadit o přežití velryb.

MŽP připravilo kvalitní návrh ekologické daňové reformy, která přesunuje zdanění z lidské práce na výrobky a služby, jejichž výroba či spotřeba má negativní dopad na životní prostředí. Ekologická daňová reforma přinese hned trojí zisk – lepší životní prostředí, konkurenceschopnější ekonomiku a více pracovních příležitostí. O její definitivní podobě se nyní vyjednává s ministerstvem financí.

Tématem  příštích několika měsíců budou nepochybně územní limity těžby hnědého uhlí. Jsem přesvědčen,  že severní Čechy by se konečně měly rozvíjet jinou cestou než je bourání vesnic a ničení posledních zbytků zachovalé krajiny.“

 

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí