zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Informace povodňové služby Ministerstva životního prostředí o povodňové situaci 5.4.2006 20:00 hod

06.04.2006
Voda
Informace povodňové služby Ministerstva životního prostředí o povodňové  situaci 5.4.2006  20:00 hod

Aktuální informace, kritické situace a ohrožení

·        Ve středočeském kraji v současné době probíhají záchranné a likvidační práce povodňových škod na Benešovsku , Mělnicku , Mladoboleslavsku a Nymbursku.

·        Předpokládá se, že ve večerních hodinách bude zahájen úklid na předmostí Mariánského mostu v Ústí nad Labem , kde by měl být během zítřka (6.4.2006) obnoven provoz.

·        Kritická situace na rybníce Vajgar v Jihočeském kraji byla vyřešena.

Shrnutí  informací

Informace z krajských povodňových komisí:

Všechny krajské povodňové komise hlásí stabilizaci situace na vodou postižených místech. Pokračuje snižování hladin vodních toků. Průtoky ve vodních tocích pod vodními nádržemi, které si vytvářejí rezervy ve svých retenčních prostorech, vykazují setrvalý stav až mírně klesající tendenci. Vývoj počasí je zatím v krátkodobém výhledu příznivý.

Aktuální hydrologická situace v povodích

Ve sledovaných profilech pokračuje zvolna klesající tendence hladin, místy jsou stavy rozkolísané či setrvalé zejména pod vodními díly. Některé horské toky vykazují mírné kolísání odtoku vlivem denního chodu odtávání sněhu. 

Stavu na tocích prospělo ochlazení od včerejška s nevydatnými srážkami, od 500 m.n.m. již převážně sněhovými. Tento příznivý stav by měl trvat  do pátku.

Srovnání SPA dnes:

počet               III. SPA           II. SPA

ráno                 23                    37       

odpoledne        19                    27

k 19:00 hod     15                   29

Situace na tocích  se dále stabilizovala, nastalo zklidnění stavu na tocích s dalším poklesem dosažených III. SPA během dne.  Vzestup toků vlivem dnešních srážek se neprojevil, srážky byly cca do 5 mm a od cca 500 m.n.m. vlivem celkového ochlazení ve formě sněhu. 

III. SPA stále  platí na Labi v úseku od Brandýsa nad Labem dolů po toku, dále na dolní  Lužnici a Nežárce a na  Ohři. Na toku Moravy trvá III. SPA od Moravičan níže po toku, na  Dyji na odtoku z  VD  Nové Mlýny a na dolním toku Jihlavy.

Podniky Povodí již předpouštějí nádrže aby si uvolnily prostory k zachycení eventuálního dalšího tání a dešťů. Řízená manipulace platí stále v povodí VD Nové Mlýny, kde je odtok 430 m3/s což je již o více než třetinu méně než činilo maximum 640 m3/s před několika dny. Opět je uvolňován prostor na Vltavské kaskádě, zejména na Orlíku.

Vzestupy hladin na hlavních tocích:

Nebyly hlášeny, mírně stoupá závěrečný profil Moravy v Lanžhotě.

Poklesy hladin na hlavních tocích:

Na tocích na všech úrovních  SPA je v současné době klesající  nebo mírně klesající stav.

Situace v povodí Vltavy:

III. SPA:          3

II. SPA            11

Hladiny toků na většině sledovaných profilů vykazují pozvolné poklesy. Vltava v Chuchli má stále průtok v úrovni 1130 m3/s a zvolna klesá. Na VD Orlík se opět vytváří disponibilní volný objem v nádrži, již je cca 64  mil. m3 a stále se uvolňuje, Lipno I má disponibilní objem 65 mil. m3. III. SPA přetrvává na Nežárce a Lužnici, kde je pokles pozvolný a dotoky budou dlouhé. Všechna vodní díla ve správě Povodí Vltavy jsou v bezpečném a provozuschopném stavu.

Situace v povodí Ohře:

III. SPA           2

II. SPA            3

Na celém území Povodí Ohře trvá  klesající tendence průtoků, s výjimkou úseků toků
pod nádržemi, kde jsou  zvýšené odtoky.  Předpokládáme, že příznivý klesající trend průtoků bude pokračovat. III. SPA je stále na Ohři

Situace  v povodí  Labe:

III. SPA           3

II. SPA            5

Toky v povodí Labe zvolna klesají, III. SPA přetrvává na Labi, kde budou dotokové doby dlouhé. V Ústí nad Labem  se předpokládá zítra ráno  průtok 2440  m3/s v úrovni 850 cm, s předpokladem dalšího pozvolného poklesu. Nádrže uvolňují disponibilní prostory.

Kladný vliv na vývoj situace mají nízké teploty, které výrazně zbrzdily tání sněhu. Srážky dnes byly od 500 m.n.m. sněhové.Toky budou při současném příznivém vývoji počasí i nadále klesat.

Předpoklad vývoje vodních stavů a průtoků  v Labi:

Brandýs n. L.      zítra ráno              480 cm                             zvolna klesá

Mělník                zítra ráno              670 cm                             zvolna klesá

Ústí n.L.             zítra ráno              850 cm     2440 m3.s-1        zvolna klesá

Děčín                 zítra ráno              835 cm     2490 m3.s-1        zvolna klesá

 

Mimořádný monitoring jakosti vody:

V souvislosti s povodňovou situací na vodních tocích byl dne 27.3.2006 probíhá mimořádný monitoring jakosti vody. Výsledky mimořádného monitoringu jakosti vody jsou průběžně zveřejňovány na www.pla.cz v Informační zprávě o jakosti vody.

Situace v povodí Moravy:

III. SPA           7

II. SPA            10

Na tocích v povodí Moravy jsou klesající, případně setrvalé tendence hladin. III. SPA přetrvává téměř na celém toku Moravy, kde lze očekávat dlouhé dotokové doby. Morava mírně stoupá pouze v závěrečném profilu Lanžhot. Nenaplnila se prognóza větších srážek na severovýchodě Moravy, srážky byly nad 500 m většinou sněhové a na průtocích se významněji neprojevily. Nádrže si vytvářejí disponibilní ovladatelné prostory k manipulaci. V povodí VD Nové Mlýny probíhá řízená manipulace. Odtok z VD Nové Mlýny je 430 m3/s, stejný jako přítok, klesl oproti maximu 640 m3/s o více než třetinu a klesl i oproti rannímu stavu. Na hlavním toku Dyje pod VD Nové Mlýny  v Ladné je průtok stále pod hranicí III. SPA v úrovni 376 m3/s. Stále je ve funkci odlehčení před jezem Bulhary, průtok se zde opět proti ránu snížil. Situace se také v oblasti VD Nové Mlýny stabilizovala a průtoky klesají.

Určité riziko představuje očekávané dlouhodobé zatížení hrází na dolním toku Moravy, zejména pod Hodonínem, problémy však zatím zde nejsou hlášeny.  

Nadále trvají rozlivy do záplavových území na tocích prakticky v celém povodí Dyje               a rozlivy podél toku Morava od Moravičan až po Lanžhot. Do toku Dyje nad Novými Mlýny který již významně poklesl, se zpětně vrací voda z inundací, které jsou stále rozsáhlé a rozprostřené po délce cca 40 km, nevyvolávají však již nové vážnější problémy.

Nové rozlivy nejsou hlášeny.

Dnes nastalo určité celkové zklidnění situace na tocích povodí Dyje i  povodí Moravy.   

Situace v povodí Odry:

Bez III. a II. SPA

V povodí nebyly hlášeny žádné vážnější problémy.

Meteorologická situace 

Za  zvlněnou studenou frontou, která postupuje přes západní Slovensko, Maďarsko a Rakousko k severovýchodu, se k nám začíná zvolna rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od západu.   

Počasí dnes v noci:   

V severozápadní polovině Čech oblačno až polojasno, ojediněle sněhové přeháňky. Na ostatním území zpočátku zataženo s deštěm, od 400 m déšť se sněhem nebo sněžení, během noci postupně od severozápadu ustávání srážek a protrhávání oblačnosti.

Nejnižší teploty 0 až -4 st., na jihovýchodě kolem 2 st.C.
  

Počasí zítra přes den:   

Polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky, v polohách nad 500 m sněhové.    

Nejvyšší teploty 5 až 9 st., v 1000 m na horách kolem 0 st.C.

Výhled srážek:

5. 4. 18-24 hod.:  0- 1 mm,  jižní Čechy, Morava a Slezsko 1-5 mm, Beskydy 3-8 mm,

                            od 400 m n.m., ve Slezsku od 200 m n.m. srážky sněhové.

 

6. 4. 24-06 hod.:  0- 1 mm, Beskydy 1-5 mm,  srážky převážně sněhové.

 

6. 4. 06-18 hod.:  0- 1 mm, od 500 m srážky sněhové,

 

6. 4. 18 hod. - 7.4. 06 hod.:  0 mm,

 

7. 4 .18 hod. - 8.4. 06 hod.:  0 mm.

Aktuální srážky

Od půlnoci do 19.00 na území ČR byly zaznamenány srážkové úhrny:

Beskydy:                                                         15 až 20 mm

Podhůří Beskyd, Jeseníky a jižní Čechy:           5 až 15 mm

Ostatní území:                                                  0 až 5 mm

Výhled  hydrologické situace:

Na většině toků se předpokládá nadále pokračující pozvolný pokles hladin toků, případně setrvalá tendence při slabém kolísání. Srážky z dnešního dne byly slabší než se očekávalo.  Předpokládaná reakce na Moravě v Olomouci  předpokládá pouze mírný a přechodný vzestup oproti současnému stavu.

Na Bečvě se  očekávaný vzestup podle současných informací výrazněji neprojevil, srážky byly menší než očekávané a ve vyšších polohách ve formě sněhu.

Skutečná odezva toků bude záviset především na tom, v jakém skupenství se srážky na většině území odehrají. Předpokládaná teplota se pohybuje blízko 0°C a právě určení fáze srážek je nejisté. Prezentované předpovědi vycházejí z předpokladu většiny srážek v dešti
při teplotách 1 až 5 °C.

Všeobecně je možno předpokládat pokračování sestupné tendence hladin s možným rozkolísáním hladin nebo i krátkodobými vzestupy vlivem srážek
v jednotlivých profilech v Jižních Čechách a na severovýchodě Moravy.

Všeobecně je možno předpokládat v příštím období pokračování sestupné tendence hladin s možným rozkolísáním hladin nebo i krátkodobými vzestupy vlivem srážek v jednotlivých profilech.

Současný krátkodobý vývoj hydrometeorologické situace je pozitivní.

Dlouhodobý výhled doby trvání povodně

Dle provedené modelové simulace se předpokládá pokles pod 3. SPA na Lužnici v Bechyni pravděpodobně v pondělí (10.4.). Následně lze očekávat  zpomalení poklesu a dlouhodobé setrvání hladiny na úrovni 1. až 2. SPA. V dalším období může docházet k dalším vzestupům až na 3. SPA v případě výskytu intenzivnějších srážek.

Na středním Labi v Brandýse bude hladina dále klesat a její pokles pod hranici 3. SPA se očekává nejspíše v pátek (7.4.).

Vývoj na Vltavě v Praze bude záviset  především na bilanci a odpouštění Vltavské kaskády. Obecně lze v následujících cca deseti dnech předpokládat jen pomalý pokles hladiny a udržení průtoku na úrovni okolo hranice 2. SPA (1000 m3/s).

V souvislosti s popsaným vývojem v Praze přetrvá pravděpodobně 3. SPA (600 cm, 1330 m3/s) také na Labi v Ústí nad Labem minimálně v následujících 10 až 15 dnech.

Uvedené předpoklady budeme dále upřesňovat dle vývoje meteorologické situace a manipulací na Vltavské kaskádě.

Podobný předpoklad vývoje na dolní Moravě bude proveden až později dle vývoje předpokládané reakce na dnešní srážky. Lze však očekávat dlouhé dotokové doby jak na dolním toku Moravy, tak na dolním toku Dyje pod VD Nové Mlýny.

Informace z KPK

Praha

Žádné mimořádné události nebyly hlášeny. V Praze na Vltavě stále trvá II. SPA.

Královéhradecký kraj

Dnes v 16:00 zasedala Povodňová komise Královéhradeckého kraje. V průběhu jednání vyhodnotila současný stav, seznámila se s vývojem počasí na příští dny a se stavem na vodních nádržích a vodních tocích. Vzhledem k tomu, že v kraji již není vyhlášen žádný 3. SPA (v jednom případě je vyhlášen 2. SPA), průtoky v tocích jsou na poklesu, vodní nádrže se vracejí k běžnému režimu, další zasedání Povodňové komise již nebude. I nadále bude Krajský úřad Královéhradeckého kraje sledovat vývoj situace.

Ústecký kraj

Stav povodňových vod na řece Labi je na mírném poklesu, předpokládá se, že ve večerních hodinách bude zahájen úklid na předmostí Mariánského mostu v Ústí nad Labem , kde by měl být během zítřka (6.4.2006) obnoven provoz. Začínají úklidové práce na Roudnicku, kde byly vzneseny požadavky na vybavení dobrovolníků balenou vodou, nářadím, desinfekčními prostředky atd. V průběhu dne nedošlo v povodňové situaci v Ústeckém kraji ke změnám oproti hlášení oproti rannímu hlášení.

Jihočeský kraj

Ve včerejších odpoledních hodinách zasedal Krizový štáb Jihočeského kraje za účelem zhodnocení aktuální situace. Dále probíhá regulace odtoku na vodních dílech, provádění povodňových hlídek,  realizace úkolů hlásné služby, realizace opatření na ochranu před povodněmi, ohrázkování toků, nemovitostí a pozemků pytli s pískem, sanace rybníka Rožmberk do prostoru výpusti Adolfka,  přerušení toku Zlaté stoky,  přerušení oddělovacích hrází rybníků,  odstavení některých trafostanic a čistíren odpadních vod,  čerpání vody
ze zaplavených objektů, zajištění náhradního ubytování a evakuace osob, hlídková činnost v evakuovaném území,  humanitární pomoc postiženým občanům na úrovni obcí nebo ORP. Veřejné zdroje pitné vody nebyly zasaženy. Pouze na některých zasažených územích jsou zatopeny  soukromé studny. Jejich monitorování bude provádět KHS JčK. Pro postižené občany má HZS JčK připraveno 550 vysoušečů, síly a prostředky na čerpání vody ze zatopených prostor a k případné další pomoci postiženému obyvatelstvu.
Ve spolupráci s KÚ Jihočeského kraje se připravují desinfekční a úklidové prostředky.

Zlínský kraj

Situace je stabilizována, od včerejšího dne  nebyly hlášeny žádné mimořádné situace.

Moravskoslezský kraj

V současné době není v MSK hlášeno dosažení III.SPA ani II.SPA . Vodní toky mají stále klesající tendenci. Dnešní předpověď sice předpokládá až 30 mm srážek, stav vodních nádrží a vodních toků je stabilizovaný a očekáváme pouze mírné rozkolísání toků bez potřeby vyhlašování III. SPA. Zásahy jednotek PO byly směřovány především do čerpání zatopených sklepů.

Olomoucký kraj

Situace v kraji všeobecně stabilizována. Trvají uzavírky silnic v okresech Olomouc, Šumperk a Přerov. V evakuačním středisku nezůstala dnes už žádná osoba. Povodňová komise Prostějov nahlásila normální stav na všech tocích a vodních dílech, oznámila ukončení činnosti. Kojetín v 17:00 odvolán III SPA na řece Moravě.

Jihomoravský kraj

Na tocích v povodí Moravy a Dyje jsou zaznamenány klesající, případně setrvalé tendence  průtoků. Na Dyji v Břeclavi situace pod kontrolou, byly odsouhlaseny odpovídající manipulace na VD Nové Mlýny, aby nedošlo ke zhoršení. Nejsou hlášeny žádné nové rozlivy.

Středočeský kraj

Ve středočeském kraji v současné době probíhají záchranné a likvidační práce povodňových škod na Benešovsku , Mělnicku , Mladoboleslavsku a Nymbursku.

Zpracoval: Ing. Kopáček, Ing. Polak

Schválil: RNDr. Jan Hodovský, ředitel odboru ochrany vod
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí