zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

JARNÍ CYKLUS ODBORNÝCH VÝSTAV PRO KOMUNÁLNÍ SFÉRU

16.01.2006
Obecné
JARNÍ CYKLUS ODBORNÝCH VÝSTAV PRO KOMUNÁLNÍ SFÉRU
Na začátek veletržní sezóny 2006 připravuje společnost ABF, a.s.  v termínu 7. – 9. března 2006 pětici výstav zaměřených především na komunální politiku, dopravu, vodohospodářství a životní prostředí.

Termín:

7. - 9. března 2006

Místo konání:

Pražský veletržní areál Letňany (PVA)

ECO CITY - 12. ročník výstavy životního prostředí a úspor energií

INVEST CITY - 2. ročník výstavy investičních příležitostí

CLEAN CITY - 2. ročník výstavy úklidového průmyslu a čištění

EUROTRAFFIC - 6.ročník mezinárodní odborné výstavy dopravního inženýrství a dopravně technických zařízení

ZELENÉ MĚSTO - 2. ročník odborné výstavy městské a veřejné zeleně

Na začátek veletržní sezóny 2006 připravuje společnost ABF, a.s.  v termínu 7. – 9. března 2006 pětici výstav zaměřených především na komunální politiku, dopravu, vodohospodářství a životní prostředí. Výstavy úzce navazují na rostoucí poptávku obcí po službách v oblasti úklidu, průmyslového čištění, čištění odpadních vod, údržby a výstavby sportovišť i veřejné zeleně a rekonstrukcích komunikací v souvislosti se začleněním ČR do struktur EU a možností čerpání dotací na připravované projekty. Cyklus výstav bude provázet tradičně bohatý doprovodný program odborných konferencí, seminářů a workshopů včetně vyhlášení výsledků 4. ročníku celostátní soutěže Energetický projekt 2005.

ECO CITY - 12. ročník výstavy životní prostředí a úspor energií. Na výstavní ploše se představí řada renomovaných výrobců a prodejců s prezentací nejmodernějších produktů i technologií napříč oborem.

Hlavní témata pro letošní ročník byla pečlivě vybrána ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR a českou společností pro biomasu CZ Biom, která ve dnech 7.-8.3.2006 uspořádá konferenci s důrazem na problematiku obnovitelných zdrojů energie a biomasy se zvláštním zaměřením na legislativu a především na zdroje financování z fondů EU. Předpokládá se rovněž účast zástupců AE Biom, kteří se touto problematikou zabývají přímo v Bruselu. Druhý den se bude konference věnovat biologicky rozložitelným komunálním odpadům (legislativa, marketing, ekonomika, bioplyn, čistírenské kaly atd.).

Dalším samostatným fórem pořádaným společností z oboru odpadového hospodářství DEWAREC, s.r.o. (9.3.2006), je konference zabývající se řešením problémů sběrných dvorů (oddělený sběr, recyklace a materiálové využívání elektroodpadu) a spalování odpadů s využitím energie, legislativa, financování atd.

V rámci výstavy ECO CITY budou prezentovány výsledky soutěže  ENERGETICKÝ PROJEKT 2005. Smyslem soutěže je vyhodnotit a ocenit takové projekty, stavby a energetické systémy, které díky použití nejnovějších stavebních materiálů, konstrukcí a technologických postupů vedou k minimální spotřebě energie a tím přispívají ke zdravému životnímu prostředí v ekonomicky reálných souvislostech. Soutěž je vypisována Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Českou energetickou agenturou, ENVIROS, s.r.o. a ABF, a.s. za podpory generálního sponzora Skupiny ČEZ a dále Pražské energetiky, a.s. a Energetická společnost E.ON. Oceněné projekty budou vyhlášeny na Slavnostním večeru výstav FOR CITY.

INVEST CITY - 2. ročník výstavy investičních příležitostí je zaměřen na získávání a zásady užití finančních prostředků ve veřejné správě. Výstava je určena k prezentaci firem z developerské a bankovní sféry, společnostem podílejících se na realizaci veřejných zakázek, modernizaci a revitalizaci panelových a činžovních domů, územních plánů, architektury, infrastruktury a občanské vybavenosti.

CLEAN CITY - 2. ročník výstavy se specializuje na oblast úklidového průmyslu, podmínkám při zadávání výběrových řízení a jejich hodnocení. Jako vystavovatelé se budou prezentovat firmy poskytující úklidové služby v průmyslu, těžkých provozech, zdravotnictví, veřejných provozech i domácnostech společně s výrobci a prodejci strojů či zařízení pro úklid a čištění.

Výstavu spolupořádá a její doprovodný program odborně garantuje Česká asociace úklidu a čištění (CAC) a Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce a deratizace České republiky. Tyto organizace se v rámci svých seminářů zaměří na zadávání výběrových řízení pro oblast profesionálního úklidu a čištění klimatizací a ventilací (7.3.2006). Dne 9.3.2006 se semináře zaměří především na dezinfekci, dezinsekci a deratizaci a problematiku HACCP (vytipování kritických bodů ve veřejných stravovacích službách) ve veřejných prostorách.

EUROTRAFFIC - 6.ročník mezinárodní odborné výstavy dopravního inženýrství a dopravně technických zařízení představí novinky v systémech řízení dopravy, dopravního značení a organizace dopravy, bezpečnosti silničního provozu. Nedílnou součástí této výstavy je i oblast organizování a řízení transportních a skladovacích procesů, systémů na přepravu zboží - tedy spedice a logistika. Novinkou letošního ročníku je rozšíření výstavy o sekce dopravního inženýrství a dopravních staveb.

Hlavním doprovodným programem je 2. ročník mezinárodní konference o dopravě, který se bude věnovat tématům souvisejícím s dopravní politikou v České republice především v návaznosti na novou strategii rozvoje dopravní infrastruktury ČR. Představí se zástupci ministerstva dopravy, dopravních fakult, státní správy a soukromého sektoru. Mezi jednací témata bude mj. patřit problematika elektronického mýta (blok Inteligentní dopravní systémy) a nově blok bezpečnost dopravy a blok věnovaný letecké dopravě. Cílem konference je poskytnout posluchačům souhrnné informace o stavu a vývoji současné dopravní politiky ČR, prezentovat nové klíčové projekty a vytvořit prostor pro výměnu informací mezi odbornou veřejností a zástupci státní správy, samosprávy, vysokého školství a soukromého sektoru s důrazem na praktické dopady plánované dopravní politiky pro nadcházející léta.

Nedílnou součástí výstavy je i prezentace výsledků 2. ročníku soutěže Dopravní stavba roku, vyhlášené Ministerstvem dopravy ČR a Státním fondem dopravní infrastruktury.

ZELENÉ MĚSTO - 2. ročník odborné výstavy městské a veřejné zeleně je věnován především projektování, urbanismu a městské architektuře. Výstava je určena nejen odborné veřejnosti z řad provozovatelů veřejných parků, sadů, dětských hřišť, rekreačních a sportovních areálů, architektů, ale také laické veřejnosti se zájmem o zahradní architekturu v intravilánu obcí. Výstava poskytne prostor pro řešení problémů zahradnických oborů, které představují zejména: absence systémového řešení péče o sídelní zeleň, komplikované vztahy zhotovitelů a objednatelů ve veřejné zeleni, integrace tuzemských zahradnických firem do EU, zapojení veřejnosti do rozhodování o urbanistických projektech, nutnost zvyšování prestiže zahradních architektů a další.

Další odborné setkání připravuje ABF, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci úspěšného cyklu Fórum krajů,měst a obcí. Letošní konference nese název Urbanismus pro udržitelná města – zdroje financování (7.3.2006) a bude zaměřena na urbanismus, suburbanismus a řešení sociální segregace.

Úspěšný cyklus seminářů pod názvem Nízkoenergetické a nízkonákladové stavění, který probíhal v roce 2005, bude zakončen konferencí NÍZKOENERGETICKÉ A NÍZKONÁKLADOVÉ STAVĚNÍ ve dnech 7. – 8. 3. 2006 v konferenčním sále hotelu Don Giovanni. Obsahem konference bude seznámení s nejnovějšími předpisy a podmínkami v této oblasti s konstrukčními a technickými otázkami panelových a rodinných domů s progresivními postupy v projektovém řešení i realizaci. Dalším diskusním tématem bude využití obnovitelných zdrojů energie, tepelné čerpadla a využití energie z biomasy.

Konference je určena pro stavební inženýry – projektanty, studenty a pracovníky městských a obecních úřadů.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí