zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na konferenci BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

27.03.2006
Odpady
Pozvánka na konferenci BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
...jejich zpracování a využití v zemědělské a komunální praxi a den techniky pro zpracování BRO

II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
jejich zpracování a využití v zemědělské a komunální praxi a den techniky pro zpracování BRO

25. - 26. 4. 2006

Místo konání konference:
Sporthotel Hrotovice a kompostárna v Náměšti n.O., Česká republika

Cíl konference:
Seznámit odbornou veřejnost s nejnovějšími poznatky při zpracování a využití biologicky rozložitelných odpadů ( BRO ) se zaměřením na realizační program v ČR, legislativu v ČR a EU, výzkum a vývoj nových technologií, monitoring jejich vlivu BRO na životní prostředí, uplatněním nejlepších dostupných technik přeměny BRO v praxi, ekonomikou při nakládání s BRO.

Konference je určena pro:

kompostáře
pracovníky bioplynových stanic
pracovníky státní správy (krajské a obecní úřady, ministerstva)
pracovníky a studenty škol a vysokých škol
pracovníky výzkumu a vývoje
manažery v oblasti ekologického podnikání
podnikatele v zemědělství a komunální sféře
svozové organizace

Jednací jazyk konference:
čeština, slovenština, němčina (tlumočení bude zajištěno)

Předběžný program:

Legislativa, informační systémy, asociace zpracovatelů BRO
 
Koncepce zpracování bioodpadu v ČR – MŽP, Mze
 
Situace v oblasti zpracování BRO v EU - legislativa a praxe
 Dipl. Ing. Florian Amlinger - Rakousko
 
Aktuální legislativní situace v oblasti BRO v ČR
 Ing. Milena Veverkova - Univerza
 
Vývoj produkce a nakládání s bioodpady, informační systém OH
 Ing. Dagmar Sirotková - VÚV, CeHO
 
Asociace zpracovatelů BRO v ČR a Rakousku
 Ing. Jan Habart - Biom, Urs Hildebrand - Rakousko
 
Personální certifikace odborníků na biologické zpracování odpadů
 Ing. Lucie Valentová, Ph.D. - ZERA
 
Diskuse
 
Oběd
 
Řešení záměrů zpracování BRO, nakládání s BRO
 
Finanční podpora investic zpracování BRO
 Martna Kršňáková - Kraj Vysočina
 
Komplexní řešení problematiky bioodpadů v regionu - obecný postup, konkrétní příklady, ekonomika
 Dipl. Ing. Martin Steiner - Německo
 
Markering kompostů a ekonomika zpracování BRO v ČR a Rakousku
 Dipl. Ing. Johann Mayer - Rakousko
 
Pilotní projekt sběru a třídění BRO v mikroregionech Náměšťsko a Chvojnicko
 Ing. Květuše Hejátková
 
Registarce kompostu, ochrana ZPF, zemědělská půdy po aplikaci kalů
 Dr. Ing. Pavel Čermák - ÚKZÚZ
 
Systém zaručení kvality kompostu a udělování ochraných známek v EU
 Urs Hildebrand - Rakousko
 
Hygienizace čistírenských kalů a kuchyňských zbytků v návaznosti na výrobu bioplynu a kompostování
 MUDr. Magdalena Zimová CSc. - SZÚ
 
Řešení problematiky snižování emisí skleníkových plynů při nakládání s BRO
 Ing. Antonín Jelínek, CSc.
 
Ekokom a bioodpad
 
Diskuse
 
Zpracování BRO v zemědělství
 
Zemědělský faremní systém kompostování v Rakousku
 Norbert Miesenberger - Rakousko
 
Zpracování travní hmoty v bioplynových stanicích
 Ing. Martin Mrůzek
 
Indikátory kvality zemědělských půd s důrazem na organickou hmotu
 Prof. Ing. Bořivoj Šarapatka CSc. - UP Olomouc
 
Diskuse
 
Doprovodný program:
Den techniky zpracování BRO za podpory Mze ČR

Termín přihlášek přednášejících a firem a zaslání návratky:
Do 18. 4. 2006

Organizátoři
ZERA Náměšť n.O.
SZÚ Praha
VÚZT Praha
PF KU Praha
CZ biom
Mze ČR
MZLU Brno
 Organizační tým
Ing.Hejátková Květuše
MUDr. Zimová Magdalena, CSc.
Ing.Jelínek Antonín CSc
Ing.Benešová Libuše, CSc.
Ing.Valentová Lucie Ph.D.

Ubytování:
Ubytování bude zajištěno v místě konference - hradí si každý účastník sám.

Vložné:
Účastnický poplatek 2.600 Kč zahrnuje:
Konferenční poplatek: 1.900 Kč
Sborník: 200 Kč
Stravu a společenský večer (ochutnávka biopotravin a moravských vín): 500 Kč
Ceny jsou uváděny bez DPH, agentura ZERA je plátcem DPH.
Firmy prezentující techniku a studenti neplatí žádné účastnické vložné.
 
Kontakty:
ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura
Adresa: V. Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou, ČR
Tel.: 420 568 620 070, 420 724 144 401,
Fax: 420 568 620 547, e-mail: valentova@komposty.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí