zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Když na silnicích houstne dým

15.05.2006
Ovzduší
Když na silnicích houstne dým
Česká železniční doprava zaostává, dílem proto, že si hradí ve větší míře svoji dopravní cestu, a také proto, že se nedokázala vyrovnat s novými podmínkami trhu.

O tom, co brání rozvoji železniční nákladní a kombinované dopravy v České republice, se debatovalo na odborném semináři, který zorganizovala Asociace ekologických organizací Zelený kruh. Účastníci se shodli, že je třeba nalézt systémová řešení - podpořit železnici, logistická centra, rozvoj infrastruktury, dopravní projekty.

POKŘIVENÉ JSOU ZEJMÉNA CENY: proto je podle Hany Foltýnové z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy nezbytné jejich narovnání - tedy i zahrnutí nákladů, které silniční doprava nehradí, tzv. externalit. Patří mezi ně škody způsobené nehodami, hlukem, znečištěním ovzduší, změnou klimatu, škody na ekosystémech.

Podle kalkulací OECD byly tyto náklady u silniční nákladní dopravy v České republice v roce 1995 třikrát vyšší než u nákladní dopravy po železnici.

Zdůrazněme, že i při takto nevyrovnaných podmínkách není pravidlem, že doprava po silnici je levnější.

"Například cesta Lovosice - Duisburg je po železnici asi o 30-50 % levnější než po silnici," upozornil Vladimír Fišer z firmy Bohemiakombi, zabývající se kombinovanou dopravou právě na tomto úseku.

Na české straně však prakticky není o kombinovanou dopravu zájem. Dopravci totiž nemají potřebnou silniční techniku, která je schopna překládky na železniční vůz a přepravy po železnici.

Ze semináře vyplynulo, že kombinovaná přeprava je v Česku zatím v plenkách, a tak by to chtělo nějakou injekci do začátku. Vedle podpory dopravců je zapotřebí také podpora infrastruktury, podobně, jako se stát stará o rozvoj infrastruktury silniční. Ministerstvo dopravy již zpracovalo Program podpory kombinované dopravy, který dokonce v říjnu loňského roku prošel vládou. Evropská komise už tento program částečně schválila, ale musí se prokázat, že dotované železniční vozy jsou využitelné jen pro tento účel. Zahrnuje také státní podporu na pořízení potřebné silniční techniky.

PŘEKLADIŠTĚ MÁME. V současnosti existuje 40procentní sleva z ceny za použití železniční dopravní cesty na kombinovanou dopravu po železnici. Sleva však platí pouze na tzv. ucelené, neboli přímé vlaky. Přímé vlaky lze však použít jen tam, kde existuje dostatečně silný proud zboží, což jsou v první řadě hromadné substráty jako uhlí, rudy, stavebniny, nová auta z výroby apod.

Chybí systém rychlých vlaků kombinované dopravy, jakými jsou vzájemně propojeny evropské terminály (překladiště), který umožňuje přepravovat velmi širokou paletu výrobků stejně rychle, levně a spolehlivě jako zmíněné vlaky s hromadnými substráty. Tyto vlaky jsou schopny konkurovat přepravě po silnicích.

Vladimír Fišer zdůraznil, že potřebná překladiště v Čechách již dávno máme, ale dosud je umíme využívat pouze pro překládky kontejnerů. Slouží tedy zatím jen pro dopravu do zámoří.

Podle výkonného ředitele Svazu dopravy České republiky Petra Kašíka je nezbytná podpora výstavby infrastruktury logistických center pro železniční síť. Stavitelé by měli dostávat z veřejných zdrojů podporu ve výši alespoň 60 procent nákladů na zbudování vlečky, tedy obdobně, jako tomu je při napojení na silniční síť.

Spojení železniční, silniční a v řadě případů i letecké a vodní dopravy má zásadní význam jak pro regionální, tak pro celostátní ekonomiku.

Shoda panovala také v tom, že budoucnost má satelitní systém výběru mýtného, který umožní rozšířit síť zpoplatněných silnic a je využitelný i pro další, stále náročnější požadavky na řízení dopravy, včetně kombinované.

KDO JEZDÍ, AŤ PLATÍ. Podle poradce ministra životního prostředí Aleše Kutáka by měla silniční doprava významněji než dosud hradit náklady na svou dopravní infrastrukturu.

V dohledné době se nabízí řada možností. Například sleva na silniční dani pro dávno povinné emisní třídy se jeví jako zbytečnost. Existující slevy na silniční dani pro vozidla emisní třídy Euro 2 a 3 budou platit do konce roku 2007. Po tomto datu už by měla být sleva na dani poskytována pouze při nákupu vozidla vyšší emisní třídy, než je aktuálně povinná pro vozidla nově uváděná na trh, tedy na Euro 5 a vyšší. Tím by byli dopravci motivováni kupovat co nejlepší automobily.

Totéž platí u mýtného, kde by snížená sazba pro emisní třídu Euro 3 a vyšší měla být od roku 2008 nahrazena slevou pouze na Euro 5 a vyšší.

Diskuse se zúčastnili také odborníci z Českých drah, Ministerstva životního prostředí, Dopravní fakulty ČVUT, Centra dopravního výzkumu, Svazu dopravy, soukromých firem a nevládních organizací včetně Hnutí Duha.

AUTOR: PETRA KUŠKOVÁ
Zelený kruh
Zdroj: EKONOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí