zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odpady budou jednou z priorit nově vzniklé regionální pobočky Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ)

02.03.2006
Odpady
Odpady budou jednou z priorit nově vzniklé regionální pobočky Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ)
Nová regionální pobočka Společnost pro trvale
udržitelný život (STUŽ) vznikla v Plzni. Jejím cílem je přispívat na
místní a regionální úrovni k prosazení principů udržitelného rozvoje do
každodenní praxe. Jedním z prioritních témat práce plzeňské STUŽ jsou pro
nejbližší dobou komunální odpady, které bohužel vznikají ve stále větším
množství a které se mohou stát pro region velkou hrozbou v případě
uvolnění jejich pohybu po Evropě.

"Budeme se snažit pomoci lidem konkrétními a praktickými informacemi k
tomu, aby se v každodenním životě mohli a uměli chovat odpovědně k
životnímu prostředí, ale i ke svému zdraví. Budeme se též vyjadřovat k
návrhům nových českých i evropských zákonů, kterým veřejnost obvykle
věnuje jen minimální pozornost, ale které náš život mohou v nejbližších
letech velice silně ovlivnit, " uvedl MUDr. Miroslav Šuta, předseda nově
vzniklé regionální pobočky STUŽ.

"Skandály s ilegálním dovozem odpadů jsou příkladem toho, jak vážné
důsledky mohou mít zdánlivě banální chyby politiků, v tomto případě
českých i německých. STUŽ jako první upozornila na to, že právě
projednávaný návrh nové evropské legislativy by bohužel vedl k prakticky
nekontrolovatelné lavině stovek tisíců tun zahraničních odpadů do českých
spaloven. Německé a rakouské firmy si už podaly žádosti na legální vývoz
odpadu do spaloven v Praze, Liberci a Brně, které by mohly z Bavorska
proudit právě přes Plzeňský kraj. V budoucnosti by lavinou německých
odpadů mohla být ohrožena i samotná Plzeň, neboť firma Plzeňská
teplárenská má zpracovánu studii proveditelnosti na vybudování
velkospalovny komunálních odpadů v centru města s plánovanou kapacitou 100
000 tun odpadů ročně,"uvedl MUDr. Šuta.

Případné zvýhodnění spalování odpadů ze strany EU na úkor recyklace
považuje STUŽ za plýtváním materiálními hodnotami v odpadech obsaženými a
za velmi vážné riziko pro životní prostředí. Podle studií Evropské komise
může recyklace 10 tisíc tun odpadu ročně vytvořit asi 250 pracovních míst,
spalování stejného množství jen 30 a skládkování dokonce pouhých 10. Proto
STUŽ prosazuje důraznou politiku prevence vzniku a recyklace odpadů, která
může velmi dobře naplnit všechny tři hlavní složky udržitelného rozvoje -
ekologickou, ekonomickou i sociální.

STUŽ je dobrovolná, nevládní, nezisková organizace, která vznikla v roce
1992 z iniciativy bývalého federálního ministra životní prostředí Josefa
Vavrouška. STUŽ sdružuje odborníky zabývající se ekologií a navazujícími
vědními disciplínami, technickými obory i uměleckými, lékařskými,
výchovnými, publicistickými a jinými činnostmi, které souvisejí s hledáním
cest umožňujících přežití člověka a jiných forem života na Zemi.

Pro další informace:

MUDr. Miroslav Šuta,
předseda plzeňské regionální pobočky STUŽ
odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika
e-mail: miroslav.suta@centrum.cz
telefon: 608 775 754
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí