zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejné zakázky - ČR

02.01.2006
Obecné
Veřejné zakázky - ČR
Evid číslo VZ 50016100
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Jiří Míka
Sídlo zadavatele - obec: Opařany
IČ zadavatele:
Název VZ: Rybník Zavadil rekonstrukce hráze a revitalizace toku
Místo plnění / realizace: Zběšičky, okr. Písek
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45112000-5
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  3 200 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  13.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.10.2006  do:  31.08.2007
Datum zveřejnění: 29.12.2005

 

Evid číslo VZ 50015986
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Chvalovice
Sídlo zadavatele - obec: Chvalovice
IČ zadavatele: 00600407
Název VZ: Vinařská cyklistická cesta - Chvalovice sklepy
Místo plnění / realizace: Obec Chvalovice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45233162-2
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  3 800 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  06.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 15.04.2006  do:  31.08.2006
Datum zveřejnění: 29.12.2005

Evid číslo VZ 50015966
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Libuň
Sídlo zadavatele - obec: Libuň
IČ zadavatele: 00271764
Název VZ: Odbahnění a obnova litorálu rybníka Libuňský.
Místo plnění / realizace: Libuň
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45112000-5
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  10 375 297.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  10.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.08.2006  do:  31.12.2006
Datum zveřejnění: 29.12.2005

Evid číslo VZ 50015890
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Mirošovice
Sídlo zadavatele - obec: Mirošovice
IČ zadavatele: 00240460
Název VZ: Mirošovice kanalizace
Místo plnění / realizace: Mirošovice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45232400-6
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  44 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  09.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 15.06.2006  do:  30.11.2007
Datum zveřejnění: 29.12.2005

Evid číslo VZ 50015883
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo zadavatele - obec: Praha 5
IČ zadavatele: 70889953
Název VZ: VD Vraňany - oprava a rekonstrukce velínu a modernizace technologie jezu
Místo plnění / realizace: VD Vraňany, k.ú. Dědibaby
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45247220-8
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  5 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  03.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 20.02.2006  do:  31.05.2006
Datum zveřejnění: 29.12.2005

Evid číslo VZ 50015838
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Zlosyň
Sídlo zadavatele - obec: Zlosyň
IČ zadavatele: 00237388
Název VZ: Zlosyň - kanalizace a ČOV
Místo plnění / realizace: Obec Zlosyň
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45232400-6
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  50 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  07.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.06.2006  do:  30.06.2008
Datum zveřejnění: 29.12.2005

Evid číslo VZ 50015814
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Zemědělská vodohospodářská správa
Sídlo zadavatele - obec: Brno
IČ zadavatele: 00020451
Název VZ: Vodní nádrž a mokřad Nikolčice
Místo plnění / realizace: obec Nikolčice, okres Břeclav
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45223200-8
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  8 380 215.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  06.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od:  do:  
Datum zveřejnění: 29.12.2005

Evid číslo VZ 50015754
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: PERCA s.r.o.
Sídlo zadavatele - obec: Ledeč nad Sázavou
IČ zadavatele: 61456331
Název VZ: Oprava a odbahnění rybníka Dvouhrázný
Místo plnění / realizace: Ledeč nad Sázavou
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45112000-5
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  11 554 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  06.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 30.04.2006  do:  31.12.2006
Datum zveřejnění: 29.12.2005

Evid číslo VZ 50016114
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Prušánky
Sídlo zadavatele - obec: Prušánky
IČ zadavatele: 00285226
Název VZ: Obec Prušánky – Plocha pro shromažďování a recyklaci stavebních odpadů.
Místo plnění / realizace: Prušánky
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45233000-9
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  4 500 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  08.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.05.2006  do:  31.08.2006
Datum zveřejnění: 28.12.2005

Evid číslo VZ 50016054
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí
Sídlo zadavatele - obec: Brno
IČ zadavatele: 60552662
Název VZ: VOV – sanace štoly Švařec – Běleč I
Místo plnění / realizace: Doubravník
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45221240-6
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  7 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  03.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 10.03.2006  do:  10.06.2006
Datum zveřejnění: 28.12.2005

Evid číslo VZ 50016033
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Ústecký kraj
Sídlo zadavatele - obec: Ústí nad Labem
IČ zadavatele: 70892156
Název VZ: Integrovaný systém opatření využití a ochrany povrchových a podzemních vod v příhraniční oblasti Krušnohoří a Šluknovského výběžku v závislosti na výsledcích hydrogeologické syntézy
Místo plnění / realizace: ÚK a příhraniční oblast Svobodného státu Sasko
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  73110000-6
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  15 500 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  06.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.04.2006  do:  31.12.2006
Datum zveřejnění: 28.12.2005

Evid číslo VZ 50016005
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Město Beroun
Sídlo zadavatele - obec: Beroun
IČ zadavatele: 00233129
Název VZ: Správce stavby pro projekt „Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun“
Místo plnění / realizace: Beroun
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  74231540-4
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  16 500 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  20.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od:  do:  
Datum zveřejnění: 28.12.2005

Evid číslo VZ 50015996
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Statutární město Olomouc
Sídlo zadavatele - obec: Olomouc
IČ zadavatele: 00299308
Název VZ: Nedvězí - vodovod
Místo plnění / realizace: Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45231110-9
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  36 622 389.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  13.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.06.2006  do:  31.12.2007
Datum zveřejnění: 28.12.2005

Evid číslo VZ 50015878
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Vodní hospodářství
Zadavatel - název/jméno: Obec Dlouhá Ves
Sídlo zadavatele - obec: Dlouhá Ves
IČ zadavatele: 00267309
Název VZ: Vodovod Dlouhá Ves
Místo plnění / realizace: Dlouhá Ves
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45112000-5
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  19 659 663.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  06.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 31.05.2006  do:  30.11.2007
Datum zveřejnění: 28.12.2005

Evid číslo VZ 50015856
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Jihočeský kraj
Sídlo zadavatele - obec: České Budějovice
IČ zadavatele: 70890650
Název VZ: Projektová dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro výběr dodavatele stavby „Ekologizace nemocnic v majetku Jihočeského kraje“
Místo plnění / realizace: Jihočeský kraj
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  74000000-9
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  28 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  20.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.04.2006  do:  30.11.2006
Datum zveřejnění: 28.12.2005

Evid číslo VZ 50015813
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Lesy České republiky, s.p.
Sídlo zadavatele - obec: Hradec Králové
IČ zadavatele: 42196451
Název VZ: Huntířovský potok, ř. km 1,630 - 2,832
Místo plnění / realizace: Skuhrov u Železného Brodu
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45246000-3
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  10 674 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  03.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.04.2006  do:  31.10.2006
Datum zveřejnění: 28.12.2005

Evid číslo VZ 50015812
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Lesy České republiky, s.p.
Sídlo zadavatele - obec: Hradec Králové
IČ zadavatele: 42196451
Název VZ: HB potok Od Vlčích jam v km 0,098 - 2,542
Místo plnění / realizace: Kryštofovo Údolí
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45246000-3
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  9 465 254.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  03.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.04.2006  do:  31.10.2006
Datum zveřejnění: 28.12.2005

Evid číslo VZ 50014062
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo zadavatele - obec: Praha 5
IČ zadavatele: 70889953
Název VZ: Střela - oprava jezu Nučice
Místo plnění / realizace: Manětín, k.ú Rabštejn n. Střelou
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45247220-8
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  5 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  02.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.04.2006  do:  30.11.2006
Datum zveřejnění: 28.12.2005

Evid číslo VZ 50016056
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Stožec
Sídlo zadavatele - obec: Stožec
IČ zadavatele: 00250686
Název VZ: Vodovod České Žleby
Místo plnění / realizace: Stožec, České Žleby
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45231300-8
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  19 500 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  03.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.05.2006  do:  31.10.2006
Datum zveřejnění: 27.12.2005

Evid číslo VZ 50015891
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Vodní hospodářství
Zadavatel - název/jméno: Obec Stará Paka
Sídlo zadavatele - obec: Stará Paka
IČ zadavatele: 00272132
Název VZ: Kanalizace Stará Paka - ulice J. Brože
Místo plnění / realizace: Stará Paka
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45232410-9
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  17 600 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  03.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 17.07.2006  do:  27.09.2007
Datum zveřejnění: 27.12.2005

Evid číslo VZ 50015818
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Vřesina
Sídlo zadavatele - obec: Vřesina
IČ zadavatele: 00298581
Název VZ: Doplnění kanalizační sítě Vřesina - centrum
Místo plnění / realizace: Vřesina
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45232400-6
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  20 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  06.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.07.2006  do:  30.11.2007
Datum zveřejnění: 27.12.2005

Evid číslo VZ 50015790
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Oldřišov
Sídlo zadavatele - obec: Oldřišov
IČ zadavatele: 00300527
Název VZ: Komunikace, inž. sítě a ČOV pro zástavbu RD v Oldřišově
Místo plnění / realizace: Oldřišov
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45233000-9
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  19 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  06.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.04.2006  do:  31.05.2007
Datum zveřejnění: 27.12.2005

Evid číslo VZ 50015761
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Dodávky
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Karel Krajc
Sídlo zadavatele - obec: Tábor
IČ zadavatele:
Název VZ: Odbahnění a oprava rybníka "Josafať" k.ú. Nové Dvory u Pořína
Místo plnění / realizace: Nové Dvory u Pořína , obec Dolní Hořice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45112000-5
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  8 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  03.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.05.2006  do:  30.06.2007
Datum zveřejnění: 27.12.2005

Evid číslo VZ 50014724
Typ formuláře: Opravné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Hlavní město Praha, odbor městského investora MHMP
Sídlo zadavatele - obec: Praha 1
IČ zadavatele: 00064581
Název VZ: Stavba č. 0083 "Horní Počernice, ČOV Svépravice", - Il.etapa-kanalizace
Místo plnění / realizace: Praha 9 - Horní Počernice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45232410-9
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  100 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  01.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 30.04.2006  do:  
Datum zveřejnění: 27.12.2005

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí