zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejné zakázky - ČR

28.03.2006
Obecné
Veřejné zakázky - ČR
Evid číslo VZ 50019663
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Němčičky
Sídlo zadavatele - obec: Němčičky
IČ zadavatele: 00283401
Název VZ: Sběrný dvůr odpadů Němčičky
Místo plnění / realizace: k.ú. Němčičky
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45223200-8
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  2 300 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  02.05.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 15.06.2006  do:  15.08.2006
Datum zveřejnění: 24.03.2006

 

Evid číslo VZ 50019659
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Byzhradec
Sídlo zadavatele - obec: Byzhradec
IČ zadavatele: 00274771
Název VZ: Vodovod Byzhradec
Místo plnění / realizace: Byzhradec
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45231300-8
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  12 500 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  02.05.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 30.06.2006  do:  31.05.2007
Datum zveřejnění: 24.03.2006

Evid číslo VZ 50019657
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Trstěnice
Sídlo zadavatele - obec: Trstěnice
IČ zadavatele: 00277509
Název VZ: Vodojem a propojovací řad Trstěnice
Místo plnění / realizace: Trstěnice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45231300-8
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  6 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  03.05.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od:  do:  
Datum zveřejnění: 24.03.2006

Evid číslo VZ 50019655
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Město Heřmanův Městec
Sídlo zadavatele - obec: Heřmanův Městec
IČ zadavatele: 00270041
Název VZ: Jednotná kanalizace - ulice Barákova rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků v části ulice Barákova v Heřmanově Městci
Místo plnění / realizace: Heřmanův Městec
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45223200-8
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  17 650 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  02.05.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od:  do:  
Datum zveřejnění: 24.03.2006

Evid číslo VZ 50019648
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Jiří Novotný
Sídlo zadavatele - obec: Velké Meziříčí
IČ zadavatele: 45487421
Název VZ: Rybník PANSKÝ - odbahnění rybníka
Místo plnění / realizace: Heřmanov
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45112000-5
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  2 500 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  02.05.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 03.07.2006  do:  31.08.2006
Datum zveřejnění: 24.03.2006

Evid číslo VZ 50019641
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Bílé Podolí
Sídlo zadavatele - obec: Bílé Podolí
IČ zadavatele: 00235997
Název VZ: Odkanalizování obcí Bílé Podolí - Zaříčany a výstavba ČOV
Místo plnění / realizace: Bílé Podolí a Zaříčany
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45223200-8
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  40 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  02.05.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od:  do:  
Datum zveřejnění: 24.03.2006

Evid číslo VZ 50019586
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Hlavní město Praha
Sídlo zadavatele - obec: Praha 1
IČ zadavatele: 00064581
Název VZ: Rekultivace skládky, lokalita V Pískovně
Místo plnění / realizace: Praha, Dolní Počernice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45112320-4
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  9 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  02.05.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 15.06.2006  do:  15.12.2006
Datum zveřejnění: 24.03.2006

Evid číslo VZ 50019572
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Měnín
Sídlo zadavatele - obec: Měnín
IČ zadavatele: 00282090
Název VZ: Cyklostezka Blučina - Mohyla Míru, I. etapa, úsek Blučina - Měnín
Místo plnění / realizace: k.ú. Blučina, Opatovice, Měnín
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45233162-2
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  12 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  01.05.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.07.2006  do:  30.09.2006
Datum zveřejnění: 24.03.2006

Evid číslo VZ 50019533
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Jednací řízení s uveřejněním
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Energetika
Zadavatel - název/jméno: Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost
Sídlo zadavatele - obec: Brno
IČ zadavatele: 60713470
Název VZ: Zhotovitel projektu "Odpadové hospodářství Brno" (Komplex látkového a energetického využití odpadu ve spalovně společnosti SAKO Brno, a.s.)
Místo plnění / realizace: Brno - Židenice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45252300-1
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  2 460 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  02.05.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 25.08.2006  do:  31.03.2009
Datum zveřejnění: 24.03.2006

Evid číslo VZ 50019456
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Čachovice
Sídlo zadavatele - obec: Čachovice
IČ zadavatele: 00237612
Název VZ: Struhy - II. etapa kanalizace vč. přípojky pro zprivatizovaný zemědělský statek
Místo plnění / realizace: Obec Čachovice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45232400-6
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  2 300 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  28.04.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.06.2006  do:  01.10.2006
Datum zveřejnění: 24.03.2006

Evid číslo VZ 50019368
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Rabyně
Sídlo zadavatele - obec: Blaženice
IČ zadavatele: 00232599
Název VZ: Blaženice - kanalizace a ČOV
Místo plnění / realizace: Blaženice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45232400-6
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  0.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  02.05.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od:  do:  
Datum zveřejnění: 24.03.2006

Evid číslo VZ 50019206
Typ formuláře: Řádné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Česká republika - Ministerstvo dopravy
Sídlo zadavatele - obec: Praha
IČ zadavatele: 66003008
Název VZ: Databáze hlukových zdrojů na železnici
Místo plnění / realizace: Česká republika
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  33253430-1
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  3 200 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  09.05.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.06.2006  do:  30.11.2008
Datum zveřejnění: 24.03.2006

Evid číslo VZ 50019185
Typ formuláře: Opravné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Vodní hospodářství
Zadavatel - název/jméno: Obec Tehovec
Sídlo zadavatele - obec: Tehovec
IČ zadavatele: 43750648
Název VZ: Tehovec ČOV kanalizační přivaděč
Místo plnění / realizace: Tehovec
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45232410-9
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  0.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  20.04.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.07.2006  do:  28.02.2007
Datum zveřejnění: 24.03.2006

Evid číslo VZ 50018103
Typ formuláře: Opravné
Zadávací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele - obec: Ostrava
IČ zadavatele: 00373249
Název VZ: Botanizace Zoologické zahrady Ostrava - příprava území
Místo plnění / realizace: Ostrava
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  77211400-6
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  700 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  03.04.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od:  do:  
Datum zveřejnění: 24.03.2006

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí