zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projednává vláda

17.05.2006
Obecné
Co dnes projednává vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se koná ve středu 17. května 2006 v 10.00 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E. Beneše 4

Bez rozpravy:

27.
Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazeč-čů zadávacího řízení na dodavatele stavby projektu Fondu soudržnosti č. 2004/CZ/16/P/PE/003 "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 746/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

28.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a), b), d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Boubín v Chráněné krajinné oblasti Šumava, a to pro provádění terénních úprav, povolování a umisťování staveb, vstup a vjezd motorovými vozidly za účelem vybudování nové přístupové turistické trasy na vrchol Boubína
č.j. 704/06 - předběžně rozesláno dne: 05.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

29.
Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro Římskokatolickou farnost Hůrka, zastoupenou panem P. Vavřin-cem Skýpalou, za účelem pořádání pravidelných poutních mší v kapli sv. Kříže v bývalé Hůrce v k.ú. obce Prášily a vjezdu na účelovou lesní komunikaci
č.j. 706/06 - předběžně rozesláno dne: 05.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

30.
Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro Římskokatolickou farnost Hůrka, zastou-penou panem P. Vavřincem Skýpalou, k vjezdu vozidla stavebního technika Miroslava Mourečka na účelovou komunikaci Nová Hůrka – Hůrka za účelem zajištění oprav a údržby objektu kaple sv. Kříže
č.j. 707/06 - předběžně rozesláno dne: 05.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

31.
Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek NP a CHKO Šumava pro Drážní inspekci, Územní inspektorát Plzeň, k vjezdu tří služebních motorových vozidel za účelem šetření mimořádných událostí v drážní dopravě a výkonu státního dozoru ve věcech drah
č.j. 708/06 - předběžně rozesláno dne: 05.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

32.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Chráně-né krajinné oblasti Beskydy pro realizaci akce "Modernizace lyžařského střediska Kohútka - Javorníky", ve II. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO
č.j. 709/06 - předběžně rozesláno dne: 05.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

33.
CHKO Litovelské Pomoraví - výjimka pro realizaci akce "Hráz Lhota - Chořelice, kat.- území Unčovice, rekonstrukce, z.č. 60413STA" na území Národní přírodní rezervace (NPR) Ramena řeky Moravy
č.j. 711/06 - předběžně rozesláno dne: 05.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

34.
Národní přírodní rezervace (NPR) a přírodní rezervace (PR) v Libereckém kraji - výjimka pro odběry vzorků rostlin a hmyzu pro sbírky Severočeského muzea v Liberci a odchyt ptáků a drobných zemních savců do sklapova-cích a živolovných pastí za účelem kroužkování a výzkumu biologie a ekologie jednotlivých druhů
č.j. 733/06 - předběžně rozesláno dne: 10.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

35.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žehuňská obora a Žehuňský rybník, konkrétně ze zákazu hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie a to za účelem hospodaření v lesích
č.j. 734/06 - předběžně rozesláno dne: 10.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

36.
Národní přírodní rezervace (NPR) Novozámecký rybník - záměr společ-nosti Pond s.r.o. Česká Lípa na zaústění čištěných splaškových vod z obytného domu Karasy č.p. 65 v k.ú. Zahrádky u České Lípy do Novozámeckého rybníka
č.j. 735/06 - předběžně rozesláno dne: 10.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

37.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy za účelem provedení terénních úprav pozemku č. 192/6 ve Studnicích
č.j. 736/06 - předběžně rozesláno dne: 10.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

38.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 2 písm. a) a b), odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a), b) a d) tohoto zákona, a to za účelem umístění a povolení stavby lyžařského vleku, včetně horní a dolní obslužné stanice, na pozemcích parc. č. 535/11 a 537/16 v k. ú. Kouty nad Desnou na území NPR Praděd a I. zóny CHKO Jeseníky
č.j. 737/06 - předběžně rozesláno dne: 10.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

39.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, ze zákazu pořádat automobi-lové a motocyklové soutěže na celém území CHKO
č.j. 738/06 - předběžně rozesláno dne: 10.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

40.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmí-nek CHKO Český ráj uvedených v § 26 odst. 2 písm.a) zákona za účelem rekonstrukce lesní cesty Vústra
č.j. 739/06 - předběžně rozesláno dne: 10.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

41.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český kras pro použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikací v obci Karlštejn
č.j. 747/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí