zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

S odpovědným přístupem k životnímu prostředí

19.05.2006
Voda
S odpovědným přístupem k životnímu prostředí
Hovořili jsme s ředitelkou sekretariátu SOVAK Ing. Miloslavou Melounovou.
Vstupem České republiky do Evropské unie zaznamenala národní legislativa řadu změn ve vodním hospodářství i v péči o odpadní vody. Tato oblast, kde důležitou roli hrají ekologické aspekty, se u nás řídí zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Zájmy firem zde působících v rámci svých možností hájí od svého založení v roce 1989 Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK). Mezi jeho hlavní aktivity patří organizování výstavy VODOVODY - KANALIZACE, jejíž letošní ročník ve dnech 23. - 25. května zaznamenává významnou změnu. O podrobnostech k této záležitosti, ale i dalších záměrech jsme hovořili s ředitelkou sekretariátu SOVAK Ing. Miloslavou Melounovou.

Dvanáctý ročník výstavy VODOVODY - KANALIZACE se uskuteční proti předchozím rokům na brněnské půdě. Jaké skutečnosti jsou s tím spojeny?

Společnost Veletrhy Brno, a.s., vyhrála výběrové řízení na organizátora této výstavy, které vyhlásilo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK) pro nadcházející, již dvanáctý ročník.

Výstava se na brněnské půdě uskuteční minimálně ve třech letech společně s veletrhem ENVIBRNO, který opouští Stavební veletrhy Brno. Vzniká tak samostatný komplex veletrhů zaměřený na vodohospodářství a celou oblast ochrany životního prostředí.

Tématem odborné výstavy VODOVODY - KANALIZACE zůstane vodohospodářství, veletrh ENVIBRNO se zaměří na ostatní složky životního prostředí - na ochranu ovzduší, ochranu půdního fondu a krajiny, snižování úrovně hluku nebo odstraňování starých ekologických zátěží.

Přínosem pro vystavovatele bude především zvýšení účasti zástupců komunální sféry, posílení zahraniční účasti, ale i výhodné ceny pronájmu výstavní plochy. Jistě ocení také moderní, snadno dostupný veletržní areál, komplexní výstavářský servis a mnohé jiné.

Majitelem výstavy VODOVODY - KANALIZACE nadále zůstává sdružení SOVAK, obě akce pak proběhnou pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a dalších odborných institucí.

Vzhledem k tomu, že obor vodovodů a kanalizací je úzce spjat s problematikou povodní, které řadu regionů v naší republice opět letos pořádně potrápily, bude jistě aktuální i jedna část doprovodného programu - a to praktické ukázky protipovodňových opatření. Co tato akce sleduje?

Již v rámci dubnových Stavebních veletrhů Brno 2006, konkrétně veletrhu URBIS INVEST, ale také na veletrhu PYROS 16. - 19. 5. 2006 se na brněnském výstavišti uskutečnily praktické ukázky protipovodňových opatření, pořádané společně s Českou protipovodňovou asociací. Hlavními tématy letošního roku jsou "ochrana rodinného domu s garáží v záplavovém území", "kotvení plavidel za povodně" a "materiálně technické vybavení povodňové komise".

Ukázky budou součástí i doprovodného programu "ekologických veletrhů" VODOVODY - KANALIZACE a ENVIBRNO ve dnech 23. až 25. 5. 2006. Počítá se s tím, že prezentace zaujmou především projektanty a odborníky z oblasti vodního hospodářství.

Praktické předvádění slouží jako příklad preventivní ochrany nemovitostí, včetně kanalizace, před povodněmi, dále způsobů čerpání vody, měření vodních stavů, varování povodňových orgánů, informování obyvatelstva apod.

Komplexní ochranu před povodněmi tvoří výrobky různých firem z domova i zahraničí.

V letošním roce bude předvedeno možné materiálně technické vybavení pro povodňové komise obcí, měst, obcí s rozšířenou působností a krajů (výpočetní technika a vhodné programové vybavení, digitální fotoaparáty, způsoby informování obyvatelstva a další vybavení potřebné při činnosti povodňové komise).

Vedle této prezentace bude v provozu kontaktní centrum s přednáškovým sálem pro členy povodňových komisí měst a obcí, témata přednášek si budou určovat povodňové komise z jednotlivých regionů podle své potřeby. Pro zájemce z řad návštěvníků budou vystavovatelé poskytovat konzultace k ochraně před povodněmi.

S jakými dalšími akcemi doprovodného programu se počítá v průběhu letošního ročníku výstavy VODOVODY - KANALIZACE?

Doprovodný program výstavy VODOVODY - KANALIZACE 2006 spolu s veletrhem ENVIBRNO zahrnuje široké spektrum odborných seminářů, které jsou rozděleny do jednotlivých bloků. Seznam přednášek jde skutečně do desítek a v rozsahu tohoto rozhovoru jej nelze rozvádět. Proto bych jmenovala alespoň širší okruhy, kterým se příspěvky, jež se týkají vodovodů a kanalizací, budou věnovat: bude to Nová legislativa v oboru vodního hospodářství, Financování rozvoje infrastruktury z prostředků EU, Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, Dešťové oddělovače nebo seminář s mezinárodní účastí ČR jako součást mezinárodních povodí.

Další body doprovodného programu budou tvořit úspěšný projekt Envikongres (třídenní špičková konference zaměřená na problematiku IPPC) a konference Sanace betonových konstrukcí.

V rámci doprovodného programu proběhnou také soutěže. Již posedmé to bude divácky přitažlivá Vodárenská soutěž zručnosti, v níž se utkají dvoučlenná družstva v rychlosti montáže a kvalitě provedení navrtávky na potrubí pod tlakem a sestavení domovní přípojky. Dále to bude soutěž AURA o nejpoutavější expozici a soutěž o Zlatou medaili pro nejlepší exponáty. Návštěvníci si budou moci také prohlédnout souhrnnou prezentaci projektů přihlášených do soutěže Nejlepší stavby vodního hospodářství v roce 2005.

Vyhlášení výsledků všech uvedených soutěží proběhne v rámci slavnostního večera 24. května.

Kolik členů má SOVAK v současné době a jaké priority sleduje?

SOVAK má v současné době 221 členů, z tohoto počtu je víc než polovina provozovatelů, správců a vlastníků vodohospodářské infrastruktury, ostatní jsou podnikatelské subjekty v oboru vodovodů a kanalizací. Hlavním cílem sdružení je zajistit pro své členy vzdělávací a informační činnost v oblasti legislativy, nových technologií a výrobků. Prioritou celého oboru je vytvoření podmínek pro naplnění požadavků směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod v požadovaném termínu do 31. 12. 2010 a uvedení do praxe novely zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (č. 76/2006 Sb.), která přinesla zásadní změny v obnově vodohospodářského majetku.

Děkujeme za rozhovor.


Ing. Miloslava Melounová (1948)

se věnuje po celý profesní život oboru vodovodů a kanalizací. Nejdříve působila ve státní správě, později jako technik a výrobně-technický náměstek Okresních vodovodů a kanalizací v Českém Krumlově. Po privatizaci a vzniku společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., pracovala ve funkci provozního ředitele. Od roku 2001 je ředitelkou Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR.
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí