zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologické veletrhy zahájí ministr Ambrozek

21.05.2006
Obecné
Voda
Ovzduší
Odpady
Energie
Chemické látky
Havárie
EIA
IPPC
EMS
Ekologické veletrhy zahájí ministr Ambrozek
Ministerstvo životního prostředí už tradičně přijímá záštitu a aktivně podporuje mezinárodní doprovodný program ENVIBRNO.
I v letošním roce Vaše ministerstvo, jež zastupuje Váš zástupce jako člen výstavního výboru ekologických veletrhů ENVIBRNO a VOD-KA a mezinárodního doprovodného programu ENVIKONGRES, převzalo nad mezinárodním ENVIKONGRESem záštitu. Jak bude vypadat tato konkrétní podpora a záštita v letošním roce?

To je opravdu široká otázka a odpovědět na ni jednou větou je prakticky nemožné. Ale vzhledem k tomu, že ENVIBRNO má za sebou již dvanáct ročníků, je tento veletrh důkazem toho, že ekologie má ve své místo ve světě výstav a veletrhů a umí si získat zájem nejen vystavovatelů, ale i návštěvníků. Toho si nejvíce cením právě proto, že ENVIBRNO se nekoná každý rok. Udržet v povědomí lidí bienále je daleko složitější.

O důvodu spolupráce mezi MŽP a veletrhem ENVIBRNO není podle mého názoru třeba vést dlouhé řeči. Oba si daly do vínku životní prostředí a rovněž moje záštita je již tradicí, kterou bych nerad porušil. Jen tak mimochodem, záštitu ministra uděluji akci, které věřím, protože jí tak trochu propůjčuji své jméno. Není to záležitost finanční, spíše morální.Jaké konkrétní aktuální problémy budou v rámci doprovodného programu řešeny?

V první řadě považuji ENVIBRNO a ENVIKONGRES za důležitou součást reprezentačních a osvětových aktivit mého resortu a vítáme možnost seznámit veřejnost s naší politikou, záměry i například programy. Takto, v obecné rovině bude koncipován program na stánku MŽP.

Zcela konkrétní bude však naše účast na doprovodném programu. Ten začíná o den dříve, než se oficiálně otevře brána veletrhu. Pracovníci ministerstva budou aktivně přítomni na seminářích věnovaným procesu implementace integrované prevence, monitoringu, odpadům i vodní politice. Další dny budou na pořadu opět dnes velice aktuální odpady, zejména ty, které mají předponu bio, IPPC a pochopitelně opět problematika vody, zejména s ohledem na financování infrastruktury vodovodů a kanalizací.


Akce ENVIKONGRES se i v letošním roce koná pod záštitou tří ministerstev – MŽP, MPO a MZe. V čem vidíte význam těchto záštit, jakou konkrétní podporu pro ekologické veletrhy představují?

Součástí politiky, kterou prosazuji od svého nástupu do funkce, je vedení partnerského dialogu s těmi resorty, které svou náplní ovlivňují životní prostředí. Záštita všech uvedených resortů je tedy potvrzením této linie.V letošním roce se poprvé konají mezinárodní veletrh ENVIBRNO a výstava VOD-KA pod společným jmenovatelem „ekologické veletrhy“ v jednom termínu a na jednom místě. Jak hodnotíte spojení těchto akcí?

Spojení ENVIBRNA a výstavy VOD-KA považuji za top novinku na tomto veletrhu. Oba veletrhy se již konaly jedenáctkrát, vydobyly si své postavení a letos se setkávají v čase a prostoru na brněnském výstavišti. Myslím, že umístění obou veletrhů pod jednu střechu zvýší jejich prestiž a věřím, že VOD-KA v Brně zůstane i nadále. Na rozdíl od Prahy zde lze čekat větší účast vodárenských společností i návštěvníku ze sousedních zemí jako je Slovensko či Rakousko. Zájem starostů i občanů jistě také upoutají praktické ukázky protipovodňových opatření.Jaké přínosy vidíte ve společném konání obou akcí?

Základem je, že na veletrh jistě přijde více návštěvníků. Zda bude spojení obou akcí všem vyhovovat, si netroufám odhadnout. Já se na něj dívám velice optimisticky, jak z pohledu návštěvníků, zejména těch z řad zastupitelů měst a obcí, ale i odborníků, kteří budou moci některé problémy prodiskutovat hlouběji než před dvěma lety.

Jaké perspektivy a budoucnost má podle Vašeho názoru propojení obou ekologických akcí – veletrhu ENVIBRNO a výstavy VOD-KA?

tom musí opravdu rozhodnout zájem vystavovatelů a návštěvníků. Veletrhy jsou v jádru komerční záležitostí, a když nepřitáhnou zájem, jsou asi koncepčně špatně připraveny.Jakých akcí se ministr ŽP RNDr. Libor Ambrozek plánuje osobně zúčastnit?

Vzhledem k nedostatku času doufám, že se mi podaří přijet na slavnostní zahájení a rád bych si v klidu prohlédl výstaviště.Jaká forma podpory ekologických veletrhů MŽP se do budoucna předpokládá? Očekává se oslovení např. zahraničních partnerů MŽP k posílení mezinárodního významu akcí?

Tohle není otázka pro MŽP, ale pro resort MPO, které má v popisu práce koncepci českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách a pokud vím, MPO skutečně české vystavovatele podporuje. MŽP připravuje pro letošní rok právě ve spolupráci s MPO vystoupení na veletrhu POLLUTEC v Lyonu, který bude zaměřen na životní prostředí a odpady, a kde se uskuteční i Český den.Jaký význam z úhlu pohledu MŽP představují v současnosti ekologické veletrhy?

Prioritní z pohledu poskytování informaci, poradenství a práce s veřejností. U některých veletrhů právě s tématikou životního prostředí se v současné době příliš odráží komerční přístup.Jsou nějaké problémové okruhy a otázky, k jejichž řešení by právě ENVIKONGRES mohl napomoci?

Každý dialog může pomoci řešit problémy. V případě ENVIBRNA je téma jasně nastaveno – odpady a voda. Evropská komise navrhla novou strategii pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci. Ta má předcházet vzniku odpadů a využít je jako surovinového zdroje. Co se týče vody, myslím, že rozhodně ochraně vodních toků, nakládání s odpadními vodami a další.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí