zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výzva k předkládání návrhů pro určení konsorcií, která mohou být způsobilá k příjmu podpory od Evropské agentury pro životní prostředí

27.02.2006
Obecné
Výzva k předkládání návrhů pro určení konsorcií, která mohou být způsobilá k příjmu podpory od Evropské agentury pro životní prostředí
 Referenční číslo CzechTrade: 
TE200658801
 
* Stav tendru: 
výzva k předkládání projektů 
 
* Financování: 
Evropská společenství  
 
* Země: 
Belgie 
 
* Datum uzávěrky:  
11.05.2006 
 
* Zdroj informace:  
SM Brusel 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby
 
Anotace tendru:

Cílem této výzvy k předkládání návrhů je určení konsorcií, která mohou být způsobilá k příjmu podpory od Evropské agentury pro životní prostředí (EEA). Tato pomoc by měla mít formu spolufinancování.

 
Popis tendru (Čeština):

EVROPSKÁ AGENTURA PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ 2006
Evropské tematické centrum pro vodu „2007 – 2010“
Evropské tematické centrum pro ovzduší a klimatické změny „2007 – 2010“
Evropské tematické centrum pro využití půdy a územní informace „2007 – 2010“
(2006/C 21/07)

I) Evropská tematická centra jsou, v souladu se zakládajícími
nařízeními Evropské agentury pro životní prostředí (EEA)
a dle praxe, důležitými nástroji podporující agenturu EEA skrze
provádění rozsáhlejších, průběžných, vyhraněných úkolů se
zapojením členských států. V návaznosti na vývoj v roce 2005
se evropská tematická centra zapojí do práce agentury EEA
jako datové centrum pro otázky týkající se ovzduší, klimatických
změn, vody, biologické rozmanitosti a využití půdního
fondu. Úkoly se zaměřují na podporu harmonizace monitorování
životního prostředí v členských zemích ve spojení se
sbírkou výsledných dat v mezinárodní databázi, se zpracováním
informací, včetně využití modelů k popisu a analyzování
současného a budoucího stavu životního prostředí, a s vytvořením
ukazatelů na sdělení výsledků různým uživatelům.
Evropská tematická centra jsou součástí Evropské informační
a pozorovací sítě pro životní prostředí (EIONET) a podporou
pro EIONET. Jejich aktivity mají důležitý podíl na propojení
více systémů do sítě s různými odborníky v členských zemích
týkající se harmonizace, kvality a výměny dat, budování kapacit
v členských zemích prostřednictvím návštěv v zemích a setkání
s národními zástupci EIONET. Tematická centra napomáhají
zemím při projednávání možností na zlepšení národních informačních
systémů. Práce v síti se zeměmi může nastat v případě,
kdy se členské země zapojí do datových analýz, hodnocení
a vývoje ukazatelů. Od evropských tematických center se
očekává rovněž spolupráce na průřezových projektech.
Pro provedení těchto úkolů mají evropská tematická centra
nejlepší odbornou kvalifikaci v Evropě pro zpracování dat
v jejich tematické oblasti a pro analýzu údajů o životním
prostředí s ohledem na vývoj ve společnosti a ekonomice
a s ohledem na environmentální a sektorální politiku. Od
konsorcií tvořící evropská tematická centra se také očekává
odborná kvalifikace na pokrytí úplné geografické oblasti členských
států EEA.
Třem úspěšným konsorciím – jednomu pro každé evropské
tematické centrum – budou předloženy rámcové dohody
o partnerství pokrývající prvotní období od roku 2007 do roku
2008 (v rámci současné strategie EEA 2004 – 2008), které
mohou být obnoveny na další období 2 let v rámci nové strategie
EEA 2009 – 2013.
Roční rozpočet na provádění těchto dohod je v současné době
stanoven na zhruba 2 200 000 EUR pro Evropské tematické
centrum pro ovzduší a klimatické změny, 1 200 000 EUR pro
Evropské tematické centrum pro vodu a 1 200 000 EUR pro
Evropské tematické centrum pro využití půdy a územní informace.
Rozpočet zahrnuje také příspěvek ve výši alespoň 10 %,
který poskytnou konsorcia v rámci spolufinancování.
I.3. Dotyčné oblasti působnosti, obsah a charakter činností
(stejně jako podmínky pro získání pomoci a formuláře žádostí)
jsou vydány v dokumentaci týkající se výzvy k předkládání
návrhů. Tuto dokumentaci naleznete na internetových stránkách:
org.eea.eu.int
I.4. Postup pro předložení a posouzení návrhů:
Návrhy podle této výzvy je možno podat do 11. května 2006.
Každý návrh musí být určen jednomu konkrétnímu evropskému
tematickému centru. Vyhodnocení návrhu a rozhodnutí
pro centrum bude provedeno nezávisle na ostatních evropských
tematických centrech.
Postup hodnocení každého návrhu a orientační časový rozpis:
— přijetí, zaznamenání a vyrozumění o přijetí Evropskou
agenturou pro životní prostředí – v polovině května 2006,
— posouzení Evropskou agenturou pro životní prostředí
a rozhodnutí správní rady EEA – v létě 2006,
— vypracování konečného rozhodnutí a sdělení výsledků žadatelům
o kontrakt – v listopadu 2006.
Příjemci budou určeni podle kritérií zveřejněných
v dokumentaci týkající se výzvy k předkládání návrhů a podle
limitů platného rozpočtu.
Celý postup je přísně důvěrný. V případě schválení Evropskou
agenturou pro životní prostředí bude mezi konsorciem předkládajícím
návrh a agenturou EEA uzavřena rámcová dohoda
o partnerství.
Rozhodnutí EEA je konečné.

 

Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Věra Řeháčková
odborný pracovník, specialista CzechTrade
vera.rehackova@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907548
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí