zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Financování historického elektroodpadu z domácností

11.04.2006
Odpady
Financování historického elektroodpadu z domácností
Ministerstvo životního prostředí rozhodlo o způsobu, jak zajistit financování historického elektrozařízení pocházejícího z domácností pro jednotlivé skupiny.
Provozovatelé kolektivních systémů byli ve správních řízeních určeni pro zajištění financování nakládání s historickými elektrozařízeními z domácností na základě formálního a věcného obsahu podaných návrhů a podílu na trhu [3].

Při rozhodování o zápisu jednotlivých výrobců do Seznamu výrobců elektrozařízení včetně posouzení způsobu zajištění financování nakládání s historickým elektrozařízením pocházejícím z domácností MŽP postupuje podle zákona o odpadech [4] a příslušné vyhlášky .

Povinnost přispívat na financování nakládání s historickými elektrozařízeními z domácností je zákonem o odpadech stanovena výrobcům elektrozařízení, nikoliv provozovateli kolektivního systému [5]. Zákon o odpadech ani vyhláška neupravuje spolupráci provozovatelů kolektivních systémů. Ministerstvo tuto spolupráci vítá, protože umožní rychlejší vytvoření dostatečného počtu míst zpětného odběru použitých elektrozařízení z domácností, což je nezbytný předpoklad pro zajištění dostupného a bezplatného zpětného odběru použitých elektrozařízení z domácností na území celé České republiky. Tento společný postup již deklarovaly společnosti ASEKOL s.r.o., EKOLAMP s.r.o. a ELEKTROWIN a.s.

Pro zajištění povinností, které pro Českou republiku vyplývají z členství v EU a pro oblast nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady [6], je nezbytná spolupráce mnoha zainteresovaných stran. Proto vznikla pracovní skupina, která se problematikou zabývá [7]. Její další schůzka je plánována na začátek dubna 2006.

Poznámky :

[1] Ministerstvo životního prostředí jako správní orgán ve věcech posouzení návrhů na zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení podle § 37i odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů rozhodlo v souladu s § 37 h odst. 1 a § 37n odst. 3 zákona o odpadech ve spojení s § 5 odst. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, s § 13 a § 16 odst. 3 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady.

[2]Skupina 1. Velké domácí spotřebiče – zajišťuje kolektivní systém ELEKTROWIN a.s.,
   rozhodnutí nabylo právní moci dne 5. prosince 2005;
Skupina 2. Malé domácí spotřebiče – zajišťuje kolektivní systém ELEKTROWIN a.s.,
   rozhodnutí nabylo právní moci dne 5. prosince 2005;
Skupina 3. Zařízení informačních technologií a telekomunikačních elektrozařízení
     zajišťuje kolektivní systém ASEKOL s.r.o.,
     rozhodnutí nabylo právní moci dne 22. prosince 2005;
Skupina 4. Spotřebitelská zařízení - zajišťuje kolektivní systém ASEKOL s.r.o.,
   rozhodnutí nabylo právní moci dne 22. prosince 2005;
Skupina 5. Osvětlovací zařízení - zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP s.r.o. ,
   rozhodnutí nabylo právní moci dne 13. prosince 2005;
Skupina 6. Elektrické a elektronické nástroje – zajišťuje kolektivní systém
   ELEKTROWIN a.s.,
   rozhodnutí nabylo právní moci dne 5. prosince 2005;
Skupina 7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty - zajišťuje kolektivní systém
   ASEKOL s.r.o.,
   rozhodnutí nabylo právní moci dne 22. prosince 2005;
Skupina 8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků)
     zajišťuje kolektivní systém REMA 1000IK, a.s.,
     rozhodnutí bylo vydáno dne 19. ledna 2006, ale nenabylo ještě právní moci;
Skupina 9. Přístroje pro monitorování a kontrolu - zajišťuje kolektivní systém
   RETELA s.r.o.,
   rozhodnutí nabylo právní moci dne 16. ledna 2006.

[3] Formální obsah podaných návrhů
Formálně byly návrhy shledány bez vad, pokud byly správně vyplněny všechny formuláře doloženy všechny požadované dokumenty o způsobu plnění všech jednotlivých povinností stanovených výrobcům elektrozařízení v osmém dílu zákona o odpadech.
Věcný obsah
Po věcné stránce musely všechny posuzované návrhy zajišťovat finanční stabilitu systémového řešení i společnosti samotné a funkčnosti a hodnověrnosti plnění povinností systémem.
· Návrhy smluv jednotlivých provozovatelů kolektivních systémů s výrobci elektrozařízení musely zajistit všem výrobcům zapojeným v kolektivním systému stejné podmínky, možnost provádět u nich kontrolní audit, povinnost výrobců sdělovat data o množství elektrozařízení uvedených na trh, ochranu údajů předaných jednotlivými výrobci provozovateli kolektivního systému, definování a popis funkčnosti kolektivního systému.
· V oblasti financování byl posuzován systém z pohledu účetní a daňové problematiky.
· Pro zajištění financování nakládání s historickými elektrozařízeními pocházejícími z domácností byly požadovány k posouzení údaje o:
- posouzení mechanismů (záruk) na zajištění odebrání veškerého historického elektrozařízení ve skupině;
- posouzení kontroly zapojení všech výrobců do financování nakládání s historickým elektrozařízením v rámci skupiny;
- způsob stanovení příspěvků na historické elektrozařízení.
· Množství míst zpětného odběru (dostatečná četnost), případně, kdy se předpokládá jeho dosažení.
· Zajištění sítě zpracovatelů, tak aby bylo dosaženo míry využití, tedy informace o způsobu a podmínkách výběru zpracovatelů, sledování a akceptace vývoje technologií.
· Zajištění informovanosti spotřebitelů a zpracovatelů.
Podíl na trhu – jako parametr stanovený v § 37n odst. 3 zákona o odpadech a v § 5 odst. 9 vyhlášky, který určuje výši příspěvku jednotlivých výrobců elektrozařízení určených pro domácnost na zajištění sběru, zpracování, využití a odstranění historického elektrozařízení pocházejícího z domácností, byl ministerstvem vypočten z předložených údajů o množství elektrozařízení určeného pro domácnost, které v roce 2004 uvedli na trh v České republice výrobci elektrozařízení, kteří splnili svoji povinnost podat návrh na zápis v zákonném termínu tj. do 12. října 2005.

[4] Zajištění financování nakládání s historickým elektrozařízením (pocházejícím z domácností) je stanovena v § 37n odst. 3 zákona o odpadech takto : „ Bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do 13. srpna 2005, jsou k zajištění zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení pocházejícího z domácností, které bylo zpatně odebráno podle § 37k a 38, výrobci povinni vytvořit systém, do kterého v odpovídajícím rozsahu, zejména podle podílu na trhu, přispívají všechny osoby, které jsou podnikatelsky činné v okamžiku vzniku příslušných nákladů.“ Existence více kolektivních systémů pro financování nakládání s historickými elektrozařízeními z domácností v rámci jedné skupiny elektrozařízení nemá v dílu osmém zákona o odpadech žádnou legislativní oporu.

[5] Pokud provozovatel kolektivního systému jako právnická osoba, na kterou výrobci elektrozařízení přenesli svoje povinnosti v oblasti nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, nezajišťuje plnění těchto povinností v souladu s platnou legislativou, odpovědnost za plnění uvedených povinností včetně povinnosti přispívat na financování nakládání s historickými elektrozařízeními (z domácností) zůstává na výrobci elektrozařízení.

[6] stanovenými zejména směrnicemi 2002/95/ES, o omezení některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a 2002/96/ES, o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.

[7] jejími členy jsou zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, Svazu obchodu a cestovního ruchu, Svazu průmyslu a dopravy a Svazu českých a moravských výrobních družstev.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí