zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ČESKÁ MĚSTA MAJÍ ŠANCI ZLEPŠIT SVÉ HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

28.04.2006
Energie
ČESKÁ MĚSTA MAJÍ ŠANCI ZLEPŠIT SVÉ HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

Odborný seminář NSZM ČR  a PORSENNA o.p.s. v Hradci Králové

Problematika efektivního využívání a úspor energií na úrovni měst, obcí a regionů bylo náplní historicky prvního setkání v rámci tzv. BISE fóra v České republice. V prostorách Nového Adalbertina v Hradci Králové představili zástupci Francie, Velké Británie, Bulharska a České republiky praktické ukázky nových přístupů, jak lze zlepšit hospodaření s energií na území měst. Seminář společně uspořádaly společnost PORSENNA o.p.s. a Národní síť Zdravých měst (NSZM) za podpory České energetické agentury a francouzské agentury pro životní prostředí ADEME.

Setkání otevřel úvodním slovem zástupce Kanceláře NSZM Miroslav Andrt, který přivítal více než tři desítky účastníků a krátce je seznámil s asociací NSZM. Odborný seminář byl součástí dlouhodobého procesu, jehož cílem je zvýšit povědomí samospráv o šetrném využívání energií a obnovitelných zdrojů energie (OZE). Podle zástupců organizace Energie-Cités (EC), která zrealizovala BISE fórum již v 17 zemích po celé Evropě, leží zcela prokazatelně v oblasti lepšího hospodaření s energiemi dosud nevyužitý obrovský potenciál, který může městům a obcím ušetřit miliony korun ročně. „V současné době naše organizace sdružuje na 500 měst z 25 zemí. Přinášíme samosprávám důležité a aktuální informace z oblasti energetiky, know how, ale také rozvíjíme projekty, které jsou ryze praktickými nástroji a zprostředkováváme výměnu zkušeností mezi municipalitami“, říká ředitel EC Gérard Magnin, který byl také jedním z prezentujících.

Jedním ze způsobů, jak dostat problematiku hospodaření energiemi do širšího povědomí nejen odborníků, ale i široké veřejnosti, je zapojení se do kampaně Display (Displej). Tato kampaň využívá motiv etiket upozorňující zákazníka na energetickou náročnost budov, a to velmi názorným příkladem podobně, jak to známe např. z našich obchodů u praček či ledniček. „Jednoduchým způsobem tak každý vidí na informačním panelu, kolik např. budova městského úřadu spotřebovává el. energie, kolik produkuje emisí CO2 a jaká je spotřeba vody a umožňuje porovnat tento stav s jinými podobnými budovami. Rovněž lze zjistit, zda se tento stav zlepšuje nebo ne“, upřesňuje Peter Schilken, projektový ředitel EC. „Tímto způsobem chceme změnit postoj lidí a motivovat je k úspornějšímu chování“, dodáva Schilken.

Mezi prezentujícími vystoupili rovněž zástupci Národní sítě Zdravých měst ČR. Zdravý Zlínský kraj reprezentoval náměstek hejtmana Vojtěch Jurčík, který představil systém podpory efektivního využívání energie a podporu OZE na území kraje. Novinkou je zřízení Krajské energetické agentury, která by měla sloužit jako informační centrum a servisní organizace všem zájemcům o danou problematiku. Jak přeměnit starý panelový dům na obydlí splňující nízkoenergetické standardy a šetřící peníze nájemníků hovořila starostka městské části Nový Lískovec ze Zdravého města Brna Jana Drápalová. Dalšími Zdravými městy, která představila příklady dobré praxe z oblasti energetické politiky, byly Litoměřice a Boskovice. Seminář zakončil zástupce společnosti PORSENNA o.p.s. Miroslav Šafařík, který seznámil účastníky s novými výzvami a příležitostmi plynoucími z nové legislativy a rovněž uvedl několik příkladů komunálních energetických projektů a možností jejich financování.

Program a fotografie ze semináře naleznete na www.nszm.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí