zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

20.03.2006
Obecné
Krátce - různé

Příbram - Od počátku roku zajišťuje ekologickou výchovu ekocentrum ve Voticích na Benešovsku. Zdejší stanice pro zraněné živočichy je známá tím, že poskytuje pomoc zvířatům i na Příbramsku. Jejím šéfem je Pavel Křížek a jedním z hlavních partnerů Hornické muzeum Příbram. Oblast zájmu zahrnuje všechny, nejen Votice a Říčany, ale také ostatní obce s rozšířenou působností na Příbramsku. "Ekologická výchova představuje například přednášky pro školy, exkurze do přírody nebo výstavy. Pro letošek chystáme i dvoudenní seminář pro učitele biologie, kde je seznámíme s nabídkou centra," přiblížil zoolog příbramského muzea David Fischer. Ekologické centrum chystá takzvanou Netopýří noc v příbramském lesoparku. Tam odborníci seznámí veřejnost se životem těchto tajemných tvorů. Bližší informace je možné najít na webových stránkách Ochrany Fauny ČR a Hornického muzea Příbram.

Litoměřicko - Takzvaná integrovaná podpora produkce zeleniny se letos rozbíhá druhým rokem. V jejím rámci jsou podpořeni zelináři, kteří dávají přednost ekologicky přijatelným metodám pěstování. Zemědělci by mohli dostat 5 730 korun na hektar.
Poprvé se do programu hlásili vloni, letošek je tedy pro první turnus pěstitelů druhým rokem přechodného období, po němž mohou získat ochrannou známku a od příštího roku být zařazeni do systému integrovaného pěstování. Evropští zemědělci jsou podporováni ale více, dostávají přibližně 600 euro na hektar. "Parametry zeleniny u nás a v EU se přitom příliš neliší, ani podpora by proto neměla být rozdílná," míní předseda Zelinářské unie ČR a ředitel bohušovického Agrokomplexu Jaroslav Zeman.

Příbram -- Státní fond dopravní infrastruktury má ve svém letošním rozpočtu tři miliony korun na přípravu výstavby jihovýchodního obchvatu města Příbrami. "V tuto chvíli pracujeme na získání zprávy o vlivu obchvatu na životní prostředí, což je nezbytným krokem k určení jeho optimální trasy," popsal ředitel fondu Pavel Švagr. Podle něj ale do zahájení stavby zbývá mnoho dalších kroků, například získání územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo výkupy pozemků. "Máme ale samozřejmě zájem na tom, aby práce na přípravě výstavby dále pokračovaly," dodal. Za jihovýchodní obchvat města by měl Státní fond dopravní infrastruktury zaplatit něco mezi 900 miliony a jednou miliardou korun. "V tuto chvíli odhadovat, kdy by stavba mohla začít, by bylo velmi předčasné. Mohu ale říci, že od momentu, kdy stavba začne, by mohl být obchvat hotový do čtyř let," nastínil Pavel Švagr. Jihovýchodní obchvat by měl městu ulevit od těžké dopravy, která Příbramí jen projíždí. Přání mít silniční obchvat města projevili Příbramáci i v anketě, kterou příbramský městský úřad vyhlásil v minulém roce.

Vodní zdroje ve světě nedojdou, ale v důsledku korupce je s nimi nevhodně nakládáno, což brání jejich rovnoměrné distribuci mezi lidmi. Ve zprávě kvůli fóru o vodních zdrojích k tomuto závěru dospěli experti OSN. "Vodní zdroje se nikdy nevyčerpají," prohlásil koordinátor OSN Gordon Young, ale je zapotřebí efektivnější využívání vody a lepší rozdělování této životodárné tekutiny ve společnosti. "Bohužel korupce narušuje všechny společnosti," dodal. Podle dokumentu se nenaplní cíle OSN stanovené na summitu milénia, totiž k roku 2015 snížit na polovinu počet obyvatel planety, kteří nemají přístup k vodě a k hygienickému vybavení.

Společnost Unient Communications zavedla integrovaný systém managementu jakosti a ochrany životního prostředí a úspěšně prošla certifikačním auditem ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004.
Integrovaný systém, který společnost Unient Communications zavedla na konci roku 2005 a v počátku roku 2006 zahrnuje dodávky telekomunikační techniky, telekomunikačních služeb a příslušný servis a také realizaci projektů v oblasti telekomunikací. Důsledná aplikace principů, procesů a postupů definovaných v normě ISO 9001 a v interních dokumentech společnosti přináší hlavní přínosy a výhody zejména pro zákazníky a partnery Unient Communications. Naproti tomu enviromentální management podle ISO 14001 se zaměřuje na pozitivní a hlavně systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání.
Zavedením integrovaného systému managementu jakosti a ochrany životního prostředí s mezinárodní certifikací pozvedla společnost Unient Communications procesy péče o zákazníka a své interní procesy na vyšší úroveň, která jí dovolí lépe uspokojovat potřeby zákazníků nejen v České republice, ale i v Evropě.
"Často spolupracujeme s velkými nadnárodními společnostmi, které vyžadují jistou míru kvality. A právě certifikace v obou směrech prokazuje naši připravenost. Navíc norma ISO 14001 je spojená s ochranou životního prostředí, na což se v oboru IT někdy zapomíná," říká ing. Michal Rosický - ředitel pro kvalitu z Unient Communications.
 
Evropská komise navrhuje, aby z rozpočtu 2006 byly vyplaceny příspěvky na odstranění následků záplav, které v roce 2005 postihly Bulharsko, Rumunsko a Rakousko. Bulharsko by mělo dostat 20,4 milionu EUR, Rumunsko 71,2 milionu a Rakousko 14,8 milionu. Fond solidarity byl zřízen v roce 2002 a dosud z něj byly vyplaceny podpory ve výši 860 milionů EUR

Evropská komise předložila k veřejné konzultaci svoji vizi energetické strategie pro Evropu ve formě zelené knihy. Vyzývá tak všechny, kteří se v oboru pohybují, aby se vyjádřili k předloženému návrhu. Obsahuje 6 prioritních oblastí a více než 20 konkrétních návrhů na možné kroky při uskutečňování společných energetických řešení. Prioritní oblasti zahrnují: dokončení vnitřního energetického trhu, solidaritu mezi členskými státy při zabezpečování dodávek na vnitřním trhu, udržitelnou, účinnou a rozmanitou skladbu energetických zdrojů, přijetí akčního plánu o energetické účinnosti ve vztahu s bojem proti globálnímu oteplování, vytvoření strategického energetického technologického plánu a na závěr také vytvoření společné vnější energetické politiky. Na základě obdržených připomínek připraví Komise návrh potřebných opatření. Další informace a link na konzultaci:
http://europe.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/282&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en

Američtí klimatologové z Národního úřadu pro výzkum oceánů a atmosféry zaznamenali výrazný nárůst koncentrací oxidu uhličitého v atmosféře, které prý loni dosáhly rekordních úrovní. Následně Světová meteorologická organizace zveřejnila svou zprávu o koncentracích skleníkových plynů v roce 2004, které dosáhly rekordních hodnot a stále rostou, uvedla agentura AP.
Část mezinárodního společenství se snaží množství skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší snížit prostřednictvím takzvaného Kjótského protokolu. Tato dohoda zavazuje signatáře ke snížení emisí skleníkových plynů do roku 2012 v průměru o 5,2 procenta pod úroveň naměřenou v roce 1990. Na to však odmítají přistoupit například Spojené státy, které patří k největším producentům skleníkových plynů.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí