zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Informace povodňové služby Ministerstva životního prostředí o povodňové situaci 7.4.2006 12:00 hod.

08.04.2006
Voda
Informace povodňové služby Ministerstva životního prostředí o povodňové  situaci 7.4.2006  12:00 hod.

Aktuální informace, kritické situace a ohrožení
·        Na základě žádosti Ministerstva dopravy České republiky staví 20 příslušníků ženijního praporu z Bechyně most přes řeku Oslavu mezi obcemi Ocmanice a Naloučany poblíž Náměště nad Oslavou. Původní přemostění je poškozené a neprůjezdné vlivem povodní.

·        Informace Hasičského záchranného sboru ČR. V ohrožených oblastech provádějí jednotky PO dále monitoring situace, kontroly a opravy protipovodňových hrází a zahajují postupné čerpání vody ze zatopených objektů a vysoušení budov.

·        Od 09:30 je v Praze na Vltavě  I. SPA

·        V krajích Jihočeském, Středočeském, Ústeckém, Pardubickém, Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském trvají vyhlášené nouzové stavy.

·        V průběhu dne nebyl vznesen požadavek na letecký monitoring povodní postižených oblastí. Ve stálé pohotovosti na leteckých základnách Policie ČR v Praze a Brně jsou připraveny dvojice leteckých záchranářů HZS hl. m. Prahy, HZS Středočeského a HZS Jihomoravského kraje.

·        Pro potřeby likvidačních a obnovovacích prací je ve skladech HZS ČR připraveno celkem 4 548 kusů vysoušečů a 79 kusů elektrocentrál. HZS krajů postupně zahajují jejich výdej podle aktuálních potřeb jednotlivých obecních úřadů.


Shrnutí  informací


informace z krajských povodňových komisí

·        Ohrožení stále zůstává v Jihomoravském kraji na Břeclavsku, kde jsou vystavěné protipovodňové hráze z pytlů s pískem, které se průběžně kontrolují.

·        Vážná situace je stále v Ústeckém kraji na dolním toku Labe především v Ústí n.L.
a Děčíně, kde hladina Labe klesá velmi pomalu a stále trvají III.SPA

·        V ostatních krajích je situace stabilizovaná, probíhají práce na odstraňování povodňových škod.

·        V krajích Jihočeském, Středočeském, Ústeckém, Pardubickém, Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském trvají vyhlášené nouzové stavy.

Aktuální hydrologická situace

Sledované toky nadále klesají, případně jsou setrvalé.

Třetí SPA přetrvává na dolním Labi (v Mělníce, Ústí nad Labem a v Děčíně), na dolní Lužnici v Bechyni a na Moravě ve Strážnici. Pod úroveň 3. SPA dnes ráno poklesla Lužnice v Klenovicích a Ohře v Lounech (zde v důsledku snížení odtoku VD Nechranice).

Druhý SPA platí na Lužnici, Vltavě ve Vraňanech, Ohři pod VD Nechranice a na Dyji
pod VD Nové Mlýny. Vltavou v Praze protéká 1050 m3/s, což je dosud nad směrodatným limitem pro 2. SPA, avšak příslušný povodňový orgán zde již 2. SPA odvolal.

Labe v Ústí nad Labem ráno dosahovalo úrovně 787 cm, tedy přesně 1 metr pod maximem dosaženým v pondělí (3.4.). Na Moravě ve Strážnici předpokládáme pokles pod úroveň
3. SPA během dnešního dopoledne.

Předpokládaný vývoj situace 

Nadále předpokládáme poklesy, nebo setrvalé stavy sledovaných vodních toků na území celé České Republiky.

Situace v jednotlivých povodích 

Situace v povodí Vltavy:

III. SPA:             3

II. SPA            5

·        Hladiny toků na většině sledovaných profilů vykazují pozvolné poklesy. Hladiny vodních děl, na kterých je využit ochranný prostor, jsou také v poklesu.

·        Vltava v Chuchli má průtok v úrovni 1060 m3/s zvolna klesá.

·        Na VD Orlík a Lipno je zcela vyprázdněn retenční prostor, zásobní prostor je na těchto VD naplněn z cca 90 %.

·        III. SPA přetrvává již jen na Nežárce a Lužnici, kde je pokles pozvolný a dotoky budou dlouhé.

·        Všechna vodní díla ve správě Povodí Vltavy jsou v bezpečném a provozuschopném stavu.


Situace v povodí Ohře:

II. SPA: 2

Situace v povodí je stabilní, pouze 2x II.SPA na Ohři v Lounech a ve Stranné

Situace  v povodí  Labe:

III. SPA            3

II. SPA            2


Vývoj  hydrologické situace:

V celém úseku Labe budou průtoky klesat,  ve všech jeho přítocích zvolna klesat.

Předpoklad vývoje vodních stavů a průtoků  v Labi:
Brandýs n. L.        dnes večer       320 cm       klesá

Mělník       zítra ráno      565 cm             klesá

Ústí n.L.    zítra ráno     725 cm    1840 m3.s-1    klesá

Děčín  zítra dopoledne    715 cm     1950 m3.s-1     klesá

 

Mimořádný monitoring jakosti vody:

V souvislosti s povodňovou situací na vodních tocích byl dne 27.3.2006 probíhá mimořádný monitoring jakosti vody. Výsledky mimořádného monitoringu jakosti vody jsou průběžně zveřejňovány na www.pla.cz v Informační zprávě o jakosti vody.


Situace v povodí Moravy:

III. SPA            0

II. SPA            4

Na tocích v povodí Moravy a Dyje jsou zaznamenány klesající, případně setrvalé tendence průtoků.


Tok
 Nádrž
 % naplnění zásobního prostoru
 % naplnění retenčního prostoru
 volný objem v nádrži
(mil. m3)
 
Dyje
 VD Nové Mlýny-dolní
 100
 55
 8,13
 
V povodí Moravy a Dyje již nejsou 3.SPA, zůstávají 4x 2.SPA na dolním toku Dyje a Moravy.

VD Vranov – hladina v nádrži je pod přelivem, současný odtok je cca 72 m3/s

VD Nové Mlýny  - odtok z vodního díla snížen na 260 m3s-1 

VD Brno – odtok z vodního díla snížen na 35 m3s-1 


Situace v povodí Odry:

Situace v povodí řeky Odry je stabilizovaná, není zde žádný profil ve stupni povodňové aktivity a toky vykazují sestupnou tendenci. Manipulace na vodních dílech směřují k doplnění zásobních prostorů ze zbytku sněhové pokrývky. Můj dotaz proto zní, zda je nutné stále posílat hlášení ( 3x denně informační zpráva o mimořádných jevech a 2x denně textovou zprávu)

Meteorologická situace:

Předpověď na pátek 

Skoro jasno až polojasno, na severu a severovýchodě přechodně až oblačno. Ráno    ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 8 až 12 st., v 1000 m na horách kolem 4   st.C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.       

 
Předpověď na noc a sobotu       
Počasí v noci: Jasno nebo skoro jasno, k ránu ojediněle mlhy. Nejnižší teploty 1 až -3 st.C.  Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s nebo klidno.        

Počasí přes den: Jasno až polojasno. Ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 12 až 16 st.C.   Vítr ráno slabý proměnlivý do 3 m/s, během dne postupně mírný jihozápadní 3 až 7 m/s.  

================================= 

PREDPOKLADANE MNOZSTVI SRAZEK [MM] ZE DNE 07.04.2006 

=============================== 
 

DEN/DATUM  HOD                CECHY            MORAVA A SLEZSKO 

===== ===== ===== ===== ===== ===== 

                 Hory  Hory  Hory  CM.  OST. JESEN. BESK. OST. 

                 J,JZ   SZ   S,SV VRCH. UZEMI             UZEMI 

===== ===== ===== ===== ===== ===== 

PA 07.04. 06-12   0     0     0     0     0     0     0     0 

          12-18   0    0- 1   0     0     0     0     0     0 

          18-00   0     0     0     0     0     0     0     0 

          00-06   0     0     0     0     0     0     0     0 

           Suma   0    0- 1   0     0     0     0     0     0 

===== ===== ===== ===== ===== ===== 

SO 08.04. 06-18   0     0     0     0     0     0     0     0 

          18-06  0- 1   0    0- 1  0- 1   0     0     0     0 

           Suma  0- 1   0    0- 1  0- 1   0     0     0     0 

= ===== ===== ===== ===== ===== ===== 

NE 09.04. 06-06  5-15  2-8   5-15  5-15  5-15  2-10  0-5  2-5

===== ===== ===== ===== ===== =====
Informace z KPK


Praha

stav k 07:00 h:

Vltava 1060 m3.s-1 I. SPA;

Berounka 212 cm/136 m3.s-1;

Sázava nezměřeno.

Žádné mimořádné události na OS KŠ HMP dosud hlášeny nebyly. V Praze na Vltavě  I. SPA od 09:30

Královéhradecký kraj

V Kraji již nejsou žádné SPA II. stupně.  Průtoky ve vodních tocích v rámci kraje jsou dále
 na poklesu.  K mimořádným událostem doposud v rámci kraje nedošlo.

Pardubický kraj

situace je stabilizovaná, voda opadá. Probíhá odstraňování následků povodní.

Ústecký kraj

situace je nadále vážná na dolním toku Labe. Nejsložitější situace je v Ústí nad Labem
a v Hřensku. Labe po kulminaci v Ústí nad Labem velmi zvolna klesá. V Ústí nad Labem
a Děčíně odčerpávají hasiči vodu z nájezdů na mosty přes Labe. Jsou vystavěny protipovodňové hráze z pytlů s pískem, které jsou průběžně kontrolovány. Probíhají čerpání ze zatopených objektů. Připravuje se rozvoz vysoušečů.

Jihočeský kraj

V ohrožených obcích na Lužnici se situace stabilizovala a dochází k postupnému poklesu hladin řek. Ve Veselí n. Lužnicí byly zahájeny obnovovací práce, zatím bez čerpaní vody
z objektů. V obci Dráchov budou likvidační práce zahájeny 7. 4. 2006. V Plané nad Lužnicí
a Bechyni byly ukončeny asanační práce. Dezinfekční prostředky jsou zajištěny.  Probíhá distribuce vysoušečů.


Zlínský kraj

Na všech sledovaných úsecích toků ve Zlínském kraji je situace stabilizovaná. Na hlásných profilech na řece Moravě ve Zlínském kraji jsou v současné době výšky hladin odpovídající
I. stupni povodňové aktivity. Hladina vody stále klesá. Probíhá odstraňování následků povodní. Mimořádné situace žádné. Dne 6. dubna 2006 byl od 15:00 hodin rozhodnutím hejtmana Zlínského kraje zrušen stav nebezpečí.

Olomoucký kraj

Situace se postupně stabilizuje. Velkokapacitní čerpadlo je nasazeno na řešení situace
v Chomoutově. V Černovíru (Olomouc) a dalších čtvrtích probíhá čerpání ze zatopených objektů podle priorit (teplovody, výtahové šachty). V Litovli a Nových sadech bylo zahájeno čerpání. Odstraňování vody z lagun u Kojetína bude zahájeno 7.4.2006. Provádí se průběžné opravy místně poškozených hrází.

Jihomoravský kraj

Ohrožení stále zůstává na Břeclavsku, kde jsou vystavěné protipovodňové hráze z pytlů
s pískem, které se průběžně kontrolují. V kraji pokračují čerpání dvěma velkokapacitními čerpadly ze zatopených lagun a jednotlivá čerpání v postižených obcích.

Středočeský kraj

Labe a Sázava jsou po kulminaci. V obcích podél toku řeky Sázavy probíhá odčerpávání vody ze zatopených objektů. Situace ve Spolaně a. s. v Neratovicích je bez komplikací, k úniku nebezpečných látek nedošlo. Kárané bylo částečně zpřístupněno. V Mělníku, Brandýse
nad Labem, Čelákovicích, Poděbradech a Lysé nad Labem probíhá čerpání vody
ze zatopených objektů. K dispozici je 380 vysoušečů, které jsou nasazovány podle požadavků. Byl realizován převoz povodňových zábran, zapůjčených od SSHR a umístěných u HZS Plzeňského kraje.

Zpracoval: Ing. Levitus, Mgr. Pravec

Schválil: RNDr. Jan Hodovský, ředitel odboru ochrany vod

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí