zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Perspektivní stavební materiály

20.02.2006
Geologie
Perspektivní stavební materiály
V roce 2004 uvedla firma Holcim Česko, a.s., na stavební trh nové produkty řady Georoc, které se dají využít pro zlepšování vlastností půd, vytváření nosných podkladních vrstev, injektáže, výplně dutin, zpevňování svahů, těsnicí pasy  znečištěných  oblastí.
Vznikají na nové míchací stanici Georoc o výkonu 60 tun za hodinu, která je ovládána řídicím programem dle požadavku na zadaný sortiment.

ÚSPORA ČASU A NÁKLADŮ

S nástupem nových technologií a materiálů dochází při stavbách k podstatným úsporám času i finančních prostředků. Například v oblasti zlepšování podloží a půdní stabilizace je při použití klasických stavebních metod nutné horninu s nízkou únosností odtěžit, odvézt a nahradit ji třeba štěrkem. Při dodání produktů Georoc lze aplikovat, na základě provedených laboratorních zkoušek a tedy znalosti složení zemin, ten druh výrobku, který zaručí výsledné požadované vlastnosti jako snížení vlhkosti, vyšší únosnost a vysokou odolnost proti působení mrazu, navíc za mnohem nižších nákladů než v případě dříve užívaných postupů.

Speciální technikou jsou produkty Georoc promíseny se zeminou. Po následném zhutnění je možno plynule pokračovat ve výstavbě na již vyhovujícím, únosném podkladu. V tomto případě není třeba odtěžit a znovu navést žádný materiál, čímž je respektován i šetrný  ekologický  přístup.

STABILIZACE ZEMIN

Jako první našla uplatnění hydraulická a směsná hydraulická pojiva využívaná při zlepšení a stabilizaci zemin. Konkrétně se jedná o výrobky s názvy Dorosol C a Doroport TB 25. Produkty jsou certifikovány pro použití na českém trhu.

Doroport TB 25 reprezentuje hydraulické pojivo s upravenými vlastnostmi průběhu nárůstu pevností, které je vhodné pro použití převážně do písčitých zemin. Další stupeň využití je při  recyklaci  za studena a opravách podkladních vrstev vozovek silnic III. a IV. tříd.

Dorosol C je novým materiálem na českém trhu. Je to směsné hydraulické pojivo s proměnlivým podílem hydraulických složek a vzdušného vápna. A právě zastoupení jednotlivých komponent předurčuje výrobek k jeho využití při zlepšení zemin. Obecně je materiál vhodný pro jemnozrnné zeminy. Pouze průkazní zkoušky však přesně určí dávku a typ pojiva na konkrétní stavbu.

Tento materiál v sobě spojuje přednosti klasické vápenné a hydraulické stabilizace. Vytváří se okamžitý efekt přeměny struktury zeminy spojený s vyšším nárůstem pevností.

Při použití pouze vápna dochází po reakci se zeminou k zaplnění pórovitých prostorů jen výplňovým gelem. Přídavek hydraulických materiálů (Dorosol) vede k vytvoření i tzv. cementového kamene, jenž vyplňuje vzniklé póry a významně podporuje pevnosti.

Použití směsného pojiva vede k objemové stálosti, dlouhodobému nárůstu pevností, k trvalé únosnosti a ke zlepšení mrazuvzdornosti.

ÚSPĚŠNÁ APLIKACE

Jedna z mnoha úspěšných aplikací hydraulického pojiva typu Georoc Doroport TB 25 pro zlepšení (zpevnění) málo vhodných zemin do exponovaných zemních konstrukcí byla navržena střediskem výzkumu a laboratoří ZBA engineering, s.r.o., první etapa výstavby skladové zóny Jirny 1.

Pro stavební realizaci úprav byla doporučena kontinuální technologie Roadmix s nasazením těžkých zemních fréz a přesného dávkovače práškových pojiv. Na základě komplexního ověření zemin, které budou stavbou používány, a v přímé vazbě na projektovou dokumentaci zohledňující vysoké požadavky na únosnost povrchu, bylo rozhodnuto použít jako zlepšující (stabilizující) příměs pojivo Doroport TB 25. Ze souboru návrhových průkazních zkoušek zemin, upravených příměsí 4, 5 a 6 % pojiva, byla z hlediska ceny a výstupních technických vlastností vybrána jako optimální varianta směs s příměsí 5 % Doroportu TB 25.

Z výsledků polních kontrolních zkoušek vyplývá, že použitá technologická úprava původních, málo vhodných a neúnosných zemin (glaukonitické písčité jíly a rozložené jílovité pískovce) zpevněním směsným hydraulickým pojivem typu Georoc Doroport TB 25 je úspěšná a velmi efektivní. Technické parametry vstupních směsí v úrovni povrchu exponované zeminové desky haly i konstrukčních plání
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí