zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Brusel podporuje automatizované parkovací domy

03.02.2006
Obecné
Brusel podporuje automatizované parkovací domy
Ve městech České republiky se řeší, kde parkovat stále rostoucí množství automobilů. Prostory pro další povrchová parkoviště prostě nejsou. Zejména v historických centrech měst.
Povrchová parkoviště, i se zvyšujícím se parkovným, již situaci nemohou řešit, Města jsou proto nucena začít stavět parkovací domy. Kde však na to vzít finanční prostředky?

Co je předmětem podpory
Evropská unie jednoznačně podporuje výstavbu ekologických parkovacích domů, které se nazývají Automatizované parkovací domy (APD). Pro jejich činnost je zásadní:
Nepřítomnost řidičů a jejich spolucestujících či jakýchkoli osob uvnitř APD.
Veškeré operace s vozidly při parkování, jakož i při výjezdu, jsou prováděny s vypnutými motory.
Za APD nelze považovat takové hybridní uspořádání Vjezdového parkovacího domu, kde se přesunují vozidla s řidiči do etáží pomocí výtahů.
Díky vstupu České republiky do Evropské unie je v současné době možné čerpat prostředky například ze Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a to z Operačního programu Infrastruktura. Objem finančních prostředků na období 2004 - 2006 činí 246 miliónů eur..
Program zahrnuje rozvojové priority resortu dopravy a resortu životního prostředí v České republice. Je mimo jiné zaměřen na:
modernizaci civilních letišť nadregionálního významu,
snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí,
zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší,
Právě tyto vlastnosti APD zajišťují, jak je výše uvedeno, a navíc představují v této oblasti naprosté novum.
Řídícím orgánem pro Operační program Infrastruktura je Ministerstvo životního prostředí (Odbor integrovaného financování, Vršovická 65, Praha 10, tel.: 267 121 111, fax: 267 126 530, e-mail: info@env.cz). Pochopitelně je potřebné předložit projekt s perfektní marketingovou rozvahou, který je součástí komplexního řešení v daném městě.

Kdo pomůže s projektem
Další podrobnosti jsou k dispozici na Ministerstvu životního prostředí. Je také možné obrátit se o pomoc na síť euroinfocenter (www.euroinfocentrum.cz), na Centrum pro regionální rozvoj (www.crr.cz), nebo (pro přípravu projektů do Strukturálních fondů v Jihomoravském kraji) na Regionální rozvojovou agenturu Jižní Moravy (www.rrajm.cz).
Finanční prostředky z Evropské unie se poskytují následně a postupně, a zpravidla nejvýše do sedmdesáti procent plánované investice.
Autor se uvedenou problematikou zabývá dlouhodobě a má zkušenosti a poznatky i ze zahraničí. Působí ve firmě MChS Consulting.


Co je dobré vědět před zpracováním projektu
Je účelné si ujasnit, kterou oblast města považujeme za takové centrum, kam zásadně omezit vjezd vozidel.
Uvnitř a v nejbližším okolí centra města je žádoucí, aby byly povolovány a realizovány výhradně Automatizovanými parkovacími domy (APD), které mohou být nadzemní i podzemní.
APD je účelné dislokovat do takových míst, kde je největší frekvence pohybu vozidel při jejich parkování. Tomu musí odpovídat i volba optimálního typu APD.
Požadavek rychlosti odbavování vozidel v APD pro příslušnou lokalitu se považuje za jedno z hlavních kritérií. Zpravidla se rychlost odbavování dělí na velkou, střední a komerční. Optimální typy a druhy APD pro danou lokalitu je vhodné předem konzultovat, například i s autorem tohoto článku.
Součástí systému komplexního řešení musí být pochopitelně i vymístění vozidel z centra a okolí centra města. To lze především zajistit takto:
1. Poplatky za povrchové parkování budou vyšší než poplatky v APD za stejný čas.
2. budou kontrolovány a opravdu vybírány.
3. Poplatky bydlících majitelů vozidel lze řešit slevami a je vhodné tyto majitele vozidel chápat jako stabilní rezidenty v APD.
4. Rozmístěním značek zákazů parkování a kontrolou plnění těchto příkazů.
Na vjezdech do města je třeba vybudovat informační systém, který řidičům sdělí:
1. Jaké jsou poplatky za průjezd městem, způsob platby a výše postihu za jejich nezaplacení.
2. Kde je nejbližší odstavné parkoviště a jeho stávající obsazenost.
3. Kde jsou APD ve městě a jejich stávající obsazenost.
V příloze dokumentu systému komplexního řešení parkingu ve městě by měl být plán a v něm zakreslena vytipovaná místa s vysokou frekvencí parkujících vozidel. V těchto místech pak plánovaná realizace odůvodněně vybraných typů APD se stanovenou kapacitou parkovaných vozidel a s plánovanými termíny jejich výstavby. Zakreslena by měla být i povrchová parkoviště a záchytná parkoviště na vnějším okraji města s plánovanou kapacitou parkujících vozidel.
V plánu by měly být zakresleny i prvky plánovaného informačního systému v návaznosti na postupnou realizaci APD.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí