zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

O možnostech bydlení v dřevěných domech

04.01.2006
Obecné
O možnostech bydlení v dřevěných domech
K současným trendům v použití dřeva ve stavebnictví v ČR patří montované rodinné domy a vícepodlažní budovy (bytové domy, administrativní budovy, školy atd.).
Tyto konstrukce jsou často navrhovány jako smíšené ze dřeva, oceli a betonu, aniž by zde byla potlačena úloha dřeva. Očekává se též, že při realizaci vícepodlažních budov na bázi dřeva sehrají významnou roli kompozitní dřevobetonové stropní konstrukce, a to především z hlediska prostorové tuhosti a požární odolnosti těchto staveb.

V zájmu širšího využití dřeva v našem stavebnictví bude však třeba překonat zkreslené představy veřejnosti o dřevu jako stavebním materiálu, neboť dřevostavby by mohly významně přispět k řešení bytové situace.

SROVNÁNÍ SE SVĚTEM

Zajímavé je, že roční těžba dřeva na obyvatele je v ČR a v USA přibližně stejná. V USA však dřevostavby v bytové výstavbě zcela dominují, zatímco u nás představují zhruba 1 až 2 %. V Německu je to například 7 % (z toho v Bavorsku 70 %), v Rakousku 10 %, Švýcarsku 10 %, Velké Británii - Anglii, Walesu 15 %, ve Skotsku 50 % (ačkoliv na britských ostrovech jsou malé vlastní zdroje dřeva), ve Finsku, Norsku a Dánsku přes 60 %, v USA 65 % a v Kanadě dokonce 80 %.

Mezi evropskými státy zaujímá ČR 12. místo v lesnatosti, v zásobě dřeva na 1 hektar je na 4. místě a v ročním přírůstku na 1 ha je na 6. místě. Zejména poslední dva údaje dokumentují, že stav lesů v ČR není zdaleka takový, jak je bohužel často neodborně prezentován. Běžné roční přírůstky dřeva jsou 18 mil. m3 a těžba v rozmezí 13 až 14 mil. m3. Porovnáním těžby a přírůstku zjistíme, že přírůstkové možnosti byly v minulých letech v ČR využity zhruba ze 75 %. Lesní hospodáři mohou přiměřeně zvýšit těžbu, aniž by tím ohrozili zájmy společnosti vyjádřené certifikací lesů.

V současnosti se i u nás diskutuje otázka možného zvýšení roční spotřeby produktů ze dřeva z 0,23 m3 na obyvatele na dvojnásobek v časovém horizontu deseti let.

V Evropské unii dnes výstavba a provozování budov spotřebuje 40 % objemu všech vyrobených energií, vypustí do ovzduší 30 % z veškeré produkce CO2 a současně přispěje 40 % na celkovou hromadu všech evropských odpadů. Z těchto čísel je zřejmé, že je třeba změnit přístup k používaným stavebním technologiím a postupům, zejména k čerpání zdrojů a k regulaci množství škodlivých emisí a odpadů.

VOLBA PRO BUDOUCNOST

Masivní výstavbou kvalitních, architektonicky nápaditých domů na bázi dřeva se rychle dostaneme do skupiny zemí určujících světový vývoj ve stavitelství. Budoucnost totiž patří stavebními technologiím šetřícím energii. Dřevo je tou správnou volbou nejen proto, že je jedinečnou obnovitelnou surovinou, ale také proto, že nabízí celou řadu vynikajících stavebně technických vlastností. Z nich je třeba uvést především optimální tepelnou izolaci, vysokou pevnost, malou hmotnost, štíhlé stěny, krátké stavební doby, flexibilní možnosti uspořádání. Moderní stavby na bázi dřeva bez problémů splňují stoupající stavebně fyzikální požadavky tepelné, vlhkostní a zvukové i požární ochrany ochrany.

DŮVODY PRO VYUŽITÍ

V současnosti je skutečně mnoho objektivních důvodů pro to, aby dřevo začalo být více využíváno ve stavebnictví:

- Používání dřeva napomůže zachovat pro budoucnost zbývající zdroje vyčerpatelných surovin.

- Vyvíjeny jsou stále progresivnější technologie třídění a zpracování dřeva, provádění spojů prvků ze dřeva a materiálů na bázi dřeva a postupy pro navrhování dřevěných konstrukcí.

- Dřevo může spolupůsobit jak s ocelí, tak i s betonem a spoluvytvářet tak hospodárné smíšené konstrukce.

- Ačkoliv dřevo je zápalné a hořlavé, jeho chování při požáru je předvídatelné. Větší dřevěné průřezy mají vysokou požární odolnost.

- Pro výrobu dřeva a materiálů na bázi dřeva je všeobecně zapotřebí málo energie.

- Dřevo je recyklovatelné nebo může být použito jako zdroj energie, který nepůsobí velké znečištění ovzduší.

Z tiskových materiálů ČKA a Nadace dřevo pro život
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí