zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář HAVARIJNÍ PLÁNY - POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z VYHLÁŠKY Č. 450/2005 SB.

20.02.2006
Voda
Havárie
Pozvánka na seminář HAVARIJNÍ PLÁNY -  POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z VYHLÁŠKY Č. 450/2005 SB.
Seminář je určen podnikovým vodohospodářům, příslušným referátům státní správy a samosprávy, zástupcům inspektorátů životního prostředí.

Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví
EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové
SPOLEČNOST AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČR PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

si Vás dovoluje pozvat na seminář
HAVARIJNÍ PLÁNY -  POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z VYHLÁŠKY Č. 450/2005 SB.

30. března 2006
Hradec Králové – Krajská hygienická stanice

Cílem semináře je seznámit posluchače s povinnostmi vyplývajícími z vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, která vstoupí v platnost dne 1. května 2006.

ODOBRNÝ PROGRAM

8, 30 –   9,00 Prezence
9,15  – 14,00  Odborný program

- Zahájení
- Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
Ing. Hana Kroová, CSc. – oddělení ochrany vod MŽP
- Nejčastější chyby při zpracování havarijních plánů
RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. – vedoucí oddělení vodního hospodářství Magistrátu města Hradec Králové
- Praktické aspekty kontrolní činnosti ČIŽP v oblasti nakládání se závadnými látkami vodám
RNDr. Zdena Vaňková – ČIŽP OI Hradec Králové
- Praktické problémy při zpracování havarijních plánů. Problematika posuzování nebezpečnosti látek vodám (§ 39 zákona o vodách)
Ing. Vladimír Bláha – EMPLA s. r. o. Hradec Králové
- Diskuse, dotazy
- Závěr

1. Datum a místo konání:
čtvrtek 30. března 2006, přednáškový sál - Krajská hygienická stanice, Habrmannova ul. 19,  Hradec Králové  – viz. plánek

2. Přihlášky k účasti na semináři:
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 29. března 2006 poštou na adresu:
EMPLA spol. s r.  o.
ul. Za Škodovkou  305, 503 11 Hradec Králové
nebo faxem na číslo: 495 218 875   
e-mail: marketing@empla.cz               

3. Úhrada semináře:
Účastnický poplatek činí celkem ..…. 1 350,--  Kč 
základ daně    1 134,40 Kč
19 % DPH       215,60 Kč  
a obsahuje:  vložné včetně pracovních materiálů 
Naše DIČ: CZ42195667,    IČO: 42195667
Platbu uhraďte na účet č. 659340257/0100 KB Hradec  Králové (variabilní symbol 20060330 nebo hotově u  prezence.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí