zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpráva o výběrovém řízení na podporu projektů předložených nestátními neziskovými organizacmi pro rok 2006

04.01.2006
Obecné
Zpráva o výběrovém řízení na podporu projektů předložených nestátními neziskovými organizacmi pro rok 2006
Do veřejného výběrového řízení, vyhlášeného MŽP dne 22. srpna 2005 v Hospodářských novinách a na internetové stránce Ministerstva životního prostředí, přihlásilo do jeho uzávěrky 4. 10. 2005 ve 12 hodin 151 nestátních neziskových organizací celkem 385 projektů.
Obálková komise, která zasedala ve dnech 4. – 6. 10. 2005, posoudila formální náležitosti přihlášených projektů a vyřadila 7 projektů předložených 5 organizacemi,
u kterých nebyl dodržen předepsaný způsob podání.
Zbylých 378 projektů s celkovým požadavkem 53 943 429 postoupila obálková komise k hodnocení expertní komisi. V tabulce č. 1 je uveden počet projektů podaných do jednotlivých skupin programů a celkové požadované částky.
Expertní komise posuzovala projekty v pěti subkomisích. Předsedou expertní komise byl ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek, který jmenoval předsedy jednotlivých subkomisí. Předsedové subkomisí jmenovali členy a tajemníka svých subkomisí. Přehled subkomisí a hodnotitelů je uveden v tabulce č. 2 (xls, 25 kB). Závěrečná jednání subkomisí proběhla ve dnech 21. 11. – 1. 12. 2005 a vzešla z nich, na základě bodování podle předem stanovených kritérií, pořadí projektů v jednotlivých skupinách programů. Závěrečné jednání expertní komise proběhlo dne 14. 12. 2005.
Několika, jinak kvalitním, projektům rozhodla expertní komise přidělit nulové hodnocení, protože se obsahově překrývaly s aktivitami podpořenými v rámci GS MŽP OP RLZ.
V tabulce č. 3 (xls, 25 kB) je přehled vyhlášených programů výběrového řízení včetně horního limitu částky, kterou bylo možno na jeden předkládaný projekt v daném programu požadovat.
V tabulkách č. 4 až 8 (xls, 112 kB) je uveden seznam projektů setříděný vždy sestupně podle dosažených bodů v jednotlivých skupinách programů.
Ministerstvo životního prostředí upozorňuje, že se jedná o předběžné výsledky a vyhrazuje si právo na některé korekce. Zejména si MŽP vyhrazuje právo nepodpořit projekty organizací, u nichž MŽP shledalo vážné nedostatky při prováděných kontrolách, případně organizací, které neodevzdaly v pořádku a včas vyúčtování projektů podpořených v minulých letech.
Po schválení celkové částky pro dotace občanským sdružením v rozpočtu MŽP bude zveřejněn úplný přehled podpořených projektů, s uvedením konkrétních částek, a projektů nepodpořených, a to na internetových stránkách MŽP.

Bližší informace: RNDr. Helena Knappová (Helena_Knappova@env.cz) oddělení spolupráce s NNO

Tab.č. 1 počet projektů podaných do jednotlivých skupin programů a celkové požadované částky v Kč.
Skupina programů
Počet projektů
Požadavky v Kč
Skupina programů A – Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny
3
6 500 000
Skupina programů B - Ochrana přírody a krajiny
50
5 920 103
Skupina programů C - Zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti ŽP, udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni a Místní agendy 21
52
8 697 000
Skupina programů D – Poskytování environmentálních informací
102
14 848 026
Skupina programů D - Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
171
24 478 300
Projekty vyřazené obálkovou komisí
7
Celkem
385
53 943 429

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí