zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Energeticky úsporná architektura

25.04.2006
Obecné
Energie
Energeticky úsporná architektura
Obsluha budov pojme 45 % spotřeby energií, přičemž z mezinárodních i z našich zkušeností je zřejmé, že v jejich architektuře je minimálně 80% potenciál úspor
reálně dokonce 90% a možná i větší. Dá se realizovat opatřeními jednoduchými, většinou nezvyšujícími pořizovací náklady, problémem však zatím zůstává deformované tržní prostředí na trhu energií. Cesta k trvale udržitelnému rozvoji je v narovnání těchto deformací a v promyšlené efektivní energetické koncepci státu.

Na prvním příkladu ze stavební praxe lze díky osvícenému investorovi dokladovat významný podíl architektury na koncepci trvale udržitelného rozvoje s průvodními energetickými úsporami.

Druhý z našich příkladů potvrzuje, že dnešními běžně dostupnými technologiemi není ani nízkoenergetický či pasivní rodinný dům nic technicky nedosažitelného.

Vždy ovšem záleží na řešení konkrétní stavby - předpokládá se, že bude pokud možno kompaktní, s minimalizací tepelných mostů, logicky orientovaná ke světovým stranám a přiměřeně osluněná, neboť zbytečně velké prosklené plochy u pasivních domů s sebou přinášejí více problémů než užitku. V zimním období bez velkého slunečního svitu znamenají velké ztráty a v létě téměř pekelné přehřívání.

EKOLOGICKÝ PŘÍSTUP K REVITALIZACI OBJEKTU

Součástí rekonstrukce stávajícího objektu bývalého kravína v Nenačovicích na Berounsku na multifunkční budovu společnosti Country Life (autory projektu jsou architekti Aleš a Jan Brotánkovi) je přístavba se společenským sálem a vzorkovou prodejnou provedená na úrovni blízké pasivnímu standardu.

Vznikající areál zahrnuje velkoobchodní sklad biopotravin (přestavěný seník), hospodářské zázemí farmy se sklepy na zeleninu a ovoce a přístřešky na zemědělskou techniku. Areál bude mít též kořenovou čistírnu odpadních vod.

Dřevěná přístavba mění celý objekt v jakousi alegorii "archy", prezentující alternativu šetrného životního stylu. V této části jsou hlavní reprezentační prostory společnosti. Ve stěnách dřevostavby je 400 mm izolace minerální vlny.

Koncepce nového využití podélné stavby se západo-východní orientací umisťuje do přední části všechny administrativní provozy, školu a jídelnu s kuchyní. Ve střední části jsou ubytovací prostory a zadní část je vyhrazena pro provozy skladovací a výrobní. Komunikační spojení pater řeší přístavba zastřešených pavlačí se schodišti v jednotlivých požárních úsecích.

Pojetí rekonstrukce a přístavby demonstruje celkově šetrný postoj firmy k životnímu prostředí:

- Nově dostavované části jsou v maximální míře z přírodních materiálů. Kde to jde, je dřevo ponecháno v neopracovaném přírodním stavu a napuštěno pouze emulzí ze lněného oleje a včelího vosku.

- Místo spádované střešní krytiny rychle odvádějící vodu z krajiny jsou na novostavbě použity ploché nebo pultové střechy s vegetačním krytem, tzv. bezúdržbové zelené střechy.

- Dešťová voda z původních taškových střech je zachycována v přestavěných hnojných jímkách a používá se s předčištěním jako užitková.

- Stavba směřuje k maximálnímu možnému snížení energetické náročnosti. Rekonstruovaná část je řešena v kvalitě nízkoenergetické stavby 35 kWh/m2 za rok, přístavba se již blíží úrovni stavby pasivní (20 kWh/m2 za rok). Zbývající energetické nároky jsou zabezpečeny z obnovitelných zdrojů: fototermických kolektorů a kotlů spalujících biomasu s akumulačními nádržemi rozmístěnými po objektu vždy nedaleko místa odběru vody.

Realizovaná opatření (prvky pasivní koncepce):

- 400 mm izolace minerální vlnou v lehkém, dřevěném obvodovém plášti budovy,

- teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla,

- okna s tepelnou izolací rámu a trojskly s U = 1,1 W/(m2.K),

- osazení fototermických kolektorů,

- zemní registr pro zimní předehřev a letní předchlazení větracího vzduchu.

PASIVNÍ RODINNÝ DŮM

Návrh rodinného domu v Hradčanech u Tišnova architektů Aleše a Jana Brotánkových s vizualizací Ing. arch. Jana Praislera (studie z roku 2005 s předpokládaným dokončením v roce 2006) se snaží uplatnit ekologický přístup v návrhu, při realizaci, v provozu i při eventuální likvidaci po dožití stavby.

Rodinný dům je situován mimo zastavěnou část obce do samostatné ucelené zástavby. Je přízemní, obdélníkového půdorysu, se zastavěnou plochou do 120 m2. Vynořuje se z terénu mírně skloněnou plochou bezúdržbové zelené střechy, zvedající se směrem k jihu. Pod touto střechou je schovaná obytná vytápěná část, na kterou navazuje na severní straně část nevytápěná, zádveří, komora, šatna, dílnička nebo sklad na zahradní náčiní a kola, přístřešek s manipulačním prostorem a na odstavení auta. Za domem tak vzniká krytý dvorek chráněný před povětrnostními vlivy.

Dům je usazený nad terénem na pilotkách což je šetrnější k přírodě i levnější, pak není třeba řešit hydroizolace, protiradonová opatření a tepelné izolace základů drahými nenasákavými polyuretany s velkou ekologickou stopou.

Obytné místnosti jsou orientovány na jižní stranu s výstupem do zahrady na roštovou terasu, která z jihu tvoří předěl mezi terénem a domem. Před kuchyňským koutem na východ je zvětšený a snížený přístřešek, nad kterým je do střechy tvarově integrovaný teplovodní kolektor. Přesah střechy na jihu má funkci protisluneční clony v letním období a ochrany proti dešti před výstupem z domu.

Přírodní charakter stavby má posílit použití rostlých nehraněných sloupů konstrukce a v interiéru domu jílových omítek a režných nepálených cihel, působících příznivě na vnitřní bioklima. Jsou snadno recyklovatelné a mají rovněž malou ekologickou stopu.

Hlavní izolační materiál tvoří celulózová izolace z recyklovaného papíru - Klimatizér 350 - 400 mm. Nosné obvodové stěny se skládají z trámového a fošinkového skeletu z profilů 125 x 125 a 125 x 50 mm OSB desky s vnitřní jílovou omítkou tl. 60 mm.. Vnější opláštění představuje kombinovaný modřínový obklad a vápenná omítka na heraklitu.

Technické vybavení zahrnuje teplovzdušné vytápění s řízeným větráním a rekuperací tepla, zemní registr pro předehřev nebo předchlazení větracího vzduchu, solární kolektory na ohřev TUV propojený s vytápěním, integrovaný zásobník tepla (IZT) s elektrospirálami na nouzový dohřev, krbová kamínka Golemek nebo na pelety pro spalování biomasy - 9/5 kW s ohřevem TUV, ústřednu a regulaci.


Hodnoty součinitele tepelného prostupu tepla U v jednotlivých konstrukcích RD

Obvodový plášť: U = 0,126 - 112 Wm-2K-1 podle kvality slaměných balíků

Střecha: U = 0,122 - 108 Wm2K podle kvality slaměných balíků

Podlaha: U = 0,111 Wm2K

Okna a dveře: U = 0,85 Wm2K
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí