zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jaké jsou obchodní příležitosti v Kuvajtu

21.04.2006
Obecné
Jaké jsou obchodní příležitosti v Kuvajtu
Jedna z nejdynamičtěji rostoucích ekonomik regionu, bohatá naleziště ropy a zemního plynu, přebytek státního rozpočtu, rozvíjející se soukromé podnikání, stoupající poptávka po zboží, službách i zahraniční pracovní síle.
Tak by se stručně dal charakterizovat Kuvajt, který se před půl stoletím změnil z chudé země ve významné centrum mezinárodního obchodu a financí. Není divu, že tato arabská země je předmětem zájmu nejvýznamnějších států a firem světa. Hlavními partnery této na dovozech závislé země jsou Spojené státy, ale také země Evropské unie.
Co se týče České republiky, vývozy do Kuvajtu nedosahují nikterak závratných čísel, podstatná je ale obrovská dynamika růstu exportu v posledních čtyřech letech, zejména pak v loňském roce. Navíc výhodou pro naše obchodníky je, že Česko bylo jednou z mála zemí bývalého socialistického bloku, které se podařilo udržet objem vývozu i v 90. letech na stabilní úrovni.

K nejúspěšnějším vývozním položkám patří automobily, válcovaný materiál, zdravotnický nábytek a mléčné výrobky. Kuvajt však nabízí i další možnosti uplatnění tuzemského zboží, i když v krátkodobé perspektivě nelze očekávat v obchodně ekonomických vztazích výraznou změnu.
Obranný průmysl: Výdaje na obranu patří v Kuvajtu mezi nejvyšší ze všech zemí v oblasti Blízkého východu. Nákup vojenského materiálu ze zahraničí se řídí bezpečnostními dohodami, které Kuvajt uzavřel s USA, Británií, Francií a Ruskem. Ve střednědobém horizontu lze očekávat zájem o nákup obrněných vozidel, komunikační techniky na podporu logistiky i letecké techniky.
Stavebnictví a maloobchod: Patří mezi nejrychleji se rozvíjející odvětví, jež jsou klíčová z hlediska domácí poptávky a rozvoje soukromého sektoru, zaměstnávají drtivou většinu cizích státních příslušníků a jsou spojnicí mezi Kuvajtem a jejich domovskými státy.
Zdravotnictví: Většina Kuvajťanů vyhledává lékařské ošetření a lázeňské služby v zahraničí i přímo v ČR. Ve střednědobém horizontu lze očekávat zvýšení poptávky po alergologických preparátech, prostředcích ochrany před UV zářením a léčivých a potravinových doplňcích. Perspektivní jsou vývozy zdravotnických a laboratorních přístrojů a zařízení, jakož i laboratorního skla.
Ochrana životního prostředí: Zájem je možné očekávat především o modernizaci úpraven vody a lze předpokládat zvýšenou poptávku po technologiích na povrchové čištění a úpravu kovových materiálů, ochranných pomůckách a prostředcích k odstraňování ekologických zátěží, přístrojů na detekci těžkých kovů a chemikálií všeho druhu.
Doprava a telekomunikace: Vedle osobních automobilů se rýsují možnosti dodávek letecké techniky a strojů a zařízení na výstavbu mostů; v oblasti telekomunikací, kde existuje velký potenciál rozvoje, se rýsují možnosti dodávek integrovaných obvodů, dílů a komponentů k audiovizuální technice, slaboproudých vodičů a rozvoden i digitálních zařízení pro automatické zpracování dat.
Energetika: Do energetiky směřuje zhruba padesát procent veškerých vládních výdajů na rozvoj ekonomiky. V této oblasti je možno uplatnit technologie na odsolování vody, nízko- a vysokonapěťové transformátory, měřicí a kontrolní přístroje, silnoproudé vodiče, chladicí a mrazicí zařízení a díly k parním kotlům.


Co se nejvíce vyváží do Kuvajtu
(komoditní struktura českého vývozu v roce 2005)
v tis. USD Podíl v %
1 Auta osobní aj. vozidla motorová pro přepravu osob 13 824 44,9
2 Sýry a tvaroh 3 063 9,8
3 Trouby, trubky, profily duté bezešvé ze železa a oceli 2 502 8,1
4 Nábytek lékařský, chirurgický apod. 962 3,0
5 Zařízení pro automatické zpracování dat, jednotky, snímače apod. 896 2,8
6 Stroje pro průmyslovou přípravu, výrobu potravin, nápojů 859 2,8
7 Rozvaděče, panely rozvodné, stoly, pulty, skříně aj. 575 1,9
8 Úhelníky, tvarovky, profily ze železa, oceli nelegované 540 1,7
(Do 100 % jsou ostatní komodity.) Zdroj: MPO

Vývoj česko-kuvajtské obchodní výměny (v tis. USD)
Vývoz Dovoz Obrat Saldo
1993 5 891 0 5 891 5 891
1994 5 367 23 5 390 5 344
1995 5 554 0 5 554 5 554
1996 6 768 1 6 769 6 767
1997 6 240 0 6 240 6 240
1998 12 774 2 12 776 12 772
1999 6 533 32 6 565 6 501
2000 6 758 92 6 850 6 666
2001 7 038 92 7 130 6 946
2002 10 137 18 10 155 10 119
2003 12 562 331 12 893 12 231
2004 18 960 366 19 326 18 594
2005 32 846 639 33 485 32 207
Zdroj: Český statistický úřad

Čím je zajímavý kuvajtský trh
jeden z nejvyšších meziročních nárůstů HDP v oblasti (v roce 2004 činil 10 %);
dlouhodobá politická stabilita;
fiskální stabilita, přebytkový rozpočet;
rozvinutý bankovní sektor;
dostatečné zásoby ropy a trvalý rozvoj energetiky;
zapojení do globálních ekonomických struktur;
investičně silná ekonomika;
pokračující růst životní úrovně obyvatel;
relativně omezená bezpečnostní rizika;
rychlá změna struktury domácího trhu, včetně vytváření svobodných celních pásem;
účast ČR na osvobození Kuvajtu, která vytvořila příznivé politické ovzduší pro posílení obchodních vztahů.
Zdroj: MPO

Rizika podnikání v Kuvajtu
nízký počet přímého obchodního zastoupení českých firem;
růst přepravních nákladů;
politická nestabilita a eskalace napětí v oblasti v souvislosti s vývojem v Iráku, s palestinsko-izraelským konfliktem a s mezinárodním postojem k jadernému programu v Íránu;
nedostatek pitné vody, který se má stát kritickým v horizontu 20 let;
nedostatek vlastních zdrojů zemního plynu, zatím bezúspěšná jednání o dodávkách s Íránem a Irákem;
přehřátí ekonomiky;
skutečnost, že kuvajtský trh je atraktivní pro nejsilnější světové výrobce a ve většině oborů vede k vytvoření velmi náročného konkurenčního prostředí;
příliv spekulativního kapitálu;
přechod k jiným zdrojům energie;
výrazný pokles světových cen ropy;
po většinu roku nepříznivé klimatické podmínky;
rozdílné náboženské a kulturní zvyklosti.
Zdroj: MPO

Příležitosti uplatnění
rozvoj soukromého podnikání (přes 4 000 firem, přes 650 průmyslových podniků);
zahájená realizace velkých projektů v odlehlejších oblastech (srovnatelná s výstavbou nových měst a průmyslových zón);
účast českých firem na realizaci projektů financovaných z fondu budoucnosti (10 % všech příjmů je investováno v zahraničí pro příští generace);
snaha o zlepšování životního prostředí;
modernizace infrastruktury;
blízkost iráckého trhu a účast na poválečné rekonstrukci země;
možnost získání kuvajtských investic.
Zdroj: MPO
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí