zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zajímavá chodba na MZLU v Brně

07.02.2006
Obecné
Příroda
Geologie
Zajímavá chodba na MZLU v Brně

 Na Ústavu geologie a pedologie Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity byla na podzim 2003 položena nová chodba. Staré dlaždice byly vyměněny za leštěné kamenné desky. Jedná se především o dlouhodobě zaměřený počin zapadající do koncepce výuky na ústavu. Na kamenech tvořících podlahu chodby ústavu se dají studentům demonstrovat některé základní geologické znalosti. Kromě nepochybné estetické funkce má tedy nová podlaha hlavně funkci praktickou.

Na základě zhruba dvanácti návrhů uspořádání vypracovaných architektem byl posléze vybrán jeden. Jedním kritériem bylo estetické působení: zvolený návrh je střízlivou variantou – ta byla vybrána proto, aby byla akceptovatelná v akademickém prostředí. Druhým kritériem byla volba materiálů. Nakonec bylo zvoleno pět druhů prvotřídních kamenů, a to s hlavním důrazem na výukovou funkci. Ačkoli byla celá podlaha financována ze sponzorských darů, pedagogické hledisko mělo v tomto ohledu přednost před finančními náklady. A přestože vybrané materiály pocházejí z lokalit tisíce kilometrů vzdálených, jejich cena byla kupodivu daleko menší než jsou ceny obdobných kamenů z České republiky.

Použité materiály pocházejí ze čtyř kontinentů. Evropské, indické a jihoamerické kameny byly zvoleny z přísně pedagogických hledisek, zatímco u jihoafrického materiálu převážilo hledisko estetické. Materiály představují všechny tři základní typy hornin: sedimenty, vyvřeliny a metamorfity. Sedimenty přitom dokumentují jeden ze svých nejzajímavějších rysů – přítomnost zkamenělin.

Sedimenty reprezentují dva odlišné typy vápenců, oba původem ze země nalezišti těchto kamenů odedávna proslulé – z Itálie. Jde jednak o žlutý foraminiferový vápenec tvořený schránkami dírkovců, prvoků žijících ve schránkách o velikosti až několik centimetrů. Náš vápenec tvoří schránky rodu Nummulites, je to tedy tzv. numulitový vápenec. Kromě kalcitu (97 %) je v hornině příměs kaolinitu a limonitu, který kameni dává žlutavé zbarvení. Druhý, bioklastický vápenec je tvořený zhruba pětimilimetrovými schránkami různých fosilií, dobře viditelných pouhým okem. Základní vápencová hmota výborně demonstruje v přírodě nejběžnější, totiž rychlou a spontánní, krystalizaci vápence vedoucí ke vzniku xenomorfních (nedokonalých a různorodých) zrn. Tento kámen dává chodbě převažující světlou barvu.

Metamorfity zastupuje zaprvé červená indická leukokrátní ortorula. Převládají v ní živce, avšak texturu určují tmavé, lukovitě prohnuté polohy biotitu. Červenou barvu dává kameni železitá příměs v dominujícím mikroklinu (draselný živec). Struktura kamene je tzv. lepidogranoblastická, a právě ta převažuje mezi substráty krystalinika předvariského paleozoika České republiky –jde tedy o velmi vhodnou horninu pro výuku. Druhým metamorfitem je zelená biotitická ortorula s granáty, původem z Brazílie. Představuje výrazný kontrast k indické ortorule. Kromě odlišné barvy je totiž tvořena převážně živci andezinem (40 %, zelený, středně bazický plagioklas) a ortoklasem (15 %, šedý, draselný živec). Barevně podobně jako ortoklas působí i významně zastoupený křemen (24 %), zelenou barvu naopak zvýrazňuje chlorit. Zvlněně paralelní textura je zcela odlišná od textury indické ortoruly, což lze s výhodou využít při výuce o působení metamorfních činitelů.

Posledním kamenem je černé jihoafrické gabro, čili vyvřelina. Jeho hlavní funkcí je vytvoření kontrastu v jinak převážně světlém ladění chodby, a optické strukturování prostředí zaměřené na upoutání pozornosti k výkladovým vitrínám umístěným podél stěn. Jde v současnosti o komerčně zcela mimořádně důležitý dekorační kámen, prodávaný pod názvem Nero Impala (či Nero Africa) po celém světě, ovšem za bezkonkurenčně nízké ceny. 

Podle materiálu poskytnutého K. Rejškem zpracoval R. Hédl.

                                                       

Celkový záběr na vápencové dlaždice (Itálie)       Detail numulitového vápence                                 Detail bioklastického výpence

                                                       

Cekový záběr na ortoruly                                            Detail zelené biotitické ortoruly (Brazílie)            Detail leukorátní ortoruly (Indie)

 

Gabro (Nero Impala - Jihoafrická republika)

ZDROJ: MZLU

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí