zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Informace z oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

06.04.2006
Obecné
Informace z oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Tyto i starší zprávy najdete také na internetové stránce oddělení EVVO agentury CENIA
Aktuální informace

 • Databáze konzultujících nevládních organizací pro státní správu  
  Na webových stránkách Úřadu vlády ČR byla zveřejněna Databáze konzultujících organizací DataKO, která je seznamem nevládních organizací působících v nejrůznějších oblastech a kontaktů na jejich zástupce. Databáze má být průběžně doplňována a aktualizována. Do databáze byly zapsány nevládní organizace, které se dosud přihlásily.
 • Projekt Ekoškola  
  Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní projekt určený základním i středním školám. Jeho cílem je propojit enviromentální výchovu ve škole s konkrétními praktickými kroky, které vedou k její ekologizaci. Projekt Ekoškola probíhá v sedmatřiceti převážně evropských zemích a účastní se ho přes patnáct tisíc škol. Spojuje výchovu k trvale udržitelnému životu s ekologizací provozu školy a vede ke spolupráci žáků, učitelů, rodičů a širší veřejnosti. Do projektu je možno se zapojit kdykoliv v průběhu školního roku.
 • Komiks - Žížala Žofka  
  Občanské sdružení Ekodomov ve spolupráci s výtvarníkem Josefem Prchalem a s podporou odboru infrastruktury Magistrátu hlavního města Prahy připravilo komiksové příběhy na téma bioodpady a kompostování. Příběhy byly vytvořeny, aby zvýraznily význam koloběhu organické hmoty v přírodě a podtrhly přínosy domácího kompostování.
 • ENVIWIKI - Nástroj pro rozvíjení environmentální gramotnosti (nejen) učitelů  
  EnviWiki, nová pomůcka pro environmentální vzdělávání, využívá stále oblíbenější podobu wikipedie, která umožňuje uživatelům nejen hledat informace, ale také je přidávat či měnit. EnviWiki je určena v první řadě vysokoškolským pedagogům, kteří se zabývají problematikou životního prostředí, dále studentům, učitelům a všem ostatním zájemcům.
  Autory tohoto projektu jsou pracovníci Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze (COŽP UK) v čele s RNDr. Janou Dlouhou.
 • O nutnosti zveřejňovat podrobnější údaje o využívání prostředků ESF ČR  
  V rámci projektu zaměřeného na efektivnost využívání prostředků ze strukturálních fondů TIC opakovaně upozorňuje na skutečnost, že v České republice není zveřejňován dostatek informací o projektech podporovaných ze strukturálních fondů (SF). Analýza "Možnosti přístupu k informacím o projektech ze strukturálních fondů EU" obsahuje kromě právního rozboru situace v České republice také konkrétní doporučení.
 • Calla nabízí zaslání plakátu s energetickou tematikou  
  Sdružení Calla nabízí bezplatné zaslání barevného plakátu A2 pro účely environmentální výuky či osvěty s názvem "Energetika - přišel čas ji změnit". Pokud budete mít o plakát zájem, pište na adresu hana.gabrielova@calla.cz - uveďte počet a poštovní adresu.
 • Zpravodaj platformy ekologických NNOs  
  Zelený kruh vydal další číslo zpravodaje platformy ekologických nevládních organizací. Zpravodaj oborové platformy je měsíční elektronické periodikum shrnující události v platformě ekologických organizací, v české a evropské ekologické legislativě a upozorňující na důležité akce a publikace související s životním prostředím.
 • Lidové památky Českého Švýcarska  
  Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko vydala novou populárně-naučnou obrazovou publikaci "Lidové památky Českého Švýcarska", která představuje unikátní kulturní dědictví regionu České Švýcarsko - lidovou architekturu a památky, především podstávkové domy, hospodářské i technické stavby a drobné sakrální památky.
 • Nová podoba portálu www.energetika.cz s novými rubrikami  
  EkoWATT Centrum pro obnovitelné zdroje energie přichází s novou podobou portálu Energetika www.energetika.cz , který si klade za cíl zprostředkovávat informace o energetice v přehledné a snadno dosažitelné podobě, jak laické tak odborné veřejnosti.
 • Earth Day Network  
  Informace o připravovaných aktivitách na Den Země mohou organizace z celého světa poslat na ofciální stránky Dne Země, kde se lze zaregistrovat a doplnit tak databázi akcí k tomuto významnému mezinárodnímu dni na portále www.earthday.net.
 • Nové Spotřebitelské informační centrum  
  Sdružení obrany spotřebitelů ČR otevřelo 1. března 2006 novou poradnu pro spotřebitele v Královéhradeckém kraji, v Týništi nad Orlicí. Otevřením nového Spotřebitelského informačního centra SOS nyní zajišťuje poradenskou činnost v osobních poradnách ve všech krajích České republiky.
  Aktuální seznam poraden pro spotřebitele
  Spotřebitelská poradna Online
 • Agro-environmentální programy - síť informačních center  
  V Jihomoravském kraji a kraji Vysočina vznikne v dalších dvou letech síť informačních center zaměřených na vzdělávání a osvětu v oblasti agroenvironmentálně orientovaných programů Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.
  Detaily projektuAktuální granty a výběrová řízení

 • Nový ročník Národní sítě SEV 2006  
  SSEV Pavučina a ČSOP vyhlásili výběrové řízení pro subdodavatele veřejné zakázky MŽP: Plnění vybraných úkolů Akčního plánu Státního programu EVVO nestátními neziskovými subjekty v letech 2005 - 2007.
  Termín doručení přihlášek je 10. 4. 2006 do 12:00.
 • Škola pro udržitelný život 2006  
  Posláním programu je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí. Program je realizován prostřednictvím škol fungujících jako iniciační centrum a prostřednictvím praktických malých místních projektů. Do programu se mohou přihlásit všechny školy v Královéhradeckém kraji, Pardubickém kraji a ve východní části Středočeského kraje, konkrétně v okrese Nymburk, Kolín a Kutná Hora.
  Uzávěrka podání žádosti o grant: 18. duben 2006.
 • Program Sokrates - Společenství v oblasti vzdělávání  
  Na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí druhá fáze akčního programu Společenství v oblasti vzdělávání "Socrates", vyzývá Komise k předkládání návrhů k provedení "Obecných činností zaměřených na sledování a rozbor" a "Inovačních iniciativ odpovídajících nově vznikajícím potřebám" ve formě opatření ke zlepšení a usnadnění výměny informací a zkušeností a k vývoji inovací v oblasti vzdělávání v zemích, které se účastní programu Socrates.
  Žádosti o financování musejí být poslány Komisi nejpozději do 18. dubna 2006.
 • Grantový program Greenways 2006  
  Nadace Partnerství otevírá již čtvrtým rokem grantové kolo programu Greenways. Hlavním cílem grantového programu je podporovat dlouhodobý rozvoj a péči o víceúčelové trasy a stezky, spojené s projekty Greenways v ČR.
  Grantové kolo bylo vyhlášeno dne 20. března 2006, žádosti je možné podávat do 24. dubna 2006.
 • Rozvoj EVVO ve Zlínském kraji  
  Krajský úřad Zlínského kraje vyhlásil výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory EVVO k projektům EVVO. Vyhlášení Podprogramu pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji cíleně navazuje na podporu poskytovanou v letech 2002 až 2005 z rozpočtu Zlínského kraje a naplňuje tak Koncepci EVVO ve Zlínském kraji a Akční plán EVVO ve Zlínském kraji na léta 2005 - 2006.
  Konečný termín pro přijímání žádostí je dne 2. května 2006 ve 12:00 hodin.


Aktuální akce, konference a semináře

 • Jak napsat žádost o grant do programu Transition Facility 2004  
  Semináře jsou určeny všem způsobilým žadatelům, kteří chtějí využít možnosti získat finanční podporu z prostředků EU - programu Transition Facility na projekty v oblasti antikorupce, antidiskriminace, ochrany přírody a ochrany spotřebitelů. Semináře jsou zdarma a je třeba se ně přihlásit.
  Nejbližší termíny: 4.dubna - Brno, 7.dubna - Praha.
 • Bezpečná komunita Kroměříž - Bezpečná škola  
  Setkání odborné veřejnosti k tématu prevence úrazů ve školách a školských zařízeních, konané pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše a starosty Kroměříže Petra Dvořáčka.
  Konference se uskuteční dne 4. dubna 2006 od 9:30 hod v aule Střední zdravotnické školy v Kroměříži.
 • Co můžeme ve školství očekávat po volbách?  
  Občanské sdružení SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání) srdečně zve všechny zájemce na IV. otevřenou konferenci SKAV, která se uskuteční dne 6. dubna 2006 od 10.00 hod. v prostorách Konferenčního centra Paláce Charitas, Karlovo nám. 5, Praha 2, na téma: "Co můžeme ve školství očekávat po volbách".
 • EkoBiograf v kině Art  
  Hnutí DUHA a Nadace Veronica pořádají ve dnech 18. až 21. dubna 2006 v brněnském kině Art unikátní přehlídku dokumentů o aktuálních ekologických tématech EkoBiograf aneb ekofilmy na talíři.
 • Týden udržitelného rozvoje 2006  
  Na několika místech v Praze proběhne ve dnech 29. května - 2. června 2006 týden udržitelného rozvoje 2006. Bude se jednat již o třetí ročník a letošním tématem bude "Udržitelná výroba a spotřeba". Organizátorem akce je Ministerstvo životního prostředí České republiky ve spolupráci s Velvyslanectvím Francie, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Švýcarska a dalších institucí.
 • Senioři a ekologie? Proč ne...  
  Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory pořádá blok šesti ekologických seminářů pro aktivní seniory s názvem "Senioři a ekologie? Proč ne…". Semináře budou vedeny netradiční formou předpokládající ochotu zapojit se do diskuse, spolupracovat, tvořit, atd. Jedná se o pilotní projekt vzdělávání seniorů v oblasti ekologické výchovy.
  Tisková zpráva z 28. března 2006.
 • Ekologicky šetrný provoz úřadu  
  Společnost pro komunitní práci Vsetín společně s Národní sítí zdravých měst (NSZM) pořádají odbornou sekci NSZM ČR na téma Ekologicky šetrný provoz úřadu. Cílem akce je prezentovat příklady dobré praxe, ukázkové postupy a zkušenosti v této oblasti.
  Termín a místo konání: 19. dubna 2006, 9:30 - 15:00, MěÚ Vsetín.
 • Den Země - SEV SEVER  
  Středisko Ekologické Výchovy a Etiky Rýchory (SEVER) pořádá na území Královehradeckého kraje oslavy Dne Země s bohatým programem v Hradci Královém a také filmový festival v Trutnově v termínu 19. - 20. dubna. Hlavní událostí oslav Dne Země bude vyhlášení vítězů ankety "Nejsympatičtější strom" města Hradce Králové a soutěže "Nejkrásnější strom" s doprovodným programem (hudba a divadlo).
 • Den Země - Toulcův dvůr  
  Centrum ekologické výchovy hl.m. Prahy Toulcův dvůr pořádá již tradičně oslavy Dne Země. Stejně jako loni na vás čekají dílničky, aktivity a hry s "eko" tématikou, hudební minifestival a veletrh neziskových organizací a firem z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí. Na něm se bude mimo jiné slavnostně otevírat nová cyklostezka údolím Botiče, budete mít možnost pozorovat slunce astronomickými dalekohledy, shlédnout výstavu kresleného humoru "Ekofór" a mnoho jiných zajímavostí.
  Termín: 22. dubna 2006.
 • Den Země - Sdružení Tereza  
  Sdružení Tereza připravilo ve spolupráci s odborem ŽP MÚ Prahy 13 a s dalšími neziskovými organizacemi festival u příležitosti Dne Země. Hlavním tématem letošních oslav je "Domácí ekologie aneb co všechno mohu ve svém životě udělat pro zlepšení stavu životního prostředí". Na své si přijdou jak děti, tak všichni ostatní, kterým není lhostejné kde a jak žijí.
  Termín: sobota 22. dubna 2006 od 10:00 v centrálním parku na Praze 13.
 • Den Země - Mikulov na Moravě  
  Oslava Dne Země která se bude odehrávat na náměstí v Mikulově. Těšit se můžete na řemeslný a pamlskový ekotrh, na hry dědečků a babiček, na čajovnu, na jízdy na poníkovi, rozličné kulturní představení a nebude chybět ani překvapení. Na neděli pak pro účastníky připravili organizátoři cyklovýlet na Soutok.
  Termín: sobota 22. dubna 2006, náměstí v Mikulově a neděle 23. dubna 2006.
 • Den Země - Chaloupky  
  Tradiční kratochvílná neděle pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost. Pro návštěvníky bude připraven naučně-zábavný program, kdy formou hry a činností se blíže seznámí s přírodou, rostlinami i zvířaty. Upozorní se na globální problémy ohrožující Zemi, poskytnou se rady jak každý může pomoci. Součástí budou i řemesla a tradice.
  Termín: neděle 23. dubna 2006.
 • Úspory energie na školách - závěrečná konference k projektu  
  Závěrečná konference k projektu Úspory energie na školách, které se zúčastní zástupci šesti pražských škol se uskuteční v pondělí 24. dubna 2006 se v sídle Pražské energetiky, a. s. V rámci projektu žáci druhého stupně zpracovávali jednoduché energetické audity pro školní budovy a vymýšleli různá opatření, jak šetřit energií.
 • Veletrh neziskových organizací  
  Studentské Forum pořádá již sedmý ročník Veletrhu neziskových organizací (NGO Market 2006), který se bude konat 25. dubna 2006 v Praze, v prostorách Muzea hlavního města Prahy. Na veletrhu se formou propagačních stánků a individuálních digitálních prezentací budou prezentovat různé neziskové organizace působící v mnoha oblastech budování občanské společnosti.
 • První velká jarní cyklojízda  
  Ve čtvrtek 20. dubna 2006 se uskuteční další z pravidelných cyklojízd, které se konají každý třetí čtvrtek v měsíci. Sraz je vždy v 17:45 na náměstí Jiřího z Poděbrad před kostelem. Všichni jsou zváni! Jízdy chtějí ukázat jízdní kolo jako vhodný dopravní prostředek do města, upozornit na práva a bezpečnost cyklistů a zároveň na špatnou situaci pro cyklistiku v Praze. Účastníci cyklojízd se díky většímu počtu cyklistů mohou alespoň na několik hodin stát respektovanými účastníky silničního provozu.
 • Specializační studium pro školní koordinátory EVVO - SEVER  
  Specializační studium pro školní koordinátory EVVO - CEV PÁLAVA  
  SSEV Pavučina připravilo ve spolupráci s členskými středisky v rámci projektu Vzdělávání školních koordinátorů EVVO pět běhů specializačního studia pro školní koordinátory EVVO. Specializační studium pro školní koordinátory EVVO je určeno koordinátorům EVVO úplných základních a středních škol mimo území hl. m. Prahy. Uskuteční se formou pěti paralelních Specializačních kurzů v období od 1. července 2006 do 31. září 2007 na pěti různých střediscích ekologické výchovy.
  Přihlášky musí být řádně vyplněny a doručeny na adresu pořadatele do 20. dubna 2006, 12:00.
 • Co je doma, to se počítá!  
  Další pražský seminář se uskuteční ve středu 26. dubna od 13:00 v budově agentury CENIA (Kodaňská 10, Praha 10). Zájemci se mohou hlásit na e-mailové adrese: adela.princova@cenia.cz, nebo na telefonu 267 225 289.


Aktuální soutěže
 • Na počítači o počítač  
  České Švýcarsko o. p. s. a Správa Národního parku vyhlašují 3. ročník soutěže pro dětské týmy. Letošní téma je: "Praktická ochrana přírody aneb Jak chráníme přírodu u nás". Úkolem je poutavou formou zpracovat v programu Power Point prezentaci, která představí, jak se škola zapojuje do konkrétní praktické ochrany přírody. Soutěž je určena týmům žáků ze základních škol, případně zájmovým útvarům při DDM apod., a to v Ústeckém a Libereckém kraji.
  Uzávěrka soutěže je 30. září 2006.
 • Cena Josefa Vavrouška - nominace  
  Nadace Partnerství a Nadace Charty 77 zahajují přijímání nominací na Cenu Josefa Vavrouška. Cena se uděluje za aktivní prosazování trvale udržitelného rozvoje a aktivity směřující k řešení vzájemně spjatých ekologických, sociálních, ekonomických problémů. Cílem ceny je zviditelnit a ocenit konkrétní aktivity ve prospěch životního prostředí a udržitelného rozvoje, které mohou být příkladem pro další jednotlivce.
  Kandidáta na Cenu Josefa Vavrouška může navrhnout kdokoliv (občan, organizace apod.) především z České a Slovenské republiky do 20. dubna 2006. Vyhlášení výsledku proběhne 26.6. v Praze.
 • Čistá energie pro modrou planetu  
  Sdružení Calla s podporou Heinrich Böll Stiftung vyhlásilo dne 7. března 2006 výtvarnou soutěž pro děti z jihočeských základních škol. Jejím cílem je umožnit dětem nakreslit svou vlastní představu o různých způsobech výroby elektrické energie.
  Práce je možné zasílat nejpozději do 28. 4. 2006.
 • Když schází voda  
  MŽP vyhlásilo spolu se správou NP České švýcarsko při příležitosti Světového dne vody (22. března) výtvarnou, fotografickou a literární soutěž pro děti a mládež na téma "Když schází voda". Jejím hlavním tématem je Mezinárodní rok boje proti suchu a rozšiřování pouští, který na letošní rok vyhlásila OSN. Soutěž potrvá 2 měsíce a uzávěrka bude 22. května 2006 na Mezinárodní den biologické diverzity.
 • Strom České republiky roku 2006  
  Nadace partnerství vyhlásila další ročník ankety Strom roku. Počínaje prvním jarním dnem letošního roku mohou lidé již popáté nominovat své kandidáty do celostátní ankety pořádané programem Strom života. Soutěž o nejsympatičtější strom České republiky má upozornit na význam stromů pro životní prostředí i naše nejbližší okolí.
  Uzávěrka pro příjem návrhů bude 31. května 2006.
 • Zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR  
  Nadace Partnerství vyhlašuje ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, Svazem měst a obcí a měsíčníkem Moderní obec pátý ročník soutěže "Zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR". Cílem soutěže je zviditelnit kvalitní dopravní řešení realizovaná v České republice a inspirovat k jejich následování. Města a obce mohou přihlašovat své projekty do konce května 2006.
 • Soutěže a hry o bioodpadu  
  Občanské sdružení Ekodomov vytvořilo v rámci kampaně "Bioodpad - živá hmota pro nový život" soutěže, kvízy a počítačovou hru na téma bioodpad. Ekodomov se snaží ve městech a obcích podporovat osvětovou činnost vedoucí k oddělenému sběru odpadu a podpoře domácího kompostování. Cílem projektu podpořeného ze státního fondu životního prostředí ČR je zprostředkovat více informací o motivovat občany k podpoře kompostování a separaci bioodpadů.

  Miss kompost - Vyfotografujte svůj kompost, zjistěte jeho míry (výšku, šířku, délku) a jeho "jídelníček". Dále napište krátký příběh o Vašem kompostu. Uzávěrka: 31. května 2006.
  Výtvarné dílo o kompostu - Nakreslete či namalujte obrázek nebo vytvořte koláž, objekt či jiné výtvarné dílo o kompostu. Uzávěrka: 31. května 2006.
  Znáš bioodpad? - Otestujte své znalosti o bioodpadu v zábavném interaktivním kvízu.
  Žofka to ví a co ty? - Žížala Žofka vám ráda objasní jednotlivé kroky při výrobě kompostu a základní principy koloběhu organické hmoty v přírodě. Vyzkoušejte si tento naučný kvíz.
  Odpady útočí - Naučte se třídit; naučte se ubránit odpadu v nové počítačové hře ODPADY ÚTOČÍ!

 

Ing. Petr Holý
Oddělení EVVO
Úsek hodnocení a publikace
Česká informační agentura životního prostředí - CENIA
Kodaňská 10, 100 10 Praha 10
tel: 267 225 284
e-mail: petr.holy@cenia.cz
www.ceu.cz
http://www.cenia.cz/evvo

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí