zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Novinky v měření faktorů pracovního prostředí – hluk, vibrace, prašnost, chemické škodliviny, azbest

07.03.2006
Obecné
Pozvánka na seminář Novinky v měření faktorů pracovního prostředí – hluk, vibrace, prašnost, chemické škodliviny, azbest
Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v České republice, včetně připravovaných legislativních změn.

Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví
EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové
SPOLEČNOST AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČR PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

si Vás dovoluje pozvat na seminář
Novinky v měření faktorů pracovního prostředí – hluk, vibrace, prašnost, chemické škodliviny, azbest

5. dubna 2006
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v České republice, včetně připravovaných legislativních změn. Posluchači získají informace o praktických zkušenostech s měřením faktorů pracovního prostředí.

Seminář je určen specialistům bezpečnosti práce, ekologům a zaměstnavatelům.

ODBORNÝ PROGRAM

8, 30 –   9,00   Prezence

9,15  – 14,30   Odborný program

1)      Legislativa v oblasti ochrany zdraví pracovníků (zákon č. 258/2000 Sb., NV 178/2001 Sb., NV 502/2000 Sb. v platném znění a další)

–        MUDr. Ivan Kučera – KHS Královéhradeckého kraje

2)      Novelizace zákoníku práce, bezpečnost práce

–        Robert Křepinský - člen Rady BOZP – poradního orgánu vlády ČR

3)      Měření emisí azbestu při činnostech s materiály a produkty obsahující azbest

–        Pavel Dohnálek, EMPLA s.r.o. Hradec Králové

4)      Vliv zdrojů elektromagnetického záření v provozech – svářecí agregáty, vliv trafostanic na pracoviště, vedení vysokého napětí, mobilní telefony

–        Ing. Pavel Šístek - SZÚ Praha

5)      Hodnocení zdravotního rizika chemických faktorů a prachu, strategie měření škodlivin v ovzduší pracovišť, měření expozice prachu, měření mikroklimatických podmínek, kategorizace prací

-          Ing. Zdeňka Podzimková – EMPLA s.r.o. Hradec Králové
 
6)      Měření fyzikálních faktorů pracovního prostředí – přístup měření hluku a vibrací v pracovním prostředí

–        Mgr. David Svoboda, EMPLA s.r.o. Hradec Králové


1.     Datum a místo konání:

5. dubna 2006, přednáškový sál - Krajská hygienická stanice, Habrmannova ul. 19,  Hradec Králové

2.     Přihlášky k účasti na semináři:

Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 4. dubna 2006 poštou na adresu:

EMPLA spol. s r.  o.

ul. Za Škodovkou  305, 503 11 Hradec Králové

nebo faxem na číslo: 495 218 875    e-mail: marketing@empla.cz               

3.     Úhrada semináře:

Účastnický poplatek činí celkem ..…. 1 360,--  Kč  (včetně 19 % DPH) a obsahuje:  vložné včetně pracovních materiálů 

Naše DIČ: CZ42195667,    IČO: 42195667

Platbu uhraďte na účet č. 659340257/0100 KB Hradec  Králové (variabilní symbol 20060405 nebo hotově u  prezence.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí