zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

13.04.2006
Obecné
Krátce - různé

V rámci snahy o zlepšování právního prostředí připravil Úřad vlády ČR iniciativu nazvanou "Věnujte 10 minut pro zlepšení právního prostředí v ČR". Tato iniciativa je určena pro všechny občany, organizace a zejména podnikatele, kteří se chtějí vyjádřit k právním předpisům České republiky a navrhnout jejich zlepšení. Cílem je snížit zatížení občanů i podnikatelské sféry plynoucí z právních předpisů a celkově zjednodušit a zlepšit právní prostředí v České republice. Blíže viz: http://reforma.vlada.cz/10minut/.
Green Week 2006, který vyhlásila Evropská komise, a který se bude konat v Bruselu od 30. května do 2. června s podtitulem „Changing our behavior“, již na svých webových stránkách obsahuje registrační formulář a informace o programu. Viz
http://europa.eu.int/comm/environment/greenweek/home.html.

Evropská komise vydala 8.3. novou „Zelenou knihu pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii“ a vyzvala k podávání připomínek k šesti prioritním oblastem. Friends of the Earth (FoE) uspořádali před zasedáním Rady happening a protestovali proti zaměření nové zelené knihy. Ta je orientována především na zajištění dlouhodobých dodávek ropy a plynu, na další integraci evropského trhu s energiemi a na diverzifikaci zdrojů ropy a plynu - důraz na lokální obnovitelné zdroje zůstává nedostatečný. Mnoho perverzních dotací je také věnováno na další rozvoj jaderné energetiky a fosilních zdrojů, což je zcela v rozporu s deklarovanými cíli strategie. FoE pak v návaznosti na zelenou knihu o energetice vydali stanovisko, ve kterém prezentují pět priorit pro energetickou politiku EU. Více na http://www.zelenykruh.cz/cz/?cislo=117.

DG Environment zprovoznilo službu, jejímž cílem je posílit vztahy mezi vědou a politikou. Jedná se o rozesílkovou službu „Science for Environment Policy“, která se snaží napomoci plnému využití výsledků výzkumů jejich zprostředkováním jak tvůrcům politik tak široké veřejnosti. Jedná se o rozesílání vědeckých informací z oblastí hlavních témat Environmentálního akčního programu a z oblastí důležitých pro politické priority DG Environment. Tvůrci těchto informací jsou jednak odborné síly zpracovávající výzkumy pro DG Environment jednak úředníci EK. Jedná se o vědecké výsledky ukončených či probíhajících projektů podporovaných EU a jiných výzkumných iniciativ realizovaných na mezinárodní, národní či regionální úrovni. Zprávy chodí týdně. Zapsat se na distribuční list můžete zde: http://europa.eu.int/comm/environment/integration/research_alert_en.htm.

Síť ekologických organizací CEE Bankwatch zveřejnila na svých stránkách přehled zástupců neziskových organizací, kteří zasedají v různých výborech, kde jsou projednávány evropské záležitosti nebo fondy EU. Většinou se jedná o monitorovací výbory k operačním programům financovaným ze strukturálních fondů EU, řídící výbory, pracovní skupiny pro programování. V databázi jsou informace a kontakty na členy těchto výborů z České republiky, Polska, Slovenska, Maďarska a Estonska. Mezi další zajímavosti databáze patří i uvedení způsobu jmenování jednotlivých členů. Viz bankwatch.ecn.cz/project.shtml?apc=--460581n--1&x=1596751

WWF vydal publikaci Conflicting EU Funds. Upozorňuje v ní, že peníze ze strukturálních fondů EU často přicházejí do konfliktu se zájmy ochrany životního prostředí a ohrožených zvířat. Ve publikaci najdete 8 případových studií z několika států EU. Ke stažení zde:
http://assets.panda.org/downloads/eu_conflicting_funds_report.pdf.
CCE Bankwatch dále zveřejnil interaktivní mapu, ve které upozorňuje na 22 kontroverzních projektů financovaných z fondů EU, které se připravují nebo jsou již rozběhnuté v zemích střední a východní Evropy. V ČR jsou to projekty dálnice D8, spalovny v Opatovicích a přesunu brněnského nádraží. Interaktivní mapu naleznete zde: http://www.bankwatch.org/billions/

Druhé číslo společensko-ekologického časopisu Sedmá generace přináší bilanční rozhovor s ministrem Liborem Ambrozkem. Šéf rezortu životního prostředí odpovídal, proč vázne diskuze s ministrem Sobotkou o ekologické daňové reformě a zda je reálné tento koncept prosadit v koalici s ODS. Vysvětloval, proč ještě není hotov odpis zásob uhlí pod Horním Jiřetínem a Černicemi, proč v prvním kole obchodování s emisemi oxidu uhličitého navrhoval zvýšení znečištění a zda v druhém kole podpoří jeho snížení. Na řadu se dostala i stagnující recyklace komunálního odpadu a ministrovy plány po volbách. Celý rozhovor je k dispozici na www.sedmagenerace.cz. V dalších rubrikách se čtenáři dozví, jak plechovka od Coca-Coly souvisí s Boeingy, co všechno se může skrývat za nápisem 100% cotton a jak vypadá McDieta v podání Morgana Spurlocka. Rovněž najdou několik postřehů o mediální manipulaci, aby příště věděli, co původně vědět vůbec neměli... a mnoho další četby pro dnešní i budoucí generace. Podrobné informace o Sedmé generaci včetně objednávky předplatného zájemci najdou na www.sedmagenerace.cz.

U příležitosti Světového dne vody (22. března) vyhlašuje MŽP spolu se Správou Národního parku České Švýcarsko soutěž s názvem „Když schází voda“. Jejím hlavním tématem je Mezinárodní rok boje proti suchu a rozšiřování pouští, který na letošní rok vyhlásila OSN. Soutěž je vyhlášena ve dvou věkových kategoriích, přesné podmínky jsou zveřejněny na www.env.cz v rubrice Doporučujeme (odkaz z titulní stránky). Děti od 11 do 15 let soutěží s výtvarnými pracemi a mládež od 15 do 19 let může zasílat práce výtvarné, literární nebo fotografické na téma, které se týká problému sucha ve světě, ale také našeho domácího problému degradace půd.
Soutěž potrvá 2 měsíce a bude zakončena 22. 5. 2006 na Mezinárodní den biologické diverzity. MŽP zároveň připravilo putovní výstavu k tomuto tématu, kterou je do 14. 4. možno shlédnout v Informačním centru OSN v Praze (Nám. Kinských 6, Praha 5) a poté do konce května v Olomouci v budově magistrátu.

Týden udržitelného rozvoje 2006, který proběhne v Praze na několika místech ve dnech 29.5. - 2.6.2006, bude letos zaměřen na téma "Udržitelná výroba a spotřeba". Organizátorem akce je Ministerstvo životního prostředí České republiky ve spolupráci s Velvyslanectvím Francie, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Švýcarska a dalších institucí. V rámci Týdne se budou formou konferencí a seminářů diskutovat především následující témata: - udržitelný rozvoj a rozvojová spolupráce; - ochrana přírodních zdrojů, - čistá energie a energetická účinnost, - nové způsoby výroby, zaměřené na společensky odpovědné chování firem, - enviromentální šetrná města, - udržitelná státní správa - příklady dobré praxe, - odpovědný spotřebitel. Program bude doplněn promítáním filmu zaměřeného na problematiku udržitelné spotřeby a odpovědného chování spotřebitelů. V pátek je zařazena prezentace Zeleného kruhu na téma Ekologická stopa. Více informací získáte na MŽP: jana_kalabisova@env.cz, pavla_chyská@env.cz.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí