zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

17.03.2006
Obecné
Krátce - různé

Maďarský premiér Ferenc Gyurcsány včera oznámil, že maďarští experti vyvinuli očkovací látku účinnou proti vysoce patogenní formě viru ptačí chřipky H5N1. Vakcína je údajně účinná pouze proti současné formě viru. Proti zmutované formě již účinná není. Podle maďarského premiéra však ani zmutovaný vir není problémem a nová vakcína bude k dispozici během 8 týdnů. 
Nová očkovací látka bude prozatím k dispozici především lidem, kteří již působí v blízkosti nebo v místech s prokázanou nákazou. Dále se počítá s 20 000 dávkami pro maďarské chovné farmy.

MŽP zasílá v rámci meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování a o změně vyhlášky, kterou se stanoví seznam pachových látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování. Připomínky mají být sděleny do 23.3.2006. O dokument si pište na linda.klvanova@ecn.cz.

MŽP zasílá v rámci meziresortního připomínkového řízení zasílám návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2005 Sb., o Národním alokačním plánu České republiky na roky 2005 až 2007. Návrh byl vypracován ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a s předkládaným zněním návrhu vyjádřilo toto ministerstvo souhlas. MŽP žádá o sdělení Vašich připomínek nejpozději do 24. března 2006. Porada k projednání připomínek vzešlých z meziresortního připomínkového řízení se uskuteční dne 30. března 2006 v 9 hodin v místnosti č. 749 v budově Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10. O dokument si pište na linda.klvanova@ecn.cz.

MŽP zasílá v rámci meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se stanovuje odchylný postup při ochraně špačka obecného (Sturnus vulgarit) z důvodu prevence závažných škod na úrodě révy vinné na vinicích. Vaše připomínky očekávají nejpozději do 24. března 2006. Dokument zašlu zájemcům elektronicky: linda.klvanova@ecn.cz.

MŽP sděluje, že oznámení koncepce Plán hlavního povodí ČR bylo podrobeno zjišťovacímu řízení podle zákona o SEA. Na základě oznámení, písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených samosprávných celků a veřejnosti vydává MŽP závěr zjišťovacího řízení, který zní: bude provedeno vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP. Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému SEA http://ceu.cz/EIA/SEA, kód koncepce MZP023K

Oživení, Otevřená společnost, Ineko, Ateliér pro životní prostředí a Ekologický právní servis připravují praktický balíček konkrétních protikorupčních opatření, který bude koncem března publikován pod názvem „Transparentní samospráva“. Součástí balíčku bude i manuál k aplikaci nového správního řádu. Balíček bude dán volně k dispozici samosprávám a v průběhu dubna a května navíc vybraným samosprávám prezentován na speciálních seminářích. Organizace mající zájem o prosazení připravených protikorupčních, resp. rozhodování zprůhledňujících opatření ve svých samosprávách, nechť kontaktují Tomáše Kramára z Oživení e-mailem na bezkorupce@bezkorupce.cz. Vytvoření balíčku „Transparentní samospráva“ podpořil Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo 15. února Strategii udržitelného rozvoje tohoto kraje. Jedná se tímto o první kraj, který se zavázal naplňovat podobný koncepční dokument v ČR. Strategii připravil Ústav pro ekopolitiku. Strategie stanovuje konkrétní cíle, priority a indikátory udržitelného rozvoje Ústeckého kraje s výhledem na 20 let. Dokument je ke stažení na stránkách kraje: http://www.kr-ustecky.cz/ v sekci Krajské dokumenty.

Kabinet odpadů (KO), který pořádá Český spolek pro péči o životní prostředí, se koná 30. března od 13:30 do 16:00. Tématem je Kolektivní systémy pro sběr a nakládání s elektroodpadem a použitými elektrozařízeními – plnění povinností výrobců a možnosti zapojení obcí. Lektoruje Ing. Markéta Grünerová, odbor odpadů MŽP. Místo konání: MŽP, Vršovická 65, Praha 10, místnost č. 432. Organizačním garantem je Ing. L. Deylová: libuse.deylova@volny.cz.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
3
11. 2020
3-6.11.2020 - Veletrh, výstava
Rimini
INISOFT s.r.o.
10
11. 2020
10.11.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
CHEMELEONI s.r.o.
11
11. 2020
11-12.11.2020 - Seminář, školení
Konferenční místnost hotelu A-SPORT
INISOFT s.r.o.
11
11. 2020
11.11.2020 - Seminář, školení
Brno, Aps s.r.o.
24
11. 2020
24.11.2020 - Seminář, školení
Sál Tribun - hotel Tristar
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí