zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Lokální vytápění obytných izolovaných prostor

07.04.2006
Energie
Lokální vytápění obytných izolovaných prostor
Dynamický rozvoj výstavby nízkoenergetických domů ve vyspělých evropských zemích, jehož jsme v poslední době svědky, se začíná projevovat i u nás
Tak jak se zvyšují ceny energií a mění se evropské předpisy směřující k energetickým úsporám, lze očekávat, že se v naší zemi tento trend v následujících letech projeví výrazněji.

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Od 6. ledna 2006 je Česká republika společně s ostatními zeměmi Evropského společenství povinna zabezpečit implementaci směrnice č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov, která vychází ze směrnice Rady číslo 89/106/EHS o sbližování předpisů o stavebních výrobcích, do svého právního řádu. Tato směrnice stanoví nutná opatření k zabezpečení co nejnižší spotřeby tepla a energie na provozování budov, a to v návaznosti na místní klimatické podmínky při respektování ostatních základních požadavků na budovy.

Konkrétní hodnoty pro hospodárnou spotřebu energie jsou pak stanoveny vyhláškou č. 291/2001 Sb., o měrné spotřebě tepla na vytápění, a vyhláškou č. 231/2001 Sb., o podrobnostech energetického auditu, z hlediska technických předpisů se jedná zejména o ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov.

Certifikát energetické náročnosti budovy je dokument uznaný státem, udávající energetickou náročnost budovy vypočtenou podle jednotné metody. Certifikát nesmí být starší deseti let a stane se důležitou, ne-li povinnou součástí dokumentace k budově, při jejím prodeji či pronájmu. Hlavním hodnotícím kritériem je měrná roční spotřeba tepla na vytápění stanovená vyhláškou č. 291/2001 Sb. Nízkoenergetické domy se stanou v budoucnou zřejmě jedním z výrazně preferovaných typů staveb.

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

Pozemek by měl nabízet využitelnost klimatických a přírodních podmínek. Důležité je tedy jeho umístění v krajině, poloha, sklon, možnost využití charakteristiky světových stran, sluneční energie, zastínění, proudění vzduchu apod.

Architektonická forma by měla být jednoduchá, kompaktní, objekt by měl mít maximum obestavěného prostoru s minimální plochou obvodového zdiva, účelně využívat pomocné nevytápěné konstrukce, mít obytné prosklené plochy orientovány na jih, pasivně využívat sluneční energii, na druhé straně by měl mít možnost letního přistínění, objekt by měl být uzavřen k severu, umístění prostor by mělo být adekvátní jejich funkci.

Konstrukčními prvky by měla být zajistěna dostatečná tepelná izolace pláště (hodnota U < 0,15 W/m2K), podlah, stropů (lambda < 1,7), těsnost objektu (Blower door test).

Pro vnitřní stěny je vhodné použít materiály umožňující akumulaci tepla. Okna a dveře musí být kvalitní, těsná, zasklení tepelně izolační (součinitel prostupu tepla U < 1,1 W/m2K).

U nízkoenergetických domů je nezbytné, díky jejich těsnosti, zavést systém větrání, kterým zabezpečíme nezbytné množství čerstvého vzduchu pro vytvoření zdravého prostředí.

Jako velmi výhodné se rovněž ukazuje kombinované řešení základního zdroje pro vytápění s bytovým topidlem. Pokud je tento zdroj umístěn v obytném vytápěném prostoru, který je vůči okolí těsně odizolován, musí být tento vytápěcí systém vůči tomuto prostoru tlakově těsný.

To je nezbytná podmínka pro funkčnost celého systému. Utěsněný prostor nezajišťuje pro otevřený spotřebič (ten, který nasává vzduch pro spalování z místnosti, kde je nainstalován) dostatečný přívod vzduchu ani potřebné tlakové podmínky pro zajištění odtahu spalin od spotřebiče. Proto je v tomto případě nutné zvolit uzavřenou vytápěcí soustavu (spojení uzavřeného spotřebiče paliv s uzavřeným spalinovým systémem), který jak na straně přívodu vzduchu, tak na straně odvodu spalin zajistí jeho těsné propojení s venkovním prostředím.

Z řady možností se zaměříme na individuální vytápění obytných izolovaných prostor při použití uzavřených vytápěcích soustav.

UZAVŘENÉ VYTÁPĚCÍ SOUSTAVY

Uzavřených spotřebičů paliv na plynná i na tuhá paliva s nezávislým (externím) přívodem vzduchu pro spalování je na trhu více druhů. U plynových spotřebičů to jsou známé "turbo" kotle. U kamen na dřevo jsou tyto spotřebiče označovány jako NPSV (EPV).

Uzavřené komínové systémy (LAS) zajišťují jak odvod spalin, tak přívod vzduchu ke spotřebiči z venkovního prostředí. Pro plynové spotřebiče jsou takové systémy používány již delší dobu, pro tuhá paliva se však tento systém objevil až koncem loňského roku.

Jedná se o průlomový produkt v oblasti komínových systémů s označením Schiedel ABSOLUT, který umožňuje vytápění nízkoenergetických domů lokálními bytovými spotřebiči spalujícími obnovitelné zdroje paliv.

Tento univerzální podtlakový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici a tenkostěnnou keramickou vložkou je však vhodný nejen pro odvádění spalin od spotřebičů na tuhá paliva, ale také na paliva plynná a kapalná.

Zároveň je určen i pro podtlakový odvod spalin od nízkoteplotních a kondenzačních spotřebičů, u průměr 12 a 14 cm také od spotřebičů nezávislých na přívodu vzduchu z místnosti (turbokotlů).

Profilovaná tenkostěnná keramická vložka je odolná vůči teplotním změnám, bezpečně odolává vlhkosti, kyselinám a korozi. Je proto mimořádně vhodná i pro kondenzační techniku.

Zcela nová komínová tvárnice s integrovanou tepelnou izolací z pěnového betonu, použitelná pro čtyři různé průměry vložky, zjednodušuje projektovou přípravu, logistiku i montáž.

S jediným vnějším rozměrem komínové tvárnice mohou být pro každý průduch použity čtyři různé průměry profilované vložky: 12, 14, 16 nebo 18 cm. Ve dvouprůduchovém provedení s víceúčelovou šachtou umožní připojení prakticky libovolného kotle na plyn nebo LTO v kombinaci například s krbovými kamny.

Pro použití v nízkoenergetických nebo pasivních domech pak předurčuje tento systém jak dokonale tepelně izolovaná tvárnice, tak tlaková těsnost celého systému.

AUTOR: PhDr. VÁCLAV CHALOUPECKÝ
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí