zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Globální rozmach obnovitelných zdrojů energie

08.03.2006
Energie
Globální rozmach obnovitelných zdrojů energie
Organizace WorldWatch Institute nedávno publikovala přehled stavu obnovitelných zdrojů energie ve světě. Zprávu připravil kolektiv autorů v rámci projektu Ren21 (www.ren21.net) a podílela se na ní více než stovka odborníků z celého světa. Pokouší se zmapovat i decentralizované využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE), především na venkově, které se v oficiálních statistikách neodráží. Publikace odděluje jednotlivé druhy OZE a ve statistikách zásadně uvádí velké vodní přehrady samostatně, protože je z hlediska dopadů na životní prostředí nelze považovat za šetrné. Přinášíme přehled některých zajímavých zjištění, zmíněných v úvodu publikace.

V roce 2004 činily investice do šetrných obnovitelných zdrojů energie (tedy vyjma velkých přehrad) kolem 30 miliard dolarů (asi 700 miliard korun). Jedná se o částku, která začíná být srovnatelná s projekty konvenčních zdrojů energie – do nich se předloni investovalo asi 150 miliard dolarů. Velké vodní přehrady, budované především v rozvojových zemích, spolkly dalších 20 až 25 miliard.

Globální instalovaný výkon OZE ve světě dosáhl 160 000 MW (opět vyjma velkých přehrad), což představuje asi 4 % všech elektráren. Na rozvojové státy připadá z tohoto objemu 70 000 MW, tj. asi 44 %.

OZE vyrobily v roce 2004 tolik elektřiny, kolik asi pětina všech jaderných elektráren. Podíl výroby elektřiny ve velkých přehradách činí 16 %, což jaderným elektrárnám přibližně odpovídá.

Nejrychlejší rozvoj výkonu zaznamenaly fotovoltaické panely, dodávající elektřinu vyrobenou ze slunečního záření do sítě. V období 2000 – 2004 zvyšovaly instalovaný výkon o 60 % ročně a dnes pokrývají střechy 400 000 budov, hlavně v Japonsku, Německu a v USA.

Druhým nejdynamičtěji se rozvíjející technologií jsou větrné elektrárny, kde meziroční růst činil 28 %. Nejvíce jich fuguje v Německu, kde instalovaný výkon v roce 2004 dosál téměř 17 000 MW.

Solární kolektory pro ohřev vody využívá celosvětově 40 milionů domácností, z toho nejvíce jich je v Číně. Tepelných čerpadel lidstvo provozuje asi 2 miliony a najdeme je ve třiceti zemích. Spalování biomasy vyrábí pětkrát více tepla než solární kolektory a tepelná čerpadla dohromady.

Výroba biopaliv (etanolu a bionafty) překročila v roce 2004 objem 33 miliard litrů, což je asi 3 % světové spotřeby paliv v dopravě. Největší podíl etanolu v dopravě najdeme v Brazílii, kde jej využívá 44 % vozidel s benzínovým spalovacím moterem.

V rozvinutých zemích je zhruba 4,5 milionů „zelených spotřebitelů“, kteří přešli na zvláštní dodávky ekologické elektřiny.

Počet přímých pracovních míst v oblasti obnovitelných zdrojů (výroba, provoz a údržba) překročil 1,7 milionu, z toho 900 tisíc připadá na výrobu biopaliv.

Státní podpora OZE se výrazně rozšířila, v roce 2004 ji uplatňovalo 48 zemí světa, z toho 14 rozvojových. Do roku 2005 zavedlo 32 zemí systém pevných výkupních cen elektřiny z OZE.

Politické cíle v rozvoji OZE přijalo 45 zemí, z toho 10 rozvojových a všech 25 členských států EU, a také mnoho států a provincií v USA a v Kanadě. Většina cílů stanovuje podíl OZE na výrobě elektřiny, v horizontu let 2010- 2012 se pohybují od 5 do 30 procent. Sama EU si stanovila cíl 21 % v roce 2010. Čína chce mít v tomtéž roce 10 procent elektřiny z OZE, což se netýká podílu velkých přehrad.

O zvyšování podílu šetrných zdrojů energie usiluje také mnoho obcí a měst, které si běžně stanovují cíle pokrývat takto 10 až 20 % své spotřeby.

Podnikání v oblasti OZE se stává čím dál běžnějším byznysem, což vede velké banky k čaštějšímu poskytování úvěrů na takové projekty. Na trh vstupují velké firmy a probíhají zde významné akvizice, mezi kterými najdeme pobočky firem jako GE, Siemens, Shell, BP, Sanyo nebo Sharp. Celkem je evidováno na šest desítek veřejně obchodovatelných společností nebo divizí větších firem, které se obnovitelnými zdroji energie zabývají. Jejich souhrnná tržní cena se odhaduje na 25 miliard dolarů.

Náklady na produkci energie z obnovitelných zdrojů se snižují, a to díky zlepšujícím se technologiím a rostoucímu měřítku výroby. V případě větrných a fotovotaických elektráren je dnes cena energie poloviční ve srovnání se situací před deseti až patnáci lety.

Jan Beránek

WISE Brno
Chytalky 24, 594 55 Dolni Loucky, Czech Republic
tel./fax 420-604-207305
email: jan.beranek@wisebrno.cz
http://www.wisebrno.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí