zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nelegální dovozy odpadů - situační zpráva

20.03.2006
Odpady
Nelegální dovozy odpadů - situační zpráva
V únoru se média doslova hemžila informacemi nálezech uskladněného komunálního odpadu z Německa. V různých objektech na území Čech a Moravy bylo objeveno na 15 000 tun nelegálně dovezených odpadů, což odpovídá zhruba 625 kamionům.

Jde ovšem pouze o nelegální skládky, které byly nalezeny. Skutečné množství odpadů z okolních zemí, uskladněných v opuštěných teletnících, se nedá ani odhadnout. Na mapce jsou zaznamenána hlavní místa nálezů (stav z února 2006). Je zřejmé, že nejvíce odpadů se nachází v dojezdové vzdálenosti od německých hranic. Nejde většinou o "obyčejný" komunál, ale spíše o výstupy z třídicích linek, které jsou obtížně uplatnitelné na trhu - starý textil či směsné plasty s velkým množstvím příměsí.

JAK TO FUNGUJE

Je notoricky známo, že dovoz odpadů přes hranice státu za účelem jeho odstranění je zakázán. Je však povolen dovoz za účelem dalšího využití. Na tom je založen celý mechanismus nelegálních dovozů. Firmy mají povolení na dovoz obnošeného ošacení za účelem dalšího prodeje, nebo dovoz PET suroviny pro recyklaci. Místo toho naloží odpady, které ovšem deklarují jako něco jiného. V Čechách si pronajmou třeba zchátralý zemědělský objekt, do něho odpad uloží - a zmizí. Pokud jde o živnostníka s IČO nebo společnost s ručením omezeným, není to takový problém, navíc se to velmi vyplácí.

Schválně si to zkusme spočítat (úvaha je naprosto teoretická a jde pouze o velmi přibližný, ilustrativní odhad):

V Německu stojí odstranění tuny odpadu (spalovny, MBÚ a další technologie) v přepočtu kolem 3000 Kč a více (některé spalovny až 8000 Kč za tunu). Při celkovém (odhadnutém) množství 15 000 tun nelegálně dovezených odpadů by náklady na jejich odstranění v Německu dosáhly částky kolem 45 mil. Kč (počítáno s nejnižší cenovou hladinou). Německá firma si najde (ochotný) český subjekt, nejlíp s IČO a povolením pro nakládání s odpady. Údajně se takové firmě platí 50-60 euro za tunu odpadu. Když se obchod podaří uzavřít, bude mít německá strana náklady pouze kolem 24 mil. Kč, takže ušetří kolem 21 mil. Kč (700 tisíc euro).

Česká strana přiveze tyto odpady do Čech. Najme si už zmiňovaný teletník třeba na rok. Cena za nájem je zanedbatelná, takže firmě zůstává slušný "vejvar" necelých 24 mil. Kč.

Pokud je firma dejme tomu slušná, nebo ztratí nervy a uloží odpady na oficiální skládce, zaplatí za tunu kolem 900 Kč. Její zisk se v případě odstranění 15 000 tun odpadu sníží na nějakých deset milionů korun. To na živnostníka rozhodně není špatné a hrozba pokuty kolem 300 tisíc korun je naprosto zanedbatelná.

CO NA TO INSPEKCE A CELNÍCI

Mluvčí České inspekce životního prostředí Eva Rolečková si v tisku povzdechla: "S dohledáváním těch firem je opravdu problém. Snaží se nám to co nejvíc ztížit." Pokud inspekce firmu nenajde, nemůže zahájit správní řízení a uložit jim pokuty. Nelegálně dovezený odpad tak musí na své náklady odstranit majitel pozemku/objektu nebo obec. Tomu, kdo to způsobil, se nestane nic.

Česká republika má v oblasti odpadového hospodářství velmi přísnou legislativu. Pravomoci kontrolních orgánů státní správy a zejména celních úřadů jsou dostatečné (viz článek na str. 25). V roce 2005 zjistily celní orgány celkem 36 případů porušení předpisů v oblasti přeshraniční přepravy odpadů. To znamená tři případy za měsíc, což je při frekvenci kamionů na našich silnicích v podstatě směšné. Odborníci vesměs zastávají názor, že pokud by jednotlivé kontrolní složky fungovaly dostatečně, nemohl by současný stav nastat.

Předsedkyně sněmovního podvýboru pro hospodaření se surovinami a odpady Jitka Gruntová říká: "Osobně bych několikanásobně zvedla pokuty. Kdyby byly několikamilionové, pak by si člověk, který předpokládá, že na dovozu cizího odpadu vydělá milion, takový obchod rozmyslel."

Nelegální dovozy z členských států Evropské unie na území České republiky velmi usnadnilo zrušení celní služby přímo na hranicích. Nicméně v takové situaci jsou všechny země EU. Se zvyšujícím se počtem případů nelegální přepravy odpadů přijala celní správa "opatření ke zvýšení kontrolní činnosti v uvedené oblasti". Již po několika dnech důslednějších kontrol ohlásila celní služba, že se podařilo identifikovat a vrátit zpět do Německa několik kamionů s nákladem odpadů.

Zavedení nepřetržitého dohledu na hraničních přechodech znamená vytvoření překážek volnému obchodu, a to Evropská komise povoluje jen za mimořádné situace. Přesto celní služba dále přitvrzuje (rámeček 1).

VELCÍ SKLÁDKAŘI I KRAJ SE BRÁNÍ

K situaci kolem dovozů musely zaujmout stanovisko i české odpadářské společnosti. Některé z dovezených odpadů totiž skončily na běžných skládkách. Ing. Libor Luňáček ze společnosti Regios, a. s., říká: "K nám přivezl tyto odpady právoplatný český podnikatelský subjekt, který měl přidělené IČO a vlastnil živnostenské listy pro nakládání s odpady. Při přejímce odpadů podepsal smluvní prohlášení, že jedná-li se o odpad ze zahraničí, porušuje zákon o odpadech a musí si být vědom sankcí a postihu vyplývajících ze zákona. Vzhledem k charakteru odpadu (jednalo se o standardní odpad označený jako O-ostatní, který nevykazoval žádné známky po nebezpečných vlastnostech) nebyl důvod, proč ho nepřijmout. Z naší strany nebyl porušen žádný zákonný předpis. Společnost, jakou je ta naše, nemá jiné zákonné možnosti, jak zjistit původ odpadu. Jedinou možností, jak se bránit, je právě smluvní prohlášení dodavatele odpadu. Vždy předpokládáme, že dodavatel odpadu uvede přesné a pravdivé informace, které jsou ze zákona vyžadovány. Pracovníky skládky je pak ověřen charakter odpadu fyzickou kontrolou. Zřejmě není potřeba zdůrazňovat, že odpad textilu, koberců nebo odpad podobný komunálnímu nerozlišíte, zda pochází z Německa či z ČR. V současné době daleko intenzivněji spolupracujeme s inspekcí životního prostředí. Dáváme si zejména pozor na nové české podnikatelské subjekty, které chtějí uzavřít smlouvu na větší dodávky odpadů. Dále se při přejímce odpadů zaměřujeme na SPZ nákladních vozidel, i když cizí poznávací značka ještě v žádném případě nemusí znamenat porušování zákona. Zahraničním zájemcům o dodávky odpadů důrazně vysvětlujeme pravidla naší legislativy. Všichni dodavatele byly z naší strany obesláni dopisem o případném nezákonném podnikání a zároveň jsme po všech požadovali písemné prohlášení, že odpady, které k nám dovážejí, nejsou z území cizího státu."

Společnost .A.S.A. (jejíž součástí je Regios, a. s.) vydala tiskové prohlášení (rámeček 2), v němž v podstatě shrnuje postoj velkých českých odpadářských firem.

Středočeský kraj, na jehož území se našlo několik černých skládek, se dovozům chce bránit také. Po nálezu odpadu ve starém hangáru v Milovicích řekl tiskový mluvčí Martin Kupka: "Kraj v tomto případě může dělat poměrně málo. Svou roli musí teď sehrát hlavně policie a Česká inspekce životního prostředí.

Kraj může především informovat. Náměstek hejtmana pro životní prostředí, zemědělství a informatiku Ing. Vilém Žák upozorní obce a města na nebezpečí rozšíření dalších podobných případů na celém území kraje. Jde nám o to, aby obce byly pozornější v případě, že se na jejich území objeví větší množství kamionů.

Z nelegálních skládek hrozí i další rizika. Jde například o nebezpečí požáru, a to nejen od úmyslného zapálení, jak se možná stalo v severočeské Libčevsi. Vzhledem k tomu, že nelegální odpad tvoří starý textil a papír, může dojít k samovznícení. "


Celníci v boji proti nelegální dopravě odpadů dále přitvrzují

Celní správa ČR zvýšila od středy 1. března intenzitu a rozsah kontrol nákladních vozidel a přepravovaného zboží na úkor ostatních svých kontrolní činnosti.

Dosud byla odhalena pouze vozidla s českou imatrikulací, nyní se jednalo také o zahraniční vozidla. Navíc se objevují snahy přesvědčit kontrolní orgány, že vozidla vjíždějí na území ČR pouze z důvodu zkrácení trasy či levnějšího nákupu pohonných hmot. K zamezení nelegální přeshraniční přepravy odpadů na území ČR, zejména ze Spolkové republiky Německo a Rakouska, hlídky mobilního dohledu nepřetržitě operují v bezprostřední blízkosti vybraných hraničních přechodů (Hatě, Folmava, Mikulov, Všeruby, Hevlín, Rozvadov, Strážný, Lísková, Studánky, Pomezí nad Ohří, Dolní Dvořiště, Svatý Kříž, České Velenice, Broumov, Nová Bystřice, Aš, Halámky, Vojtanov, Rumburk, Cínovec, Hora Sv. Šebestiána, Harrachov).

Celní správa ČR zprovoznila speciální telefonní linky na operační střediska. Cestou těchto linek obdrželi celníci od veřejnosti již několik podnětů. Získané podněty k nelegální přepravě odpadů využije celní správa k vlastní kontrolní činnosti nebo je předá ostatním kompetentním orgánům.

Přehled telefonních linek

Celní ředitelství Brno 545 549 151, 545 241 021

Celní ředitelství České Budějovice 386 103 120, 386 103 125

Celní ředitelství Hradec Králové 495 756 142

Celní ředitelství Olomouc 585 112 750, 585 112 752

Celní ředitelství Ostrava 596 097 333, 596 097 334

Celní ředitelství Plzeň 377 248 627, 377 204 344

Celní ředitelství Praha 271096235, 271 096 237-8

Celní ředitelství Ústí nad Labem 475 211 969

Generální ředitelství cel 261 333 333

Celní správu ČR můžete kontaktovat i pomocí elektronické pošty. E-mailové kontakty a informace z činnosti celní správy lze získat na internetových stránkách www.cs.mfcr.cz.

Bc. Jiří Barták
Generálního ředitelství celOD0306s12 ()
Nakládání s odpady ze zahraničí má legislativní nedostatky


Společnost .A.S.A. vydala k situaci tiskové prohlášení, v němž se říká:

"Kontroly ČIŽP velmi výrazně poukázaly na jasné legislativní nedostatky při způsobu nakládání s odpady ze zahraničí. V případě, že tento odpad doveze na skládku český právní subjekt, který je navíc vlastníkem platného živnostenského listu pro nakládání s odpady, tak neexistuje důvod, proč tento odpad na skládkách neuložit. Takovýto odpad není odpadem nebezpečným ( tj. nevykazuje žádnou nebezpečnou vlastnost ), což by bylo jediným důvodem pro nepřijetí k uložení na skládce komunálních odpadů.

Vzhledem k tomu, že dovážené odpady ze zahraničí jsou typu textilií, koberců, směsných obalů nebo mají podobu běžného komunálního odpadu, nemají bohužel pracovníci na skládkách žádný legislativní důvod, proč takovýto odpad nepřijmout.

Není v možnostech žádné specializované odpadové společnosti, aby na vstupu do skládkového tělesa tento nezákonný odpad identifikovala.

Abychom nezákonnou činnost maximálně omezili, přijaly společnosti ze skupiny firem .A.S.A. v ČR již listopadu 2005 zásadní opatření:

Všechny své zákazníky jsme požádali o tzv. prohlášení, že odpady dovážené na naše skládková zařízení nepocházejí ze zahraničí.

Provádíme pravidelnou kontrolu registračních značek u svozových aut, a v případě zjištění svozového vozu se zahraniční registrační značkou komunikujeme s posádkou vozidla, případně s majiteli firmy.

Jsme aktivně ve spojení s ČIŽP pro oblast Prahy a středních Čech.

S vybranými českými subjekty máme v rámci vzájemné detailní smlouvy zakotvený odstavec, ve kterém jasně upozorňujeme, že dovoz odpadů do ČR za účelem odstraňování je nezákonný.

Těmito opatřeními minimalizujeme prostor pro působení těch subjektů, které se v dnešní době snaží nezákonně zvýšit svůj zisk."

OD0306s12a ()

Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí