zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co se chystá v květnu 2006 na SEVERu

05.05.2006
Obecné
Co se chystá v květnu 2006 na SEVERu
= Středisku ekologické výchovy SEVER

Česká republika:

· Od 1.5. započne své akce v Pardubickém a Královéhradeckém kraji realizovat 12 nových vzdělávacích a poradenských středisek vybraných v rámci projektu „KAPKA21“, který přináší 17,8 milionů korun z Evropských fondů na rozvoj sítě ekologických vzdělávacích, informačních a poradenských středisek. Půjde např. o vzdělávací akce pro veřejnou správu, podnikatele, spolky a církve, seniory, rodiny s dětmi apod. Projekt potrvá 2 roky a jeho realizátorem je středisko SEVER ve spolupráci s 10 dalšími partnery. Na obdobném projektu pod názvem  „Ústecký kraj – kraj přírody a člověka“ se SEVER podílí od března i v Ústeckém kraji (viz dále).

· 17 škol,  podpořených v rámci grantového a asistenčního programu  Škola pro udržitelný život, pracuje na svých projektech zaměřených na udržitelný rozvoj, zlepšení životního prostředí  a  podporu komunitní práce v obci. Spoluvyhlašovateli projektu jsou již třetím rokem Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy SEVER. Celková částka na podpořené projekty činí  884 100 Kč.  Podrobnější informace o těchto projektech na   www.sever.ekologickavychova.cz a www.ssd-cap.org.
Na mezinárodní úrovni je program realizován ve spolupráci s organizací Groundworks z Velké  Británie a Fundacija Partnerstvo dla Środowiska z Polska. Mezinárodní spolupráce je odporována Evropskou unií z programu INTERREG.

· SEVER je pořadatelem jednoho z pěti běhů Specializačního studia pro školní koordinátory EVVO (ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty), které SSEV Pavučina připravilo ve spolupráci s členskými středisky v rámci projektu Vzdělávání školních koordinátorů EVVO. Specializační studium zajišťované SEVERem proběhne na území Královéhradeckého, Libereckého, Pardubického a Ústeckého kraje od srpna 2006 do srpna 2007. Přihlásilo se 70 zájemců z úplných základních a středních škol.. 30 z nich bylo zařazeno do studia v rozsahu 250 vyučovacích hodin, které je hrazeno z Evropských sociálních fondů a akreditováno MŠMT. Po úspěšném absolvování získá každý účastník osvědčení a odměnu 5 000,-.

· Na školní vzdělávací pobyty (pobytové výukové programy) do pobytového střediska v Horním Maršově přijedou žáci z Gymnázia Broumov (2.-5.5.), z Gymnázia Úpice (9.-12.5.), ze ZŠ Komenského Hořice (15.-19.5.) a ze ZŠ Broumov (22.-26.5.) Dne 3.5. se zde koná seminář pro studenty Pedagogické fakulty UK a  22.5. seminář pro studenty VŠCHT Praha.

Královéhradecký kraj:

· V kraji probíhá od  1.1.2006 realizace projektu „KAPKA21“, který přinese několik milionů korun z Evropských fondů na rozvoj sítě ekologických vzdělávacích, informačních a poradenských středisek (viz výše).
· 8 škol z kraje pracuje na projektech, které získaly podporu v rámci grantového a asistenčního programu  Škola pro udržitelný život. (viz výše).  Jsou to školy: ZŠ TGM, Náchod (projekt „Cesta plastové lahve“), ZŠ Machov („Z náměstí k pomníku padlých v 1. světové válce“), ZŠ a MŠ Pecka („Mluvící stromy a oživlá studna“),  ZŠ Na Daliborce Hořice („Daliborka, vstupní brána do Smetanových sadů II“), VOZŠ a SZŠ Hradec Králové („Hurá do zahrady“), ZŠ Železnická, Jičín  („Rozšíření ekoareálu Čtyřlístek s úpravami v okolí školy II“),  ZŠ a MŠ Nechanice („Nechanická pěšinková sezóna 2006),  ZŠ praktická, Broumov („Školní zahrada“).
· 3.5. proběhne na Kavčím plácku  seminář pro učitele 2.stupně ZŠ a SŠ o problematice vztahu člověka k ostatním živým tvorům.
· 22.5. se v Hradci Králové  koná první  ze série seminářů v rámci  projektu  „Senioři a ekologie?-proč ne!“

Hradec Králové:

· Na měsíc květen je naplánováno 36  převážně terénních ekologických výukových programů pro MŠ, ZŠ a SŠ.
· 3.5. proběhne na Kavčím plácku  seminář pro učitele 2.stupně ZŠ a SŠ o problematice vztahu člověka k ostatním živým tvorům.
· 13.5. proběhne další z řady pořadů Hrajeme si na přírodu pro rodiče a předškolní děti
· 4. – 8.5. se vydá část  členů přírodovědného klubu SVIŽNÍK na výpravu do Břeclavi a okolí  a  část do Litoměřic..

Krkonoše,Trutnovsko:

· Dům obnovy tradic, ekologie a kultury – DOTEK na bývalé faře v Horním Maršově  připravuje:
- 12..5. – plánování s veřejností o uspořádání farní zahrady a okolí
- 13.5. Smaltované obrázky – výtvarně řemeslná dílna
- 13.5. koncert – Skrytý půvab byrokracie (legendární undergroundová kapela v pořadu: „Předvoj armády monster“)
- 21.5. komorní koncert – Pozdrav lásky (housle, kytara) ve starém  kostele v Horním Maršově
· Dne 25.5. v rámci Ekologického klubu učitelů Podkrkonoší - SEVERKA – proběhne na Gymnázium v Trutnově seminář „ Sněhové a lavinové jevy v krkonošské tundře“.
· V pobytovém středisku v Horním Maršově probíhají pobytové výukové programy
· Každý pátek Ekologický kroužek pro žáky prvního stupně ZŠ Horní Maršov a jeden pátek v měsíci pro druhý stupeň
· Uskuteční se krátkodobé výukové programy pro mateřské školy

Připravujeme na červen: 17.6. hudebně divadelní festival Doteky (bývalá fara v Horním Maršově)

23.-25.6. Seminář o lese pro pedagogické pracovníky (Horní Maršov)

Další informace k výše uvedeným akcím:
Středisko ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov 127, 542 26, tel.499874326, 499874280, sever@ecn.cz
Středisko ekologické výchovy SEVER, Kavčí plácek 121, 500 02 Hradec Králové, tel.495580319, sever-hk@ekologickavychova.cz

Ústecký kraj:

· V rámci projektu „ Ústecký kraj – kraj přírody a člověka“ proběhne na Krajském úřadě v Ústí nad Labem první seminář v rámci vzdělávání pracovníků nových i stávajících ekocenter. Jedná se o „ Enviromentální poradenství  v praxi“.
·  Pro žáky a studenty základních a středních škol připravujeme na druhou půlku května zahájení exkurzí „ Za Naturou na túru“ .  Pro účastníky je připravena krátká procházka přírodou v NPP Bílé stráně u Litoměřic, spojená s prací v terénu ( terénní zkoumání, smyslové poznávání přírody, práce s mapou  apod.) ve skupinách.
· Od 4. do 8.května 2006 bude na výstavišti v Litoměřicích prezentována činnost Střediska SEVER. Prezentace bude spojena s ukázkou fungování solární kuchyně, kterou má Středisko SEVER od letošního roku v užívání.

Město Litoměřice:

· 25.května 2006 se  v prostorách SEVERu uskuteční cestopisná přednáška pro veřejnost   „Mongolsko  - křížem krážem - očima turisty „.
· V průběhu května proběhne cca 50 výukových programů . Pro mateřské školy „Luční království“, pro základní školy „ Pán, správce, či jeden z mnoha“, „ Kam s ním“ , „ Procházka po Zemi“, „ Africká vesnice“, pro střední školy „ Fish Banks“.
· Dětské zastupitelstvo v měsíci květnu zahájilo kampaň „ Prevence kouření na školách“. Na 6 základních školách v Litoměřicích proběhnou výukové programy vedené dětskými zastupiteli.
· Dětské zastupitelstvo se aktivně účastní organizování akce Běh T. Foxe a příprav Dne dětí v Litoměřicích. Na obou akcích spolupracuje s DDM Rozmarýn v Litoměřicích.
· Celý květen probíhá soutěž „Strom města Litoměřic 2006“. Již počtvrté hledáme nejsympatičtější strom ve městě – soutěž pro širokou veřejnost.

Další informace k výše uvedeným akcím: Středisko ekologické výchovy SEVER, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, tel.: 416 734838, severltm@centrum.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí