zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co se chystá v březnu 2006 na SEVERu

03.03.2006
Obecné
Co se chystá v březnu 2006 na SEVERu
= Středisku ekologické výchovy SEVER

Česká republika:

· V Pardubickém a Královéhradeckém kraji pokračuje realizace projektu „KAPKA21“, který přinese 17,8 milionů korun z Evropských fondů na rozvoj sítě ekologických vzdělávacích, informačních a poradenských středisek.. Projekt potrvá 2 roky a jeho realizátorem projektu je středisko SEVER ve spolupráci s 10 dalšími partnery – oběma kraji, Ekocentrem Paleta, ČSOP Křižánky, Správou KRNAP, Univerzitou Hradec Králové, RRA Pardubického kraje, SSEV Pavučia, STEP a Nadací Partnerství. Na obdobném projektu pod názvem  „Ústecký kraj – kraj přírody a člověka“ se SEVER podílí i v Ústeckém kraji, kde bude tento projekt  zahájen 1.3.2006. V rámci tohoto projektu proběhne setkání zástupců rozšiřujících se a nově vzniklých ekocenter v kraji 16.března v EC Děčín.
· Ve dnech 6.-9. března proběhnou zahajovací instruktážní semináře pro školy, které se přihlásily do programu Škola pro udržitelný život. 6.9. v Pardubicích, 7. a 8.3. v Hradci Králové, 9.3. ve Velkém Oseku. Jde o společný grantový a asistenční program, jehož spoluvyhlašovateli jsou již třetím rokem Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy SEVER. Program  probíhá na školách v Královéhradeckém,  Pardubickém  a Středočeském kraji (okr.Kolín, Nymburk, Kutná Hora) a připravuje se i na jižní Moravě. Cílem programu je udržitelný rozvoj a zlepšení prostředí v obcích a podpora komunitní práce. V loňském ročníku bylo z téměř 60 projektů vybráno 19, na něž školy ve 3 krajích získaly  třičtvrtě miliónu Kč. Letos projevilo o projekt předběžně zájem cca 100 škol. Na mezinárodní úrovni je program realizován ve spolupráci s organizací Groundworks z Velké Británie a Fundacija Partnerstvo dla Środowiska z Polska. Podrobnější informace na www.sever.ekologickavychova.cz a www.ssd-cap.org.
· Budou vyhlášeny výsledky  projektu „Úspory energie ve škole“, jehož vyhlašovatelem je Nadace Partnerství a celostátním koordinátorem středisko  SEVER. Dne 24.3. proběhne vyhlášení v Litoměřicích (Ústecký kraj) a dne 27.3. v Hradci Králové (Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj). Pro nejlepší řešitele jsou připraveny finanční odměny ( využitelné pro energetická úsporná opatření na škole). SEVER zajišťuje projekt na 13 základních a středních školách Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Ústeckého kraje, v dalších krajích jej zajišťují Středisko pro vzdělávání v přírodě Chaloupky, Sdružení pro ekologickou výchovu Tereza a Vita Ostrava. 
· Středisko ekologické výchovy SEVER je pořadatelem jednoho z pěti běhů Specializačního studia pro školní koordinátory EVVO (ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty), které SSEV Pavučina připravilo ve spolupráci s členskými středisky v rámci projektu Vzdělávání školních koordinátorů EVVO. Specializační studium zajišťované SEVERem proběhne na území Královéhradeckého, Libereckého, Pardubického a Ústeckého kraje od srpna 2006 do srpna 2007. Přihlásit se mohou do 20.4. zájemci z úplných základních a středních škol, případně školských zařízení z celé ČR mimo území Prahy. Studium v rozsahu 250 vyučovacích hodin je hrazeno z Evropských sociálních fondů a akreditováno MŠMT. Po úspěšném absolvování získá každý účastník osvědčení a odměnu 5 000,-.
· Lektoři SEVERu povedou vzdělávací akce pro pracovníky středisek ekologické výchovy a pro učitele – seminář proorganizátory specializačního studia pro školní koordinátory ekologické výchovy na Pálavě (15.-17.3.), seminář pro učitele v Plzni (24.3.). Českou republiku budou prezenatovat na Konferenci o vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve Vídni (13.-15.3.), s britskými partnery budou připravovat letní tábor v Jezerní oblasti v Anglii (17.-19.3.).
· Na školní vzdělávací pobyty (pobytové výukové programy) do pobytového střediska v Horním Maršově přijedou žáci z Královéhradeckého a Libereckého kraje: ze ZŠ Nový Bydžov (6.-10.3.), ZŠ Kosmonosy (13.-17.3.), ZŠ Na Daliborce, Hořice (20.3.-24.3.), ZŠ Smiřice (27. -31.3.)

Královéhradecký kraj:

· V kraji probíhá od  1.1.2006 realizace projektu „KAPKA21“, který přinese několik milionů korun z Evropských fondů na rozvoj sítě ekologických vzdělávacích, informačních a poradenských středisek (viz výše).
· Ve dnech 6.-9.3. se uskuteční  instruktážní semináře k projektu Škola pro udržitelný život (viz výše).
· 7.3. proběhne v Hradci Králové seminář pro učitele 2.st. ZŠ a SŠ o humánním zacházením se zvířaty s názvem „Člověk  a zvíře“.
· 22.3. proběhne seminář pro učitele MŠ a 1.st.ZŠ „Chléb náš vezdejší“.
· Dne 27.3. bude v Hradci Králové na setkání škol slavnostní vyhlášení výsledků  projektu „Úspory energie na školách“, který koordinuje SEVER (viz výše).
· 29.3. se v Hradci Králové bude konat seminář pro učitele „Zelený balíček“, po jehož absolvování obdrží každý pro svou školu multimediální učební pomůcku pro ekologickou výchovu na 2.stupni ZŠ.
· Vyjde další číslo krajského bulletinu pro ekologickou výchovu EKOTON.
· Na měsíc březen je naplánováno na 30 ekologických výukových programů pro MŠ, ZŠ a SŠ.

Hradec Králové:

· V sobotu 18.3. se opět sejdou členové přírodovědného klubu SVIŽNÍK. Mladší i starší děti mají v plánu „Volání jara“.
· 18.3. v dopoledních hodinách zveme rodiče s předškolními dětmi na 3. setkání z  řady pořadů „Hrajeme si na přírodu“ neboli SVIŽNÍČEK.

Krkonoše, Trutnovsko:

· Je distribuováno nové vydání publikace Rádce pro občany Trutnovska ve věcech životního prostředí
· V sobotu  4.3. připravuje Dům obnovy tradic, ekologie a kultury – DOTEK na bývalé faře v Horním Maršově  ve spolupráci s maršovskými hasiči Masopust s výrobou masek, průvodem a karnevalem:
13:30-15:30 výroba masek na faře
15:30 průvod masek z fary na náměstí
16:30 karneval v tělocvičně
· Dne 23.3. v rámci Ekologického klubu učitelů Podkrkonoší - SEVERKA – proběhne přednáška Krkonošské podzemí a důlní činnost (RNDr.Radko Tásler, Speleo Albeřice)
· 26.3. ve 14:00 pořádá SEVER ve spolupráci s farností v Mladých Bukách, obcí Horní Maršov a Svazkem obcí Východní Krkonoše koncert ve starém kostele v Horním Maršově.
· Na školní vzdělávací pobyty (pobytové výukové programy) do pobytového střediska v Horním Maršově přijedou žáci ze ZŠ Nový Bydžov (6.-10.3.), ZŠ Kosmonosy (13.-17.3.), ZŠ Na Daliborce, Hořice (20.3.-24.3.), ZŠ Smiřice (27. -31.3.)
· Každý pátek proběhne Ekologický kroužek pro žáky prvního stupně ZŠ Horní Maršov a jeden pátek v měsíci pro druhý stupeň
· Uskuteční se krátkodobé výukové programy pro mateřské školy

Další informace k výše uvedeným akcím:
Středisko ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov 127, 542 26, tel.499874326, 499874280, sever@ecn.cz
Středisko ekologické výchovy SEVER, Kavčí plácek 121, 500 02 Hradec Králové, tel.495580319, sever-hk@ekologickavychova.cz

Ústecký kraj:

· Dne 1.3. bude zahájen projekt „ Ústecký kraj – kraj přírody a člověka“, který je financován z Evropských fondů na rozvoj sítě ekologických vzdělávacích, informačních a poradenských středisek.V rámci tohoto projektu „ Ústecký kraj – kraj přírody a člověka“ proběhne setkání zástupců rozšiřujících se a nově vzniklých ekocenter v kraji 16.března v EC Děčín.
· 24.března bude slavnostně zakončen projekt „Úspory energie na školách“ (viz výše).
· 29.3. ve 13.00 v EC Šťovík v Teplicích se uskuteční Setkání poradního sboru EVVO v Ústeckém kraji. 
· 30.března proběhne seminář pro pedagogické pracovníky mateřských škol „Čtyři království“. Seminář je úvodem do ekologické výchovy předškolního věku, předkládá atraktivní náměty a metody  EV  využitelné ve výchově a vzdělávání  v mateřských školách. Seminář proběhne v prostorách EC Šťovík v Teplicích.   

Město Litoměřice:

· Proběhne několik desítek programů pro mateřské, základní i střední školy.
· Dětské zastupitelstvo připravuje novou kampaň ve školách „ Prevence kouření na 1.a 2. stupni ZŠ“. V rámci příprav se uskuteční beseda pro dětské zastupitele s Dr. P. Lebedovou z Pedagogicko psychologické poradny na téma prevence sociálně patologických jevů. Dále zastupitelé navštíví K Centrum v Litoměřicích  (problematika drogově závislých). 

Další informace k výše uvedeným akcím:
Středisko ekologické výchovy SEVER, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, tel.: 416 734838, severltm@centrum.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
3
11. 2020
3-6.11.2020 - Veletrh, výstava
Rimini
INISOFT s.r.o.
10
11. 2020
10.11.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
CHEMELEONI s.r.o.
11
11. 2020
11-12.11.2020 - Seminář, školení
Konferenční místnost hotelu A-SPORT
INISOFT s.r.o.
11
11. 2020
11.11.2020 - Seminář, školení
Brno, Aps s.r.o.
24
11. 2020
24.11.2020 - Seminář, školení
Sál Tribun - hotel Tristar
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí