zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rozhodnutí soudu v případech problematiky třídění odpadů

18.05.2006
Odpady
Legislativa
Rozhodnutí soudu v případech problematiky třídění odpadů
Původce je povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ..
také z důvodu jejich následného přednostního využití, a to v místě jejich vzniku. Odpady lze odstranit na skládku až v tom případě, kdy není pro ně možnost jejich dalšího využití.

Třídění odpadů
Žalobce v podané žalobě namítal, že zákon o odpadech porušen nebyl, neboť předmětný kontejner nebyl odvezen na skládku a zákon o odpadech neurčuje, ve které fázi shromažďování musí ke třídění dojít – zda již na stavbě, či je možné jej vytřídit na dvoře společnosti. Odpad byl nalezen na dvoře společnosti ještě před jeho přetříděním. Na většině drobných staveb týkajících se rekonstrukce bytů, domů nebo kanceláří je nedostatek místa a žalobce má mít možnost ráno postavit kontejner k prováděným pracím a večer jej odvézt zpět na firmu. V posuzovaném případě byla prováděna oprava po havárii starého stropu, a to tím, že nejprve muselo dojít k odstranění konstrukce starého stropu, což činilo převážnou část materiálu v kontejneru, následně tam kdosi přihodil jiné věci, ani ne ze stavby. Námitku žalobce neshledal soud důvodnou. Zákon o odpadech jednoznačně stanoví, že původce je povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku, před dalším nakládáním s nimi (§ 16 odst. 1 písm. e) a § 4 písm. f) zákona o odpadech). Nelze tudíž akceptovat názor o dodatečném třídění shromážděných odpadů, neboť by netříděním odpadů mohlo dojít ke zvětšování objemu nebezpečných odpadů, kde by přetřídění nebylo možné a zhoršila by se tak možnost dalšího bezpečného odstraňování těchto odpadů a došlo by též ke zvýšení nákladů na jejich odstranění. Z výše uvedeného je zřejmé, že původce je povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií také z důvodu jejich následného přednostního využití, a to v místě jejich vzniku. Odpady lze odstranit na skládku až v tom případě, kdy není pro ně možnost jejich dalšího využití. Zákon o odpadech umožňuje původci požádat příslušný správní úřad o vydání souhlasu k upuštění od třídění, pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění či oddělené shromažďování jemu vzniklých odpadů nutné (§ 16 odst. 2). Daného ustanovení však žalobce nevyužil, o souhlas nepožádal, přestože uvádí, jak je problematické třídit odpady ze stavební činnosti v místě jejich vzniku.

Autorka: JUDr. Ester Krčmářová
Zdroj: www.e-pravo.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí