zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Změna pravidel pro Fond solidarity od roku 2007

16.05.2006
Havárie
Změna pravidel pro Fond solidarity od roku 2007
Fond solidarity má za cíl pomáhat lidem žijícím v EU poté, co je zasáhla rozsáhlá, zejména však přírodní katastrofa (požár, zničující vichřice, ekologické havárie aj.). Česká republika doposud z tohoto fondu získala příspěvek v objemu 129 mil. eur na pokrytí části škod způsobených povodněmi v roce 2002. Právě tyto povodně, které zasáhly nejenom naší zemi, vedly k ustavení nového finančního nástroje EU. Na základě více než tříleté zkušenosti s jeho fungováním přichází nyní Evropská komise s úpravou pravidel získávání zdrojů z Fondu solidarity.

V současné době je možné získat příspěvek z fondu v rámci tří odlišných režimů. První pokrývá tzv. velké katastrofy, jejichž přímé škody musejí přesahovat 0,6 % hrubého národního příjmu či 3 mld. eur. Druhá kategorie zahrnuje pomoc zemím, jež sousedí se státem, kde byla prokázána velká katastrofa a které byly zasaženy stejnou pohromou. Třetí režim umožňuje za splnění specifických podmínek získat podporu regionům, které jsou postižené vážnou katastrofou, jejíž rozsah však nedosahuje stanoveného limitu pro velké katastrofy. Výše příspěvku je stanovena na 2,5 % pro část celkových přímých škod nižších než 3 mld. eur (resp. 0,6 % HNP), část škod nad tuto hranici je pak hrazena do výše 6 %.

Do začátku dubna 2006 bylo podáno celkem 38 žádostí o příspěvek z fondu, z nichž 21 uznala Evropská komise jako oprávněné. Většinu z přijatých žádostí tvoří ty, jež jsou určeny na krytí škod způsobených velkými katastrofami. Oproti původnímu záměru však skoro třetinu tvoří "regionální" žádosti, které měly být spíše výjimkou. U regionálních žádostí se navíc vyskytuje nejvíce problémů při jejich posuzování: nařízení o Fondu solidarity například neobsahuje přesné definice "regionu" či "katastrofy postihující hlavní část populace v regionu" (jedna ze specifických regionálních podmínek pro získání příspěvků), což vytváří prostor pro odlišné interpretace.

Evropská komise proto navrhuje zavést od roku 2007 pro Fond solidarity pozměněná pravidla, která již nepočítají se zvláštním režimem pro "regionální" katastrofy. Současně by však mělo dojít ke snížení prahových hodnot pro velké katastrofy: 1 mld. eur či 0,5 % HNP členského či kandidátského státu. Další novinkou je fakt, že se rozšiřuje působnost fondu na pomoc při katastrofách způsobených teroristickými činy či pomoc v případě mimořádného ohrožení veřejného zdraví (v tomto případě může Evropská komise rozhodnout bez ohledu na výši škod). Nové nařízení obsahuje také některé další změny, jako je například možnost zálohové platby do maximální výše 5 mil. eur či zahrnutí zdravotních produktů (vakcíny, léky aj.) mezi oprávněné náklady při krizových situacích ohrožujících lidské zdraví.

AUTOR: Martin Duda
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí