zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Firma BRIKLIS a její hydraulické briketovací lisy

10.04.2006
Odpady
Firma BRIKLIS a její hydraulické briketovací lisy
BRIKLIS, spol. s r.o. se sídlem v Malšicích je českým výrobcem hydraulických briketovacích lisů pro zpracování odpadů.

Společnost byla založena v roce 1991 a je známá především v dřevozpracujícím průmyslu. Do této doby vyrobila více než 1000 briketovacích lisů , které pracují v malých a středních provozech, kde zpracovávají truhlářský odpad na velmi žádané palivo – dřevěné brikety.

Technologie briketování využívá mechanických a chemických vlastností materiálů, které se použitím vysokotlakého lisování zhutňují do kompaktních tvarů bez přídavku pojiva. Pro vytvoření vazby mezi jednotlivými částicemi briketovaného materiálu se využívají určité pryskyřice obsažené v materiálu. Působením vysokého tlaku se uvolní z buněčných struktur materiálu a spojí tak jednotlivé částice do kompaktní brikety. Například při lisování biomasy se působením tlaku uvolňuje lignin. Jiné materiály např. litinové špony nebo papír působením tlaku nad mezí pevnosti mění svůj tvar a mechanickým zaklíněním jednotlivých částic vytváří kompaktní hmotu.

Nejznámější užití technologie briketování je v dřevozpracujícím průmyslu. V malých a středních provozech se zpracovává na briketovacích lisech BrikStar truhlářský odpad ve formě pilin či hoblin. Na zpracování pilařských sypkých odpadů vyvinula firma BRIKLIS technologickou linku BRISUR, která se skládá ze sušárny pilin s příslušenstvím a briketovacího lisu.

Briketovací zařízení zhodnocují spalitelný odpad, pro nějž není jiné využití nebo není vhodný pro vlastní spalování a likvidace skládkováním je drahá. Většina firem vyrábí palivo pro vlastní potřebu pro vytápění výrobny nebo se takto řeší disproporce mezi potřebou tepla a tedy paliva v zimě a nadbytkem paliva v létě. Nejvýkonnější briketovací lisy a linky jsou používány ve vhodných lokalitách k podnikatelské výrobě briket. Tyto brikety se nejen svou energetickou hodnotou vyrovnají např. hnědému uhlí, ale kromě toho jsou o mnoho výhodnější z ekologického hlediska. Neprodukují totiž ani zdaleka tolik nežádoucích exhalátů a popela jako jiná fosilní paliva. Výhřevnost těchto briket je v rozmezí 17 - 18 MJ/kg.

Technologie briketování tzn. vysokotlaké lisování sypkého materiálu bez přídavku pojiva se stále častěji používá i pro zmenšování objemu odpadu, pro jeho snadnější a bezprašnou manipulaci a převoz bez použití nákladných obalů. Jedná se především o prachové odpady jako je prach z tabáku, papíru, bavlny, ale i z bankovek. Zhutněním některých odpadových materiálů se umožní jejich zpětné zpracování. Právě kovové třísky jsou typickým zástupcem těchto materiálů.

BRIKLIS, spol. s r.o. vyrábí dva konstrukčně odlišné typy briketovacích lisů pro lisování kovových odpadů. Briketovací lis BrikStar CM konstrukčně vychází z lisu pro zpracování dřeva. Lisování probíhá v krátké komoře s průměrem 60 mm, která je z jedné strany uzavíraná pevnou přepážkou. Lisovací tlak na materiál dosahuje hodnoty 1034 bar. Tento tlak je dostatečný pro lisování třísek ze slitin hliníku.

Briketovací lisy HLS METAL jsou určeny pro zpracování kovových třísek z obrábění litiny barevných kovů nebo oceli. Lisovací tlaky až 400 MPa jsou dostatečné pro výrobu kvalitních briket z litiny, oceli, mosazi, ale i brusného kalu. Unikátní způsob lisování  materiálu v raznici, kdy tlak působí na obě podstavy válcové raznice, zajišťuje dokonalé prolisování materiálu v celém objemu brikety.

Pro briketování nejsou vhodné všechny materiály. Omezující podmínkou je velikost kovových třísky a její mechanické vlastnosti. Materiály velmi tvrdé a křehké nelze úspěšně briketovat. Problém velikosti třísek je řešitelný použitím vhodného drtiče.

Briketování jako technologii pro zvýšení hodnoty kovového odpadu využívají všichni, kteří se s ním setkávají – producenti odpadu – strojírenské podniky, obchodníci – kovošroty i jeho koneční uživatelé – slévárny. Důvod je vždy jen jeden – zvýšit svůj zisk. Obecně je pravda, že přeměna sypkých třísek na kompaktní briketu s vysokou měrnou hmotností přináší novou hodnotu. Zvyšuje se výtěžnost materiálu při jeho tavení, snižují se přepravní náklady, snižuje se množství chladicích kapalin v materiálu a šetří se tak životní prostředí a náklady na likvidaci emulsí obsažených v odcházejícím šrotu.

Briketování kovových třísek se tedy jeví jako perspektivní technologie s velmi vysokým profitem pro zpracovatele kovových odpadů. Briketování jim umožňuje jednak stabilizovat cenu vstupní suroviny na rozkolísaném trhu a hlavně zvýšit výtěžnost vstupní suroviny a vytvořit si dostatek finančních zdrojů na investice pro zajištění ekologické výroby.

http://www.briklis.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí