zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na symposium Věda a výzkum pro odpadové hospodářství

07.02.2006
Odpady
Pozvánka na symposium Věda a výzkum pro odpadové hospodářství
v dubnu letošního roku v rámci 15. konference APROCHEM 2006

Vážené dámy a pánové,

Na základě dohody CEMC – Českého ekologického manažerského centra a redakce časopisu Odpadové fórum s organizačním výborem konferencí APROCHEM se v dubnu letošního roku v rámci 15. konference APROCHEM 2006 uskuteční jako samostatná odborná sekce 1. ročník symposia Odpadové fórum 2006 (26. a 27. dubna 2006), tématicky zaměřeného na praktické výsledky vědy, výzkumu a vývoje v oboru nakládání s odpady, zvláště pak na technologické procesy prevence, úpravy, využití a odstraňování odpadů.

Zaměření symposia Odpadové fórum 2006:

Prevence vzniku odpadů a jejich nebezpečných vlastností ● Úprava odpadů před jejich odstraněním ● Úprava a využití druhotných surovin ● Materiálové využití odpadů a vedlejších produktů ● Energetické využití odpadů ● Biologické metody ● Odstraňování odpadů ● Koncepce a řízení odpadového hospodářství ● Sanace starých ekologických zátěží ● Nakládání s kapalnými odpady a průmyslovými odpadními vodami ● Čištění odpadních plynů a odstraňování zápachu.

Zasíláme Vám tuto informaci s pozváním k aktivní účasti a výzvou k nabídnutí odborných příspěvků z oblasti Vaší činnosti a zájmu. V  1. Cirkuláři je formulář přihlášky příspěvku a jsou tam rovněž uvedeny všechny potřebné informace pro autory příspěvků. Vzhledem k brzkému termínu konání konference potřebujeme nabídku Vašich příspěvků co nejdříve, nejlépe do 24. února. Přijmeme příspěvky i po tomto termínu, nebude však možno zaručit jejich uvedení v Předběžném programu v 2. Cirkuláři. Příspěvky na symposiu mají být zaměřeny na výsledky výzkumu a vývoje a jejich současný či potenciální význam pro praxi nakládání s odpady a neměly by příliš popisovat podrobnosti postupu jejich získání.

Autory příspěvků žádáme o včasné předání konečného a graficky upraveného textu příspěvku v elektronické podobě v MS WORD nejpozději do 20. března 2006. Požadavky na grafickou úpravu příspěvků jsou uvedeny v 1. Cirkuláři. Nepřehlédněte zde rovněž možnosti firemní prezentace v rámci doprovodné Technické výstavky nebo formou inzerce či umístění loga v konferenčních materiálech a v prostorách konference.

Konference APROCHEM se od letošního roku se budou konat v jarních termínech, letos 24. – 26. dubna 2006 v Milovech,  hotel Devět skal. Symposium ODPADOVÉ FÓRUM 2006 na tuto konferenci přímo navazuje ve dnech 26. a 27. dubna. Jednacím jazykem je čeština a slovenština. Odborným garantem a předsedou programového výboru symposia je prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc. Garantem za spoluorganizátora symposia – redakci časopisu ODPADOVÉ FÓRUM je Ing. Ondřej Procházka, CSc.

Konference APROCHEM se konají od roku 1991 každoročně a jsou tradičně zaměřeny na výzkum a pokrok v technologických procesech a materiálech průmyslové chemie. Bývá předneseno 70 – 90 příspěvků a pravidelně se účastní 160 – 200 účastníků. Dosavadní sborníky plných textů se pohybovaly v rozmezí 500 – 600 stránek.

Přihlášky k účasti jsou žádány co nejdříve, nejpozději do 10. dubna 2006. Použijte přihlašovací formulář na 2. Cirkuláři, který bude zájemcům rozesílán na začátku března a současně umístěn na webové stránce www.odpadoveforum.cz a kde bude zveřejněn také předběžný program symposia.

Těšíme se na Vaší brzkou odezvu a nabídku příspěvku. Další informace ke konferenci obdržíte od organizačního výboru konference APROCHEM 2006, e-mail: pche@csvts.cz, k symposiu v redakci časopisu: forum@cemc.cz.


S pozdravem

Ing. Ondřej Procházka, CSc.                                   Prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc. Odborný redaktor časopisu Odpadové fórum,    Odborný garant symposia

Ing. Tomáš Řezníček                                               Ing. Jaromír Škarka, CSc. Šéfredaktor časopisu Odpadové fórum               Předseda Organizačního výboru APROCHEM 2006

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí