zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Strany spojuje slib péče o lesy a ekologické zemědělství

13.04.2006
Obecné
Zemědělství
Les
Strany spojuje slib péče o lesy a ekologické zemědělství

V programech všech stran, které se podle průzkumů veřejného mínění asi dostanou po červnových volbách do sněmovny, se objevuje téma protipovodňové ochrany. V péči o veřejný prostor slibuje většina také péči o druhovou pestrost lesů a podporu ekologickému zemědělství. Strany se liší v názoru na míru spolurozhodování veřejnosti o životním prostředí, tedy v tom, jaký prostor by měli lidé dostat v připomínkovém řízení ke stavebním záměrům.

ODS:

- připravit nové zákony o územním plánování a půdě

- ekologické zátěže sanovat postupně podle skutečné nebezpečnosti

- zjednodušit a zpřehlednit legislativu životního prostředí jako celek

- provést audit veřejné správy kvůli zefektivnění její práce

- ujasnit pravidla pro účast veřejnosti na rozhodování

ČSSD:

- zajistit jednotnou správu a nezcizitelnost státních lesů

- vyplácet náhrady za omezené hospodaření v chráněných územích

- podpořit zemědělce a lesníky při péči o ekologické funkce krajiny

- propojit řízení o povolení stavby a posouzení na životní prostředí

- zřídit regionální agentury pro zastupování veřejnosti v řízeních

KSČM:

- stanovit meze těžby surovin a opatření proti znečišťování půdy

- podporovat rekultivace a sanace

- chránit zdroje vody, půdy, zemědělsky obhospodařované půdy, zeleň

- podporovat kultivace krajiny, rozvoj venkova a ekozemědělství

- podporovat citlivější směry urbanistiky, krajinotvorby a turistiky

- garantovat právo na informace a účastnit se správních řízení

- důsledně posuzovat vliv vládních koncepcí a strategií

KDU-ČSL:

- podporovat šetrnou turistiku, mimoprodukční činnost zemědělců a rozvoj venkova

- vymístit těžbu hornin a nerostů z chráněných území

- podporovat výsadbu biokoridorů, biocenter a půdoochranných či vodohospodářských opatření v rámci pozemkových úprav

- zachovat přístup veřejnosti k informacím a správním řízením

Strana zelených:

- rozdělovat dotace na péči o krajinu, nikoli na produkci

- zastavit prodej státní půdy a prověřit její význam pro krajinu

- nabídnout investorům místo "zelených luk" opuštěné areály

- dotovat podnikatelské záměry k likvidaci starých zátěží

- výrazněji zpoplatnit převod půdy na stavební pozemky

- horní a elektrizační zákon rozšířit o podmínku respektu ke krajině

- neomezovat právo na informace a účast ve správních řízeních

Zdroj: www.agris.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí