zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

24.01.2006
Obecné
Krátce - různé

PARDUBICE - Město Pardubice chce,aby čistírnu odpadních vod koupily od společnosti Synthesia místní Vodovody a kanalizace, u nichž je město největším akcionářem, a to i bez vstupu zahraničního investora. Zastupitelé města o tom rozhodli po bouřlivé diskusi v úterý na mimořádném podvečerním zasedání.
Jak Haló noviny informoval zastupitel za KSČM Václav Snopek, většina - včetně zastupitelů za KSČM - nakonec zvedla ruku proto, aby město poskytlo pro banku záruky, byť riskantní, na úvěr, který si vodárny na koupi, opravu a modernizaci zařízení vezmou. Banka bude žádat ručitelské prohlášení k úvěru v hodnotě miliardy korun. Na město může podle podílu vyjít asi 350 mil. Kč a ručení bude mít na krku 18 let, prohlásil předseda finančního výboru Jiří Ascherl (ČSSD).
Zastupitelé si jsou vědomi, že ČOV již nesplňuje náročné podmínky EU, a proto budou nutné další stamiliony do její modernizace. Situace s čistěním vod se přitom ještě vyostří po vybudování papírny v nedalekých Opatovicích nad Labem.

Evropská komise navrhla víceletý akční program na podporu dopravy po vnitrozemských vodních cestách v Evropě, který by měl podpořit přesun nákladní přepravy na vodu s cílem zlepšit evropský dopravní systém, jenž má problémy s přetížením. Akční program zahrnuje pět klíčových prvků: služby, loďstvo, lidské zdroje, obraz u veřejnosti a infrastrukturu.

Evropský parlament schválil kompromisní dohodu uzavřenou mezi ním a Radou EU ohledně těžebního odpadu. Tento druh odpadu představuje 30% veškerého odpadu vznikajícího v EU. Evropskému parlamentu se podařilo prosadit, aby finančními zárukami byly pokryty nejenom zařízení na odpad, ale také území, na kterých se tato zařízení nacházejí. Finanční prostředky musejí být kdykoliv k dispozici pro rehabilitaci postižené oblasti.

Zástupci států přislíbili na setkání v Pekingu vyčlenit celkově 1,9 mld. USD na boj s ptačí chřipkou a přípravu na možnou pandemii. Mezi největší dárce by měla patřit Evropská unie, USA a Japonsko. 114 mil. EUR by mělo přijít od samotných členských států EU, Evropská unie by pak ze svého rozpočtu měla uvolnit 100 mil. EUR, z čehož 80% by mělo směrovat do třetích zemí v rámci rozvojové spolupráce a 20 mil. EUR pak na výzkumné projekty v 6. RP.

Olomoucký kraj vydal v závěru loňského roku publikaci Ekologická výchova pro školy 2005/2006. Materiál tvoří souhrnná nabídka ekologických programů pro zařízení pracující s dětmi.
Brožura se 120 stranami formátu A5 bude v nejbližších dnech rozeslána školám a školským zařízením. Publikace se také stane pomocníkem neziskových organizací, které pracují s dětmi a mládeží a připravují pro ně různé ekologicky zaměřené programy. Publikace je pro přehlednost rozdělena na tři základní části podle předmětu nabídky. Obsahuje sekce zaměřené ekologické výukové programy, semináře a rovněž pomůcky a publikace.
Olomoucký kraj nechal vytisknout tisíc kusů publikace, za něž zaplatil 70 tisíc korun. Zájemci ji mohou zdarma získat v recepci sídla Olomouckého kraje, případně si o ni napsat na adresu t.prikryl@kr-olomoucky.cz.

Jičín - Radnice zvažuje čerpání dvacetimilionového úvěru, z kterého by financovala úpravu své skládky v Libci. Je nutné vyhovět přísným normám a toho lze docílit položením nepropustných fólií. Schváleny jsou podmínky pro výběr bankovního ústavu, zatím ale není definitivně rozhodnuto, zda město služeb finančníků využije. "Pokud by nám dodavatelská firma, která bude skládku upravovat, nabídla splatnost ve dvou letech nebo jiné podmínky, úvěr nebude nutný. Půjčka je pojistkou financování, chceme být připraveni na všechny možnosti," vysvětluje starosta Martin Puš.

V grantovém řízení Ministerstva životního prostředí ČR uspěl informačně-vzdělávací systém v chráněných územích Českého Švýcarska. Projektu byla přidělena dotace 9,2 milionu Kč a bude sestávat z ekoporadny pro veřejnost, zřízení střediska ekologické výchovy, ediční činnosti, nových tras s průvodci atd. 75 % z dotací je hrazeno z prostředků Evropského sociálního fondu a 25 % z prostředků ministerstva. Cílem projektu je zvýšit informovanost v oblasti ochrany životního prostředí a zároveň podpořit rozvoj služeb a podnikání v regionu Českého Švýcarska.

V rámci projektu EurObserv´ER podporovaného Evropskou komisí byla zveřejněna analýza, která monitoruje naplňování evropských politik v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie. Ukazuje se, že Evropská unie nebyla doposud schopna přijmout všechna nezbytná opatření, která by zajistila dosažení stanoveného cíle 12% podílu z obnovitelných zdrojů energie na primární energetické spotřebě do roku 2010. Přestože byl v absolutních číslech u některých sektorů zaznamenán výrazný nárůst (jako např. u větrné energie), chybějící management spotřeby má za následek, že dochází ke stagnaci zvyšování podílu obnovitelných zdrojů v relativním (a tedy relevantním) vyjádření.

Čáslav - Na schůzce se starosty provedl velitel základny taktického letectva Jiří Verner bilanci nad loňským rokem a připomněl některé plány do budoucna. "Uplynulý rok byl pro nás jeden z nejtěžších roků historie, protože došlo k zavedení nového letounu JAS 39 Gripen,"řekl Verner. Zmínil také, že piloti se účastnili všech důležitých cvičení v rámci NATO i v rámci České republiky."Letos bude pokračovat výměna letek se zahraničními armádami," vysvětlil šéf základny. Znovu se změří i hlučnost letiště."Některá měření byla zpochybněna, protože v době, kdy se prováděla, foukal opačný vítr," dodal velitel. Mezi další dokončené stavby, které velitel základny zmínil, patřila výstavba vodojemu, dostavění nového vchodu nebo opravy hangáru.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí