zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

11.01.2006
Obecné
Co dnes projedná vláda
Výběr z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se koná ve středu 11. ledna 2006 v 8.30 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E. Beneše 4

4.
 Návrh nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
č.j. 1917/05 - předběžně rozesláno dne: 02.12.2005
Předkládá: ministr zdravotnictví
 
11.
 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/08 "Hospodaření s finančními prostředky určenými na Státní program podpory úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie"
č.j. 2052/05 - předběžně rozesláno dne: 22.12.2005
Předkládá: ministr životního prostředí
 
13.
 Stanovisko Ministerstva kultury ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolní-ho úřadu z kontrolní akce č. 05/07 "Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu vynaloženými Minister-stvem kultury na odstraňování škod vzniklých při povodni v roce 2002"
č.j. 2/06 - předběžně rozesláno dne: 04.01.2006
Předkládá: ministr kultury
 
Bez rozpravy:

20.
 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Železné hory ze zákazu používání chemických prostředků při zimní údržbě komunikací
č.j. 2096/05 - předběžně rozesláno dne: 30.12.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

21.
 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. b), § 26 odst. 3 písm. a) a § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Český ráj a PR Hruboskalsko, ze zákazu rozdělávat ohně mimo vyhrazená místa v souvislosti s likvidací klestu, ze zákazu používat biocidy v I. a II. zóně CHKO a ze zákazu používat biocidy v PR
č.j. 2097/05 - předběžně rozesláno dne: 30.12.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

22.
 Přírodní rezervace (PR) Velký Pavlovický rybník - výjimka dle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro stavbu rozdělovacího objektu na toku Rylovka a umělého přivaděče na pozemcích p.č. 2679/1, 2679/2 v k.ú. Osoblaha, za účelem přivádění vody k zamýšlené malé vodní nádrži mimo PR, žadatel Ing. Ilja Miovský, Za Řekou 57, 793 99 Osoblaha
č.j. 2098/05 - předběžně rozesláno dne: 30.12.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

23.
 Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) a písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů pro Ski Klub Šumava, zastoupený panem Karlem Hudečkem, za účelem pořádání Mistrovství České republiky žactva – 2. část v běhu na lyžích ve dnech 17. - 19.02.2006
č.j. 2099/05 - předběžně rozesláno dne: 30.12.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

24.
 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. b), odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a), d) a h), zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a to za účelem vymezení a užívání sjezdové tratě, náležející k lyžařskému vleku ležícím na pozemcích parc. č. 535/11 a 537/16 v k. ú. Kouty nad Desnou, včetně úpravy sjezdové tratě sněžnými vozidly
č.j. 2100/05 - předběžně rozesláno dne: 30.12.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

25.
 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Kokořínsko uvedených v § 26 odst. 2 písm.a) a § 34 odst.1 písm.c) zákona za účelem dodatečného povolení stavby skladu sena a obilí
č.j. 16/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

26.
 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy ze zákazu provádění chemického ošetření komunikací při jejich zimní údržbě
č.j. 17/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

27.
 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Praděd a CHKO Jeseníky pro vjezd motorových vozidel a to za účelem zajištění dopravní obsluhy a provozu Sporthotelu Kurzovní pod Pradědem, ležícím na pozemcích parc. č. 291/1, 291/2, 351, 352/1 a 352/2 v k. ú. Rejhotice
č.j. 18/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

28.
 CHKO Kokořínsko - přestavba a přístavba rodinného domku č.p. 21 včetně stavby dvougaráže a žumpy na pozemku č.k.n.st.p. 58 v k.ú Olešno, obec Mšeno, místní část Olešno, osada Vojtěchov, v Přírodní rezervaci (PR) Kokořínský důl, žadatel B A Holding, s.r.o., pplk. Sochora 36, 170 00 Praha 7
č.j. 19/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

29.
 Přírodní rezervace (PR) Roštýnská obora - stavba domovní čistírny odpadních vod pro hrad Roštejn, na pozemku pč. 417/4 v k.ú. Doupě, okres Jihlava, žadatel Ing. Ivan Brzák, Svatopluka Čecha 16, 586 01 Jihlava, z pověření Krajského úřadu kraje Vysočina
č.j. 20/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

30.
 Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník, na žádost firmy Zvánovec a.s., P.O.Box 65, Rudolfovská 597, 370 04 České Budějo-vice, za účelem provedení odbahnění a rekonstrukce rákosin v části Bohdaneč-ského rybníka
č.j. 21/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí