zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpráva o povodňové situaci, která byla předložena vládě 30.3.2006 (23.30 hod)

31.03.2006
Voda
Zpráva o povodňové situaci, která byla předložena vládě 30.3.2006 (23.30 hod)

 

 I. Úvod

Na celém území ČR se v současné době projevuje zvyšující tendence vodních stavů, která je způsobena následkem jarního tání sněhu v nižších a středních polohách. Povodňové průtoky jsou dány následkem prudkého oteplení spojeného s dešťovými srážkami. Výskyt stupňů povodňové aktivity (dále jen „SPA“) je nejmarkantnější v povodí Moravy, Vltavy a Labe, kde průtoky nadále narůstají. Vývoj dosažených SPA byl následující:

včerejší noc                  dnešní stav

III. SPA                       77                    62

 II. SPA                       44                    33

 II.  Meteorologická a hydrologická prognóza

Prognóza pro VT Vltava:

Předpokládané srážky v průběhu noci v horských oblastech jihozápadních Čech by mohly dosáhnout 10-25 mm do zítřejšího rána. Při tomto vývoji lze očekávat opětovné vzestupy hlavně horských toků této oblasti. Z hlediska vodních děl pro VD Lipno je dostatečný prostor pro transformaci těchto průtoků. Prognoza přítoku VD Orlík by pak předpokládala po dočasném poklesu opětovný vzrůst na hodnotu 110-1200 m3/s. Ke vzrůstu průtoků by došlo i na Berounce. Průtok Sázavou předpokládáme setrvalý. VD Orlík aktuálně zachycuje z průtoku asi 300-350 m3/s. Při této rychlosti plnění by volný prostor vydržel cca 3 dny. Při srážkách v dolní hranici předpokládaného intervalu lze předpokládat, že se v Praze udrží průtok 1500 m3/s (hranice III. SPA), v případě srážek na horní hranici intervalu bude nutno zvýšit odpouštění z VD Orlík a průtok v Praze se může pohybovat do 2000 m3/s.

Prognóza pro VT Labe pod ústím VT Vltava:

Situace na dolním úseku Labe pod ústím Vltavy bude záviset na vývoji na Vltavě a postižení horního Labe srážkami v průběhu pátku.

Prognóza pro VT Dyje:

Toky v povodí horní Dyje aktuálně klesají. Předpokládané srážky se pohybují v rozmezí 5-10 mm do zítřejšího večera. V reakci na srážky lze očekávat pozastavení poklesů či opětovné mírné vzestupy, při nichž by však neměla být překročena současná maxima.

Možnost vzestupů hladin vodních toků bude upřesňována v průběhu noci a zítřejšího dne podle skutečného rozložení srážkových úhrnů.

Během včerejšího dne a v průběhu noci došlo k vyvrcholení odtokové reakce na srážky z minulých dnů, většina toků kulminovala nebo má setrvalý stav. V současné chvíli na většině toků dochází k mírným poklesům, nebo jsou zaznamenávány setrvalé stavy nebo poklesy. Ke vzestupům dochází stále na dolní Sázavě, na Lužnici, na většině toku  Labe. Stoupá také tok Moravy a Dyje pod VD Vranov.  

Nadále předpokládáme mírné poklesy nebo setrvalé stavy na menších tocích, kde již došlo ke kulminacím. Rychlost nárůstu výšky hladin toků se bude zpomalovat a v průběhu dnešního dne lze očekávat přechod k setrvalému stavu. V reakci na očekávané srážky zřejmě dojde během noci a zítřka k opětovnému mírnému vzestupu hladin toků, který však již nedosáhne aktuálních hodnot ze včerejšího dne a noci. Situace se nadále bude komplikovat na Dyji pod VD Vranov, kde je zvyšován odtok z VD Vranov a nadále bude vážná situace na Lužnici.

 III. Meteorologická situace

Přes Německo dále k východu postupuje frontální systém, který začíná ovlivňovat počasí u nás. Frontální vlna, která se na tomto systému vytvoří ovlivní počasí nad naším územím během noci na pátek a  v pátek. O víkendu počasí u nás ovlivní rozšiřující se nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu od jihu.

Počasí dnes odpoledne:

Převážně polojasno s ojedinělými přeháňkami. Během dne od západu přibývání oblačnosti až na zataženo, odpoledne v Čechách na většině území občas déšť, jinde srážky jen místy. Nejvyšší teploty 11 až 15 st., v 1000 m na  horách kolem 5 st.C.

Počasí v noci na pátek: 

Převážně zataženo s deštěm, na návětrných stranách českých hor srážky i trvalejšího charakteru. Nejnižší noční teploty 9 až  5 st.C.

Počasí v pátek:

Zataženo až oblačno, občas déšť nebo přeháňky. Nejvyšší denní teploty 11  až 15 st.C. Čerstvý západní vítr 5 až 9 m/s, v nárazech a na horách místy 15 až 20 m/s.

O víkendu očekáváme oblačno, přechodně až  polojasno, místy zejména na horách s přeháňkami. Noční teploty 7 až 2 st.C, denní teploty 12 až 17 st.C.

Odhadované srážkové úhrny do pátku do 06h.: 

v Čechách  5 až 10 mm/24h., na horách 15 až 30 mm/24h.,

na Moravě a ve Slezsku 2 až 8 mm.

V pátek očekáváme srážky 2 až 8 mm/24h., na horách až 15 mm/24h.

V sobotu  0 až 5 mm/24h. a v neděli  0 až 6 mm/24h.

 IV. Informace o povodňových stavech

Povodí Vltavy:

Dosažené SPA                              III. SPA     19 SPA                                         

II. SPA 17 SPA

Téměř celý tok Lužnice, Sázava a Nežárka je ve III. SPA, Vltava a Blanice je ve II. SPA 

Aktuální stav na vybraných hlavních nádržích

(30.3.2006 - 12.00 hod)

Volný prostor v nádržích:             Lipno I             127,7 mil. m3

                                                Orlík                129,7 mil. m3

                                                Švihov                26,2 mil. m3

Manipulace na Vltavské kaskádě:             Vltava VD Vrané                    1100 m3/s

                                                            Berounka                                   278 m3/s

                                                            Vltava Malá Chuchle               1470 m3/s

Do zítřka do rána bude stav na Vltavě v Praze udržován kolem hranice III. SPA, což je 1500 m3/s, vývoj závisí na množství srážek během dnešní noci a zítřka. Na vltavské kaskádě je ještě využitelný volný prostor který je využíván k manipulacím.

Vážné potíže jsou na toku Lužnice zejména v okrese Jindřichův Hradec a Tábor, kde dnes večer bude vyhlášen krajskou povodňovou komisí stav nebezpečí.       

Na tocích Vltavy se již projevuje stav kolem  kulminace s poklesy nebo rozkolísanými stavy hladin.  Všechna vodní díla ve správě  Povodí Vltavy jsou v bezpečném a provozuschopném stavu.

Povodí Ohře:

Dosažené SPA:                                     III. SPA     bez SPA

                                                            II. SPA            4

                                                            I. SPA                         21

V povodí nejsou vážné problémy. Na většině toků ve správě Povodí Ohře s.p. je tendence průtoků setrvalá nebo mírně klesající, pouze na Ploučnici a Bílině je zaznamenávám mírný vzestup. Podle současné předpovědi srážek a s přihlédnutím ke značné zásobě vody ve sněhu, předpokládáme v průběhu dneška a zejména zítra opětné zvyšování průtoků, zejména v Karlovarském kraji a na horských tocích na celém území. Tento vývoj bude pokračovat až do konce týdne s předpokládaným dosažením  3 SPA na tocích.

Povodí Labe:

Dosažené SPA                         III. SPA                 20

                       

                                                            II. SPA                         5

V současné době se poklesy hladin toků zastavily a vlivem srážek začaly opět některé toky mírně stoupat. Téměř celé Labe je ve III. SPA, dále Cidlina, Doubrava, Loučná.   Dne 28.3. byl zastaven plavební provoz na všech úsecích Labe. Kulminace Labe v Ústí nad Labem se očekává 2.4. ráno v úrovni 9 m a průtoku cca 2700 m3/s.  Předpokládané kulminace budou průběžně upřesňovány v návaznosti na vývoj meteorologické situace.

Problémy se mohou objevit u chemických závodů v povodí Labe, které odstavují výrobu

a přecházejí na povodňový režim podle povodňových plánů.

Povodí Moravy:

                                                3 SPA              22       

 

                                                2 SPA              11       

Celý tok Moravy celý tok Dyje mimo úseku pod Novými Mlýny je ve III. SPA, dále jsou III. SPA na Jihlavě a Svratce.    

V Povodí Moravy se stav na tocích  oproti stavu z dnešní noci zklidnil, icméně tok stíle mírně stoupá. Na všech tocích se projevuje pokles, dotékat bude vlna na Dyji z VD Vranov. VD Vranov je již v neovládaném režimu, přítok je k 360 m/s a odtok přes 301 m3/s. Na VD Nové Mlýny se situace oproti dnešní noci zlepšila, přítok je cca 650 m3/s odtok je  cca 430 m3/s,  lze však očekávat ještě další významný vzestup na přítoku z povodňové vlny Dyje z Vranova. Podle současného vývoje  situace však lze předpokládat, že i po dotoku povodňové vlny z Dyje bude možno situaci na VD Nové Mlýny zvládnout s předpokladem dalšího navýšení odtoku po propočtený „neškodný průtok“ na odtoku. VD (cca 770 m3/s) s využitím odlehčení před Břeclaví cca 300 m3/s. VD je dimenzováno na stoletou vodu. Aktuální vývoj situace bude záviset na intenzitě srážek.  Velmi vážná situace je stále na toku mezi  Znojmem a VD Nové Mlýny, je ohrožena řada obcí. Na Moravě je situace vážná zejména v Uherském Hradišti, bude záležet za stavu ochranných hrází na toku Moravy a vývoji  srážkové činnosti.

Jihomoravský kraj vyhlásil stav nebezpečí pro celý kraj a Zlínský kraj pro okres Uherské Hradiště.

Povodí Odry 

stav ke 14:00 hod      3 SPA             1                                          

                                    2 SPA              6         

Na tocích v povodí Odry se již projevuje pokles.

 Závěr k informaci o povodňových stavech

V průběhu včerejšího odpoledne a dnešní noci hladiny většiny toků  kulminovaly, na středních a dolních úsecích budou ještě dotoky s 3. SPA a 2. SPA pokračovat se setrvalými nebo rozkolísanými stavy.

Další vývoj stavu na tocích  bude záviset  na intenzitě a aktuálním  vývoji srážkové činnosti.

Vývoj SPA :

včerejší noc                  dnešní stav

3 SPA                         77                    62

2 SPA                         44                    43

Velmi vážná je situace v povodí Moravy a zejména v povodí Dyje, kde je řada míst ohrožena a toky Moravy a Dyje  jsou ve  3. SPA. Pro Jihomoravský kraj je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území kraje, pro Zlínský kraj je vyhlášen stav nebezpečí pro oblast Uherského Hradiště.

Obdobné situace je po toku  Lužnice, kde bude vyhlášen stav nebezpečí pro Jindřichův Hradec a Tábor, v některých místech na Vysočině a ve Slezsku

VD Vranov je již v neovladatelném režimu, voda zde jde ode dnešní noci přes přepady,  s kulminací přítoku v úrovni cca 500leté vody.  Vážná avšak zvladatelná je situace na VD Nové Mlýny

Na řadě míst proběhly evakuace a zásahy IZS menšího rozsahu, evakuována byla v noci část Znojma, zaplavena byla obec Bílovice nad Svitavou, byla evakuována nemocnice v Uherském Hradišti, zásah byl nutný v Židlochovicích, Ústí-Střekově, Praze-Zbraslavi a řadě dalších míst.

V. Aktivity Povodňové služby MŽP

První upozornění odboru ochrany vod MŽP o nepříznivé hydrologické situaci, které bylo zpracováno podle Aktuální meteorologické a hydrologické zprávy ČHMÚ, bylo předáno Úřadu vlády ČR dne 24. 3. 2006. Povodňová služba byla v pohotovosti na telefonu od pátku 25. března 2006 a stálá  povodňová služba byla zřízena od úterý 28. března 2006. Vzhledem k  této povodňové situaci zasedala Ústřední povodňová komise (ÚPK) dne 29. března 2006. Usnesením ÚPK bylo uloženo tajemníkovi ÚPK průběžně informovat členy ÚPK o aktuální situaci a prognózách dalšího vývoje a to ve spolupráci s centrálním předpovědním pracovištěm ČHMÚ, povodňovými komisemi krajů a vodohospodářskými dispečinky s. p. Povodí.

Na základě podkladů ČHMÚ, informací povodňových komisí a vodohospodářských dispečinků jsou v pravidelném časovém režimu zpracovávány Povodňovou službou MŽP informace pro ÚPK a  Úřad vlády ČR.  Z vodohospodářskými dispečinky jsou pravidelně konzultovány aktuální údaje o dosažených SPA ve sledovaných měrných profilech, manipulace na významných nádržích. Podle informací povodňových komisí krajů jsou sledovány zejména mimořádné povodňové situace, aktuálně na Dyji, středním a dolním toku Moravy  a na dolním toku Labe.

Povodňová služba MŽP předala OPIS MV – generálnímu ředitelství HZS ČR informaci o reálném předpokladu přechodu jednání povodňových komisí krajů Ústeckého, Jihomoravského, Zlínského, Moravskoslezského a Vysočiny do režimu krizových štábů. Podle situační zprávy OPIS MV ze dne 29. 3. 2006 je počet událostí, ke kterým vyjíždějí jednotky požární ochrany, extrémně vyšší než dlouhodobý průměr, v celkovém počtu evidovaných událostí jde o 186 živelních pohrom, 22 úniků látek a 661 technických zásahů.

. Dne 29. března 2006  od 23.00 hod byl podle § 3 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), vyhlášen stav nebezpečí pro část Zlínského kraje, oblast Uherského Hradiště. Dne 30. března 2006 v dopoledních hodinách byl rozhodnutím hejtmana Jihomoravského kraje 1/2006 vyhlášen stav nebezpečí v Jihomoravském kraji.

Ve čtvrtek 30. března 2006 byla vydána Výstraha hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ na jevy „Extrémní povodně“, „Povodně (extrémní stupeň nebezpečí)“ a „Rozvodnění toků (vysoký stupeň nebezpečí)“  platná ve dnech 30. března 2006 od 12.00 hod do neděle 2. dubna 2006 do 12.00 hod.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí