zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Opatovická spalovna - peníze a životní prostředí

16.03.2006
Odpady
Opatovická spalovna - peníze a životní prostředí

PARDUBICE - Přibližně dvě miliardy korun by měla stát výstavba uvažované spalovny akciové společnosti EVO Opatovice nad Labem na Pardubicku, kterou v říjnu loňského roku založil Pardubický kraj. Snahou vedení společnosti - a protože jde i o zájem kraje, tak tedy i jeho - je, aby toto zařízení na energetické využívání odpadů bylo v místě možného napojení na rozvodnou síť tepla. V případě EVO Opatovice je to areál stávající elektrárny. Nedaleká Elektrárna Chvaletice nemá například napojení na kapacitní rozvodnou síť tepla.

Zařízení, které by se mělo stavět v Opatovicích, je špičkové. Mělo by zpracovávat zbytkový komunální odpad po vytřídění všech ostatních využitelných složek, tj. podíl, který už jiným, ekonomicky přijatelným způsobem nejde využít a většinou končí na skládce. Tato směs se používá jako palivo, z něhož se vyrábí energie. EVO je tedy možno považovat za alternativní energetický zdroj, který šetří primární suroviny. Eventuální škodliviny, které mohou vznikat, jsou zachyceny několikastupňovým čištěním spalin. Díky tomu takové zařízení znečišťuje ovzduší méně než rodinný domek, vytápěný hnědým uhlím. Navíc je provoz trvale monitorován - v legislativě EU patří tento druh zařízení k nejlépe hlídaným zdrojům znečišťujících látek. Těchto zařízení jsou v okolních zemích desítky. Stačí se zajet podívat například do rakouského Welsu, kde podobné zařízení zpracovává odpady z celého Horního Rakouska. V samotné Vídni funguje spalovna přímo ve městě, argumentuje předseda představenstva EVO Opatovice, a.s., Jan Čulík.

Pardubický kraj, včetně zástupců EVO, si ověřil některá fungující zařízení tohoto typu mj. v Göteborgu, kde je tradiční roštová spalovna s výkonem 350 000 tun odpadu ročně či plazmovou spalovnu v Lanscrone. Naším cílem je realizovat funkční stavbu, která v souladu s platnou českou legislativou a v souladu s plány odpadového hospodářství pomůže řešit problematiku likvidace odpadů. Některé státy EU se dostaly v tomto směru do popředí, například Švýcarsko, které na přelomu tisíciletí spalovalo 45 % komunálního odpadu, či Holandsko se 42, Francie se 39 a Německo se 17 %. V Evropě funguje na 340 spaloven, v České republice tři, konstatoval Čulík.

V dubnu studie proveditelnosti

Jak na setkání s novináři Čulík prozradil, během dubna bude k dispozici studie proveditelnosti a v květnu EVO předloží podnikatelský záměr. Ten posoudí množství odpadu pro energetické využití a pro Pardubický kraj vyhodnotí způsob skládkování v osmi povolených lokalitách a svozové podmínky. Odpad do spalovny v Opatovicích by se s ohledem na stav silnic a komunikací neměl vozit z větší než 50kilometrové vzdálenosti. Podle Čulíka by měly být do května připraveny i ekonomické propočty, náklady na realizaci stavby, tržby za zpracování odpadu a prodej energií. S podnikatelským záměrem seznámíme obce a širokou veřejnost, dodal předseda představenstva EVO. Trápí nás, samozřejmě, některá nepochopení záměru ze strany obcí, ale také Strany zelených. Není pravdou, jak tvrdili aktivisté této strany, že nemáme podporu k financování z evropských peněz. Náš projekt spalovny byl doporučen k financování z evropských zdrojů. Uvedené dvě miliardy, které bude výstavba spalovny stát, budou zaplaceny částečně z nevratné dotace tzv. kohezního fondu Evropské unie a částečně z úvěru Evropské investiční banky. Úvěr bude splácen po uvedení zařízení EVO do provozu z tržeb za odpady a tržeb za energie, které bude EVO prodávat elektrárně. Obce se mohou rozhodnout, jaké prostředky vloží do základního kapitálu společnosti EVO a podle vložených prostředků se také budou podílet na rozhodování v akciovce. Pardubický kraj například vložil do EVO 10 mil. Kč, konstatoval na přímý dotaz Haló novin radní pro životní prostředí Pardubického kraje Petr Šilar (US). A kolik by platil za odpady občan? Zatím platí buď poplatek za odpady nebo za popelnici, nejvýše 500 Kč, část nákladů na odpady je také hrazena často ještě z rozpočtu obce. Dohromady je to přibližně 560 Kč na občana. Propočítali jsme, že v r. 2010 to bude se zařízením EVO přibližně 680 Kč. Kdyby se dále odpady pouze skládkovaly, což ale nebude možné, částka bude 650 Kč, dodal k věci Šilar.

Skládky jsou již neúnosné

I v oficiálních dokumetech EVO se argumentuje, proč je zařízení na energetické využívání odpadů zapotřebí. Většina směsných odpadů po vytřídění využitelných složek je v současnosti bez využití ukládána do země. Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. stanoví, že ukládání odpadu na skládky je posledním způsobem odstraňování odpadů. Skládky významně poškozují životní prostředí, a to na generace dopředu. Komunální odpady jsou ve své podstatě cennými surovinami. Vše, co lze u odpadu využít, je třeba recyklovat a opětovně použít na výrobky. Dále nevyužitelný zbytek je možno využít na výrobu energie. Při energetickém využívání zbytkového komunálního odpadu se jeho objem snižuje na desetinu a hmotnost zhruba na třetinu. Energetický potenciál komunálního odpadu je vysoký: tuna odpadu nahradí zhruba 750 kg hnědého uhlí! Pro Pardubický kraj je v areálu Elektrárny Opatovice navrhováno zařízení o kapacitě 100 000 tun, z nichž se vyrobí přibližně 640 000 GJ tepla a 16 000 MWh elektrické energie. Tím dojde k úspoře 65 000 tun hnědého uhlí za rok. To představuje roční spotřebu energie zhruba 2000 domácností - to vše z odpadů, které by jinak skončily na skládce.

Argumenty proti spalovně

Podle určitých kritiků je EVO obří spalovna. Pro naplnění 100 000 tun nebude dostatek odpadů, zvláště, když je znám nezájem z Královéhradecka a hrozí, že se budou muset odpady dovážet z Německa. Odpadů je stále víc. Například v roce 2004 bylo na skládky odpadů pouze v Pardubickém kraji uloženo 140 000 tun směsného komunálního odpadu po vytřídění. Kapacita odpadů bude tedy naplněna i bez odpadů z Královéhradecka. Navíc odpady do ČR nelze dovážet, což jasně zakazuje zákon o dpadech. Další výtka je, že u nás fungují tři spalovny s nenaplněnou kapacitou. Pravdou však je, že kapacita spalovny Liberec je naplněna, Spalovny Praha a Brno jsou unmístěny v městech s vysokou vlastní produkcí odpadů. S omezováním skládkování bude jejich kapacita také naplněna. Navíc poplatky za skládkování se podle zákona o odpadech postupně zvyšují a v roce 2010 může uložení tuny odpadů na skládce stát přibližně až 1200 Kč. Spalovna nám prý otráví naše životní prostředí a budeme dýchat jedy... Daleko většími producenty dioxinů jsou například metalurgické závody nebo v komunální sféře lokální topeniště na hnědé uhlí. Dioxiny jsou běžně se vyskytující látky, které vznikají při každém nedokonalém spalování. Zařízení EVO však má kontrolované spalování a praní spalin, které nedovolí únik dioxinů do okolního prostředí. V sousedních zemích jsou desítky spaloven a další se stavějí. Rakušané, Němci, Švýcaři, Švédové a všichni další si přeci také životní prostředí nechtějí ničit, argumentuje Čulík.

Jiří ČERNÝ

Zdroj: Haló noviny

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí