zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vhodná varianta pro odpadní vody

25.05.2006
Voda
Vhodná varianta pro odpadní vody
Domovní čistírny se nepochybně staly součástí řešení pro odvádění odpadních vod.
Své místo mají hlavně na vesnicích a při řešení osaměle stojících objektů. Prošly určitým vývojem a dostávají se stále více do centra pozornosti, zejména v souvislosti s decentrálním řešením odvádění odpadních vod.

Je zajímavé, že před lety byla Česká republika ve vývoji domovních čistíren v Evropě na tom dobře. Ačkoli u nás nebyly vyřešeny velké lokality, na některých územích (Krkonoše apod.) se tato zařízení již stala standardem.

V současné době bude hodně záležet na tvůrcích legislativy, jaká nastaví kritéria. Je třeba hlavně vyřešit největší slabinu - zabezpečení provozování.

Rozhodně by se příslušné orgány neměly přiklonit k nejjednoduššímu kroku - nařídit jímku na vyvážení. Pro investora to bude znamenat dražší variantu likvidace odpadních vod a obecně pak nejhorší řešení ve vztahu k životnímu prostředí. I z hlediska čištění se jedná o vodu, která je problematická vzhledem k probíhajícím hnilobným procesům.

Častěji se dnes používá klasický septik, případně nějak vylepšený. Odpovídá to i standardům v zahraničí. Rovněž evropská norma pro ČOV do 50 EO se septikem počítá a při doplnění dalším stupněm čištění jej považuje za ekvivalentní domovní čistírně. Jeho nevýhodou je, že pokud je řádně navržen, má větší objem než domovní čistírna, a tedy i vyšší pořizovací cenu.

ZPŮSOBY FUNGOVÁNÍ

Domovních čistíren je celá řada. Liší se jak po stránce technologické, tak i užitné hodnoty. V zásadě se díky vývoji legislativy a tlaku na ceny dají na trhu domovní čistírny rozdělit na ty, jejichž účelem je čistit vody, a na ty, které mají v prvé řadě vyřešit legislativní požadavek na svou existenci. To znamená dodat něco levného, o čem je možné prohlásit, že je to čistírna odpadních vod, a podle potřeby a odvahy pak deklarovat i účinnost. Mezi těmito dvěma extrémy je pak i několik pokusů, snažících se o obojí, tedy dodat funkční zařízení (i když s kompromisy) a přitom levné (prodejné).

Co se týká technologií, jsou v zásadě dva způsoby - buď se bakterie vznášejí ve formě vloček - aktivační čistírny, nebo jsou přisedlé na nějakém nosiči - čistírny s nárůstovými technologiemi, případně existují na trhu i jejich kombinace.

V zásadě obecně platí, že nárůstové technologie jsou stabilnější, aktivace (tedy vločky ve vznosu) pak vhodnější na více zatížené vody a jsou také levnější. Kombinace nárůstových kultur a aktivace pak představuje účinné a nejstabilnější řešení, ale také nej-dražší.

POVOLOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ

Z hlediska působení na životní prostředí je nejdůležitějším faktorem to, jestli je čistírna skutečně provozována. Prioritou legislativy by tedy mělo být najít takový model, aby byla zajištěna jednak jejich funkčnost, jednak aby začaly být chápány jako důstojná alternativa pro řešení celých oblastí pomocí tzv. decentrálních řešení.

Výrobci již dnes mají certifikovat svoje výrobky podle harmonizované evropské normy. To znamená, že po zhruba roční zkoušce lze konstatovat, nakolik je čistírna funkční a jaké u ní byly dosahovány hodnoty. Na druhé straně jsou lokality, které vyžadují na základě místních podmínek různou úroveň čištění. Pokud by tedy existovaly třídy popisující úroveň čištění, nic by nebránilo tomu, aby se v územním plánu definovalo území v souladu s použitelnou třídou. Tyto údaje by pak sloužily pro případ povolování a instalace zařízení a úřad by jejich vhodnost ověřil na základě hodnot skutečně dosažených při certifikaci (normované zkoušce typu). Provozování by se dělo pod dohledem třetí osoby, která by ručila za provádění odborného dohledu. Důvěra ve funkčnost by pak mohla být základem pro rozšíření decentrálních řešení čištění.

DECENTRÁLNÍ ŘEŠENÍ

Je jasné, že v řadě případů nebude možné řešit celé oblasti tak, že se voda svede kanalizací na centrální čistírnu odpadních vod. Vedle technických problémů jde hlavně o ekonomickou stránku. Poměrně jednoduše lze spočítat, kdy se řešení s centrální čistírnou vyplatí a naopak, kdy bude výhodnější systém domovních čistíren. Je také logické, že EU nebude centrální řešení dotovat, když v členských zemích už začali s uskutečňováním úspornějších decentrálních řešení. Otázkou je, zda zůstaneme u současných technologií, nebo se přikloníme k progresivním trendům, které se v jiných zemích již staly standardem.

Novinkou v těchto technologiích je např. systém DESART (tj. s odděleným zpracováním moči) nebo čistírny s membránami, které umožňují odpadní vody znovu využít či s nimi zacházet jako s dešťovými vodami. Tím pádem by odpadla splašková kanalizace (trubní vedení), která je největší položkou v rozpočtech, protože by se přebytek vyčištěných vod vypouštěl do dešťové kanalizace nebo přímo do zásaku.

Jedním z dlouholetých dodavatelů domovních i komunálních ČOV je inženýrsko - dodavatelská firma ASIO, spol. s r.o., především v oboru dodávek, vývoje a návrhu technologií pro čištění odpadních vod.

AUTOR: Ing. Karel Plotěný
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí