zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podpora recyklace SDO v plánech odpadového hospodářství

29.05.2006
Odpady
Podpora recyklace SDO v plánech odpadového hospodářství
S nakládáním se stavebními a demoličními odpady je připravována řada projektů. Jejich realizace vychází ze zpracovaných plánů odpadového hospodářství původců odpadů.
Projekty související se staveními odpady lze rozdělit na dvě skupiny. V prvé řadě se jedná o sběrné dvory měst a obcí. V těchto sběrných dvorech se budou shromažďovat stavební odpady pouze do určitého množství (většinou ve velkoobjemových kontejnerech) a budou dále předávány firmám, zajišťujícím jejich recyklaci (případně sváženy na regionální centra).

Druhým typem projektů jsou "regionální centra pro nakládání s odpady". Tato centra by měla splňovat některé základní parametry, především mít dostatečnou svozovou oblast, umístění pokud možno v jejím těžišti a dobré dopravní napojení. Rozhodující je u nich ekonomická rentabilita vzhledem ke kapacitě a provozu.

Tato centra se budují postupně v jednotlivých fázích, neboť jsou poměrně finančně náročná. Do budoucna by centra měla pokrýt nakládání s celou škálou komunálních odpadů. Proto se předpokládá, že by v nich měla být dotřiďovací linka pro odděleně sbírané odpady, zařízení na zpracování biodegradabilního odpadu (kompostárny, anaerobní digesce), recyklační deponie stavebních a demoličních odpadů, překladiště a případně i další technologie.

V deponiích na stavební a demoliční odpady se budou shromažďovat odpady jako cihly, betony, asfaltové kry a směsný stavební odpad. Po naplnění kapacity vhodné pro recyklaci budou nashromážděné odpady jednorázově zpracovány mobilní recyklační linkou. Toto zařízení nebude součástí areálu a bude zabezpečeno smluvně u specializované firmy.

SCHVÁLENÉ PROJEKTY

Projektů na budování regionálních center, případně sběrných dvorů, bylo podáno mnoho. Tyto projekty podporuje například Operační program Infrastruktura. Většina schválených projektů pochází z 2. výzvy, ukončené k dni 13. 3. 2005. V rámci 1. výzvy nebyly projekty tohoto typu schváleny, a většinou ani podány.

Dále se jedná o projekty podpořené v rámci poslední výzvy programu CBC Phare - Česko-rakouská příhraniční oblast (zejména kraj Jihočeský a Jihomoravský a kraj Vysočina). Jedná se o projekty, které jsou v současné době většinou ve fázi řízení na dodavatele stavby. Seznam projektů, financovaných z těchto dvou zdrojů, je uveden v tabulce.

V rámci 3. výzvy OP Infrastruktura, kde příjem žádostí byl ukončen 31. října 2005, bylo v prioritě "Nakládání s dopady a odstraňování starých zátěží" registrováno celkem 61 projektů. Jejich seznam však zatím není veřejně dostupný. V současné době probíhá jejich hodnocení a výběr projektů, určených k podpoře z evropských fondů. Přehled schválených projektů bude podle Státního fondu životního prostředí k dispozici na jaře tohoto roku.

Všechny schválené projekty představují podnikatelskou příležitost pro recyklační firmy. U menších projektů typu sběrný dvůr bude zájem provozovatelů (většinou města a obce) směřovat hlavně na odvoz shromážděných odpadů na stávající deponie a zajištění recyklace těchto odpadů. U většiny projektů typu "centrum nakládání s odpady" budou provozovatelé poptávat zejména služby mobilních recyklačních linek.

prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Ing. František Piliar,
Mgr. Michal Hejč
Eco-management, s. r. o.
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí