zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vědeckotechnický park „Centrum biologických technologií“ Ústavu fyzikální biologie Jihočeské univerzity finalistou ocenění Podnikatelský projekt roku

10.04.2006
Příroda
Vědeckotechnický park „Centrum biologických technologií“ Ústavu fyzikální biologie Jihočeské univerzity finalistou ocenění Podnikatelský projekt roku

Vědeckotechnický park  Ústavu fyzikální biologie Jihočeské univerzity sídlící v Nových Hradech, se spolu s dalšími dvěma projekty (projekt  podnikatelského inkubátoru Ostrava a ENKI o.p.s. v Třeboni ) stal finalistou soutěže Podnikatelský projekt roku 2005, kterou vyhlašovala agentura CZECHINVEST a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Ministerstvo průmyslu a obchodu nominací v kategorii Podnikatelský inkubátor ocenilo  projekt ÚFB JU zaměřený na dobudování vědecko-technického parku v Nových Hradech.
Do finále se tento projekt dostal v konkurenčním prostředí - vybíralo se z 38 kvalitních návrhů. Ocenění je určeno projektům financovaným ze strukturálních fondů EU.

Technologický inkubátor JU je financován z projektu ´Dobudování vědeckotechnického parku v Nových Hradech´. Cílem projektu bylo dovybavit budovu postavenou z prostředků projektu PHARE plně tak, aby biotechnologické, biochemické a molekulárně-biologické firmy mohly realizovat své nápady s minimálním množstvím investic a vložených prostředků," říká ředitel ÚFB JU RNDr. Dalibor Štys, CSc., a pokračuje: "Transfer technologií z akademické sféry do praxe není v ČR tak řídkým jevem, jak by se mohlo zdát z poplašných článků v tisku. Děje se však v disciplinách, u  nichž jsou nízké náklady na vstupu, jako je například vývoj software. Vývoj investičně náročnějších produktů naráží na neexistenci rizikových kapitálových zdrojů, takzvaného seed kapitálu, soukromých peněz, které investoři dávají do projektů, jimž věří a které pak sami pomáhají řídit a rozvíjet. Tím se omezuje spektrum disciplin, v nichž mohou studenti a výzkumníci realizovat své nápady.

Základní ideou Centra biologických technologií je tedy snížit tuto bariéru pro biotechnologické a jiné podobné firmy také proto, že takové praktické nápady se v Ústavu fyzikální biologie JU a ústavech Systémové biologie a ekologie,  Mikrobiologickém  a Molekulární biologie rostlin AV ČR, objevovaly.

V procesu evaluace pro vstup do inkubátoru je šest firem a další projekty se rozvíjejí, aniž by byly institucionalizovány v konkrétní firmě. Proces přenosu technologie do praxe totiž v českém právním systému není vůbec jednoduchý. Naše zákony totiž fakticky znemožňují, aby poznatek financovaný projektem nebo programem základního výzkumu byl prodán jednomu konkrétnímu výrobci – musí být prodán všem zájemcům za stejných podmínek, jimiž se rozumí za režijní cenu. Tím se jeho využití na trhu téměř znemožňuje. Naproti tomu zákoník práce umožňuje komukoliv provádět vědeckou činnost, aniž by to musel oznámit svému zaměstnavateli. Co je však vědeckou činností se nikde nedefinuje, může jí pak, podle jiného zákona, být klidně průmyslový výzkum. Tento stav nepropívá ani univerzitám, ani firmám. Jihočeská univerzita a její Ústav fyzikální biologie má tento problém ošetřen alespoň vnitřními předpisy.

Každá spolupráce univerzity a firem bude ošetřena inkubačním projektem v němž jsou stanovena i práva duševního vlastnictví nebo spoluvlastnictví univerzity. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci univerzity v rámci svého hlavního zaměstnání vykonávají často především vědeckou činnost, je vyjednávací pozice univerzity při hájení těchto práv poměrně slabá. O to významnější je impuls ke spolupráci, který představují služby inkubátoru,“ vysvětluje RNDr.Dalibor Štys.

"Služeb inkubátoru využívá nebo se chystá využívat široké spektrum firem nejen z oblasti biotechnologií. Starším spin-offem Ústavu fyzikální biologie Jihočeské univerzity je českobudějovická firma Gali-3D. Její zakladatel Ing. Michal Hušák, Dr., byl ještě před dvěma lety vědeckým pracovníkem ÚFB JU. V té době vyvíjel software pro trojrozměrné zobrazování molekul. Přitom vyvinul univerzálně použitelné algoritmy, které se dnes používají při prezentacích v muzeích, tvorbě trojrozměrných filmů a her, ale i pro zobrazování nedostupných částí těla snímaných kamerou v lidském těle. Firma Gali 3D dnes realizuje největší část svých služeb v severní Americe. Služeb technologického inkubátoru bude využívat k prezentacím a k rozvoji dalších projektů na pomezí biomedicíny a software.

Další etablované firmy, s nimiž spolupracuje Ústav fyzikální biologie JU,  jsou fakticky též odvozené z akademických institucí – takzvané spin-offy. Výsledky Mikrobiologického ústavu v Třeboni, Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR a Ústavu fyzikální biologie JU uvádí do praxe firma PSI v Brně, výsledky studentů ČVUT v Praze pak firma Compotech ze Sušice. První z nich vyrábí celou řadu přístrojů pro měření fotosyntézy, druhá kompozitní trubky cílené tvrdosti. Pro ně přišlo vyjasnění právního prostředí a služby inkubátoru pozdě a musely se o sebe samy postarat. Služeb inkubátoru dále používají firmy Biologické produkty Trade a Bonapo, které společně zajišťují výrobu velmi čistých pylů. Obraty těchto firem dosahují desítek i stovek milionů Kč. Cílem je, aby přinejmenším některé z dalších firem byly stejně úspěšné a že jejich cesta k úspěchu, díky inkubátoru, nebyla tak obtížná, " uzavírá ředitel ÚFB JU RNDr. Dalibor  Štys, CSc.

7. 4. 2006, Hana Bumbová
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí