zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Škola pro udržitelný život již potřetí!

02.02.2006
Obecné
Škola pro udržitelný život již potřetí!

Brno, Hradec Králové, 30. 1. 2006 – V desítkách českých měst a obcí se díky školám může zlepšit životní prostředí. Příspěvek až 70 000 mohou získat školy, které se do 20. února 2006 přihlásí do úspěšného ekologického programu Škola pro udržitelný život. Posláním společného programu Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy Sever je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí. Program je realizován prostřednictvím škol fungujících jako iniciační centrum a prostřednictvím praktických malých místních projektů.

Přihlásit se mohou všechny školy v Královéhradeckém a Pardubickém kraji a ve východní části Středočeského kraje (okresy Nymburk, Kolín a Kutná Hora), které chtějí spolupracovat s obcí, aktivními občany, místními iniciativami a dalšími partnery na realizaci společných projektů zlepšujících stav životního prostředí, vztahy mezi učiteli a žáky i mezi obcí, školou a veřejností.

V předchozích dvou letech díky dětem, učitelům a jejich partnerům na 29 místech v Královéhradeckém, Pardubickém a Středočeském kraji (Kolínsko) vznikla dětská hřiště a odpočinková místa, obnovily se historické památky a výletní místa, vzniklo několik naučných stezek a tabulí. „Jen v roce 2005 se do projektu zapojilo 2 513 osob, z toho 1 975 žáků, 164 učitelů a dalších pracovníků školy, 374 rodičů a ostatních osob. Vydali jsme na 1 129 propagačních materiálů včetně článků a rozhovorů v novinách a rozhlase, upravilo se 8 549 m2 prostranství a 3 266 metrů cest, nově bylo vysazeno 1 289 stromů a keřů, nově instalováno či opraveno bylo 35 hracích prvků a 273 informačních tabulí,“ popisuje Michal Veselý z Nadace Partnerství. Podařilo se také významně zpestřit výuku na školách. Projekt ZŠ Machov „Ať žije naše náměstí“ například zasáhl výrazně do všech vyučovacích předmětů: architektura, plánky, návrhy – matematika, fyzika, informatika, výtvarná výchova; výběr rostlin, ozelenění prostoru – biologie, pracovní činnosti; vyplňování dotazníků, komunikace s OÚ, archivem, paní architektkou – český jazyk, občanská výchova; pátrání po historii náměstí – dějepis, informatika, český jazyk; úprava dětského hřiště – rodinná výchova, pracovní činnosti. Nejen tento projekt dal každému možnost uplatnit se podle svých schopností, být prospěšný, úspěšný, zažít neobvyklé situace, uvědomit si cenu a smysluplnost vlastního jednání.

Díky programu Škola pro udržitelný život zúčastněná škola orientuje výuku na potřeby skutečného života a do školního vzdělávacího programu přirozeným způsobem zahrnuje rozvoj kompetencí potřebných pro řešení problémů současného světa. Obdobný projekt probíhá i v příhraniční oblasti Polska a Velké Británii.

Více na www.sever.ecn.cz a na www.nadacepartnerstvi.cz.

Kontakt:

Karin Richterová, 495 580319,  Středisko ekologické výchovy SEVER, sever-hk@ekologickavychova.cz

Michal Veselý, Nadace Partnerství, 542 422 761, michal.vesely@ecn.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí